اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
An Introduction to the Science of the Holy Defense
كد كتاب : 1623
بیست و یکم ، 1397
دکتر هادی‌ مراد پیری ، دکتر مجتبی شربتی
978-600-02-0554-6
قيمت : 210000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس