اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Art History's History
كد كتاب : 1215
پنجم ، 1396
ورنر هايد ماينر
978-964-232-015-8
قيمت : 240000 ريال
طرف مشاركت : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
سمت

چاپ شده
The Dynamics of Architectural Form
كد كتاب : 721
پنجم ، 1394
رودولف آرنهايم
978-964-530-906-8
قيمت : 120000 ريال
طرف مشاركت : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
سمت

چاپ شده
The Art and Architecture of Islam (20) : ( 1250-1800 )
كد كتاب : 659
هشتم ، 1397
شيلا بلر ، جاناتان بلوم
978-964-459-696-4
قيمت : 570000 ريال
طرف مشاركت : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران