اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Ilm al-Kalam (1) : Monotheism and Divine
كد كتاب : 1740
اول ، 1392
دکتر علی الله بداشتی
978-964-530-954-9
قيمت : 95000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه قم
سمت

چاپ شده
Methods of Quran Exegesis
كد كتاب : 1673
پنجم ، 1397
دکتر سید رضا مؤدب
978-964-530-863-4
قيمت : 150000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه قم
سمت

چاپ شده
Essays on New Theology
كد كتاب : 573
چهارم ، 1394
محمد محمد رضايي و ديگران
978-600-02-0208-8
قيمت : 130000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه قم