اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Arabic Classical Fiction ( Typology and Elements Analysis )
كد كتاب : 2050
اول ، 1396
دکتر خلیل پروینی ، دکتر هومن ناظمیان
978-600-02-0404-4
قيمت : 270000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه تربيت مدرس
سمت

چاپ شده
New Trends in Linguistics and Language Teaching : Proceeding of ICOLLT 1 ( Vol. 2 )
كد كتاب : 979
اول ، 1384
جمعي از مؤلفان
964-530-025-8
قيمت : 22500 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه تربيت مدرس
سمت

چاپ شده
New Trends in Linguistics and Language Teaching
كد كتاب : 978
اول ، 1384
جمعي از مؤلفان
964-530-024-x
قيمت : 21500 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه تربيت مدرس