اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Global Public Goods
كد كتاب : 1603
اول ، 1391
اینگه کاول ، ایزابله گرونبرگ ، مارک ای. اشترن
978-964-530-776-7
قيمت : 130000 ريال
طرف مشاركت : دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
سمت

چاپ شده
Knowledge Sosieties: Information Technology for Sustainable Development
كد كتاب : 1272
دوم ، 1389
رابين مانسن ، يوتا وهن
978-964-530-352-3
قيمت : 83000 ريال
طرف مشاركت : دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی