اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
‍‍The Curriculum Field in Iran : The Current State and the Future Perspective
كد كتاب : 969
چهارم ، 1388
جمعي از مؤلفان
978-964-530-015-7
قيمت : 20000 ريال
طرف مشاركت : انجمن برنامه ريزي درسي ايران