نسخه چاپی
 
همايش «بررسي ادبيات انقلاب اسلامي»
 ٣-٥ ديماه ١٣٧٠
اين همايش با هدف پرداختن به ادبيات انقلاب و ثبت و ضبط و تحليل و بررسي آن كه وظيفه محتوم فرزندان انقلاب است برگزار شد. طي اين همايش سه روزه كه با حضور جمعي از استادان، ارباب نظر و اهل ادب تشكيل شد بسياري از اهل قلم و جمعي از همان اديبان، چكامه‌سرايان و نثرنويسان انقلاب مقالات خود را پيرامون بخشهايي از ادبيات انقلاب ارائه كردند كه حاصل آن به صورت كتاب «مجموعه مقاله‌‌هاي سمينار بررسي ادبيات انقلاب اسلامي» در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفت.