اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Cognitive Psychology (Fourth Edition)
كد كتاب : 1185
دهم ، 1396
رابرت استرنبرگ
978-964-530-264-9
قيمت : 410000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه مطالعات علوم شناختي