نسخه چاپی
 

هفتمين همايش زبان شناسي ايران

 

٢٠ و ٢١ آذر ماه ١٣٨٦، دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي
برگزار کنندگان : دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، انجمن زبان شناسي ايران، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت» و فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي
آدرس وب سايت همايش: http://lsi.ir