اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Nonlinear Programming and Its Applications in Economic and Management
كد كتاب : 1729
اول ، 1392
دکتر ابراهیم حیدری
978-964-530-941-9
قيمت : 130000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه خليج فارس
سمت

چاپ شده
Arabic Prosody and Rhyme
كد كتاب : 1499
اول ، 1390
دکتر علي‌ اصغر قهرماني مقبل
978-964-530-647-0
قيمت : 27000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه خليج فارس