اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
The Fundamental Principles of Aesthetics in Islamic Mysticism
كد كتاب : 1680
دوم ، 1393
دکتر علی کریمیان صیقلانی
978-964-530-872-6
قيمت : 75000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه گیلان