اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Essays on Therapeutic Abortion and Embryo Reduction from medical , Theological , legal and Ethical Approaches
كد كتاب : 1869
اول ، 1393
جمعی از نویسندگان
978-600-02-0115-9
قيمت : 110000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه رویان,پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم تولید مثل جهاد دانشگاهی,مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری