اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Strategic Management
كد كتاب : 1522
دوم ، 1394
دكتر ابراهيم حسن‌ بيگي
978-600-02-0147-0
قيمت : 220000 ريال
طرف مشاركت : انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي