اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
New Playwriting Strategies : A Language-Based Approach to Playwriting
كد كتاب : 1173
دوم ، 1387
پل كاستانيو
978-964-530-252-6
قيمت : 27500 ريال
طرف مشاركت : دبير خانه جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران
سمت

چاپ شده
Performance Theory
كد كتاب : 1080
پنجم ، 1397
ريچارد شكنر
978-964-530-147-5
قيمت : 400000 ريال
طرف مشاركت : دبير خانه جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران