نسخه چاپی
 

سمينار قلمرو فعاليت بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد اسلامي

 ٣ و ٤ مهرماه ١٣٧٠، تالار علامه اميني(ره) دانشگاه تهران
با همكاري: وزارت اقتصاد و امور دارايي

محورهاي مورد بحث عبارت‌اند از: ابعاد نظري موضوع؛ عملكرد بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي در نظام جمهوري اسلامي؛ پيشنهاد الگوهاي مناسب در جهت تحقق اهداف اقتصادي نظام جمهوري اسلامي