اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

جدید
Literary Learning
كد كتاب : 2181
اول ، 1397
شری لی لینکن
978-600-02-0597-3
قيمت : 170000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه فرهنگیان
سمت

چاپ شده
Instructional Models for Physical Education
كد كتاب : 1930
اول ، 1394
مایکل دبلیو. متسلر
978-600-02-0207-1
قيمت : 245000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه فرهنگیان
سمت

چاپ شده
Teaching History at University ( Enhancing Learning and Understanding )
كد كتاب : 1891
دوم ، 1396
آلن بوث
978-600-02-0144-9
قيمت : 130000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه فرهنگیان
سمت

چاپ شده
Media & Educational - Learning Situations
كد كتاب : 1831
سوم ،‌ 1394
محمد حسن امیر تیموری
978-600-02-0062-6
قيمت : 180000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه فرهنگیان