اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

New
نظام سياسي و دولت در اسلام
كد كتاب : 1769
مسكو
Давуд Фирхи
-
قيمت : - ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم (ع)
سمت

چاپ شده
Political System and State in Islam
كد كتاب : 664
سیزدهم ، 1395
داود فيرحي
978-600-02-0071-8
قيمت : 150000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم (ع)