نسخه چاپی
 

سلسله جلسات پژوهش در ويرايش و تدوين كتاب

آغاز برنامه 83/08/27، اتاق جلسات «سمت»
ويژه اعضاي هيئت علمي و ويراستاران «سمت» و ساير كارشناسان علاقه‌مند


بي‌گمان براي اعضاي يك سازمان پژوهشي ـ انتشاراتي اعم از دريافت‌كنندگان يا سفارش دهندگان اثر، تدوين‌كنندگان، ويراستاران، نسخه‌پردازان و ... ، داشتن دانشي روزآمد و دقيق از معيارهاي بين‌المللي اين حوزه و تحصيلِ نگاهي علمي به ساختار و فرايند نشر در دنياي امروز ضروري است. اين جلسات كه با هدف تعميق و گسترش اين دسته‌ از آگاهيهاي كادر علمي «سمت» برنامه‌ريزي شده بود، با تشكيل بيش از ١٠ جلسه تا پايان فروردين ماه ٨٤ ادامه يافت.