اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
The Shia’s Political Thought in Ilkhanans’ Era
كد كتاب : 1978
اول ،‌ 1395
دکتر علی خالقی
978-600-02-0276-7
قيمت : 175000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
سمت

چاپ شده
The Rationality of Religious Belief in Externalist Epistemologies
كد كتاب : 1977
اول ، 1394
دکتر محمد علی مبینی
978-600-02-0275-0
قيمت : 60000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
سمت

چاپ شده
Philosophy of Action : an Introduction
كد كتاب : 1911
دوم ، 1395
دکتر مهدی ذاکری
978-600-02-0181-4
قيمت : 110000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
سمت

چاپ شده
Principia Ethica
كد كتاب : 1175
پنجم ، 1397
جورج ادوارد مور
978-964-530-254-0
قيمت : 230000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
سمت

چاپ شده
Moral Problems
كد كتاب : 1174
چهارم ، 1396
مايكل پالمر
978-964-530-253-3
قيمت : 150000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي