اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Cloth-Weaving in Islamic Period
كد كتاب : 496
ششم ، 1397
زهره روح فر
978-964-459-517-2
قيمت : 70000 ريال
طرف مشاركت : سازمان ميراث فرهنگي كشور
سمت

چاپ شده
Museum Curatorship
كد كتاب : 491
دهم ، 1397
نوشين دخت نفيسي
978-964-459-512-7
قيمت : 100000 ريال
طرف مشاركت : سازمان ميراث فرهنگي كشور