اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Bioethique
كد كتاب : 840
سوم ، 1388
جمعي از نويسندگان
978-964-459-884-5
قيمت : 28500 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه علامه طباطبايي
سمت

چاپ شده
A Study of Islamic Texts English Translation (2)
كد كتاب : 522
سیزدهم ، 1397
دكتر سالار منافي اناري
978-964-8415-79-7
قيمت : 160000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه علامه طباطبايي