نسخه چاپی
 
همايش «بررسی شیوه های نگارش تاریخ ادبيات»
 ٨٢/١١/٠٤، سالن اجتماعات «سمت»
سخنرانان: دكتر سهيلا اسماعيلـي، دكتر تقي پورنامداريـان، دكتر منظـر سلطاني، دكتر مهوش قويمـي، دكتر نجوميان، دكتر محمدجعفر ياحقي
(به همراه دو ميزگرد و پرسش و پاسخ)

اين برنامه در راستاي طرح پژوهشي بلندمدت مركز تحقيق با عنوان تاريخ جامع ادبيات فارسي و به منظور بهره‌گيري از تجربيات اين همايش در تدوين آن مجموعه، برگزار شد. در اين همايش محورهاي زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
تعيين قلمرو مطالعاتي و تحقيقي مورخ ادبي از رهگذر بررسي تعاريف متفاوت ادبيات؛
رابطه تاريخ ادبيات با نظريه ادبي، سبك‌شناسي، نقد ادبي و زبان‌شناسي؛
رابطه تاريخ ادبيات نگارش با تاريخ‌نگاري به مفهوم عام و فلسفه تاريخ؛
شيوه‌هاي تاريخ ادبيات‌‌ ‌نگاري در ادبيات ساير زبانها؛
و ساير موضوعات مرتبط.
مجموعه مقالات اين همايش، با آثاري از سخنرانان همايش و برخي ديگر از اساتيد به زودي منتشر خواهد شد.