اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Family in the View of the Islamic Jurisprudence and Law
كد كتاب : 1237
دوم ، 1388
قدرت‌ الله مشايخي
978-964-530-315-8
قيمت : 27000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه الزهرا(س)
سمت

چاپ شده
Religions and Beliefs of The Northern Native Americans
كد كتاب : 1161
دوم ، 1388
دكتر مرضيه (لوئيز) شنكايي
978-964-530-240-3
قيمت : 17000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه الزهرا(س)
سمت

چاپ شده
Rules of Islamic Jurisprudence
كد كتاب : 810
پنجم ، 1393
قدرت‌ الله مشايخي
978-964-459-851-7
قيمت : 55000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه الزهرا(س)