اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Juridical Study of Insurance Contract
كد كتاب : 1951
دوم ، 1396
ناصر نیکخو امیری
978-600-02-0239-2
قيمت : 100000 ريال
طرف مشاركت : مرکز فقهی ائمه اطهار
سمت

چاپ شده
Figh Evaluation of Peoples : Ownership on public Wealth
كد كتاب : 1686
دوم ، 1393
سید محمدرضا فیاضی
978-964-530-881-8
قيمت : 65000 ريال
طرف مشاركت : مرکز فقهی ائمه اطهار