اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Teaching Women Artistic Gymnastics (Primary)
كد كتاب : 2149
اول ، 1397
دکتر محمد هادی قاسمی، دکتر فریبرز هوانلو ، سیده شادی مرتضوی
978-600-02-0492-1
قيمت : 150000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي
سمت

چاپ شده
Teaching Men Artistic Gymnastics (Primary)
كد كتاب : 2148
اول ، 1396
دکتر فریبرز هوانلو، دکتر محمدهادی قاسمی و سیده شادی مرتضوی
978-600-02-0491-4
قيمت : 150000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي
سمت

چاپ شده
Capital Market Law
كد كتاب : 2033
چهارم ، 1396
دکتر محمد سلطانی
978-600-02-0372-6
قيمت : 200000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي
سمت

چاپ شده
Experimental Psychology : Principles & Practices
كد كتاب : 1663
چهارم ، 1396
بری اچ. گانتوویتز ، هنری ال. رودریگر سوم ، دیوید جی. المس
978-964-530-852-8
قيمت : 250000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي
سمت

چاپ شده
Handbook of Clinical Child Neuropsycology
كد كتاب : 1641
اول ، 1391
سسیل آر. رینالدز ، ایلین فلچر- جانزن
978-964-530-827-6
قيمت : 325000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي
سمت

چاپ شده
Educational Research an Introduction
كد كتاب : 790
نهم ، 1396
مرديت گال ، والتر بورگ ، جويس گال
978-964-530-167-3
قيمت : 350000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي
سمت

چاپ شده
Educational Research : An Introduction
كد كتاب : 670
دوازدهم ، 1396
مرديت گال ، والتر بورگ ، جويس گال
978-964-530-020-1
قيمت : 330000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه شهيد بهشتي