اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
The Intercultural Performance Handbook
كد كتاب : 1155
دوم ، 1387
جان مارتين
978-964-530-232-8
قيمت : 20500 ريال
طرف مشاركت : دبيرخانه بيست و ششمين جشنواره تئاتر فجر