نسخه چاپی
 
همايش بين المللي داستانپردازي مولوي و انتخاب پايان نامه هاي برتر مولوي شناسي

۱۴ و ۱۵ شهريور ۱۳۸۶
برگزار کننده : انجمن زبان و ادبيات فارسي
با همكاري : همكاري دانشگاه تربيت مدرس، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، دبيرخانه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، سازمان مطالعه و تدوين، مؤسسه خانه كتاب، مؤسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ايران زمين، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

اين همايش به مناسبت هشتصدمين سال تولد عارف و شاعر بزرگ جهان، جلال‌الدين محمد مولوي، درباره داستان‌پردازي مولوي با حضور صاحب‌نظران و اعضاي انجمن از سراسر كشور، به صورت نشستهاي تخصصي برگزار مي شود. از اين رو از كليه استادان و صاحب‌نظران دعوت مي‌كند با حضور عالمانه خود در اين همايش، بر غناي علمي آن بيفزايند. در ضمن در حاشيه اين همايش برنامه‌‌هاي ديگري به شرح پيوست به اجرا در خواهد آمد.

١. فراخوان مقاله
«نشستهاي تخصصي سه گانه»
نشست اول: جايگاه مولوي در داستان‌پردازي فارسي
١-١ نظريه بينامتنيت و داستان‌سرايي مولوي
٢-١ مآخذ داستانهاي مولوي و نقش مولانا در بازآفريني آنها
٣-١ تأثيرپذيري مولوي از قصه‌هاي فرآن
٤-١ تأثير و نقش مولانا در داستان‌پردازي ايران و جهان
٥-١ خويشاوندي فكري قصه‌هاي مولوي با داستانهاي ساير ملل
٦-١ جغرافياي فرهنگي داستانهاي مولوي
٧-١ مولوي و داستانهاي تاريخي
٨-١ نقد و بررسي تحقيقات مربوط به داستان‌پردازي مولوي

نشست دوم: ويژگيهاي شكلي و ساختاري داستانهاي مولوي
١-٢ تعليق و روايتهاي گسسته در مثنوي (داستان در داستان)
٢-٢ زاويه ديد در داستانهاي مولوي
٣-٢ جريان سيال ذهن در داستانهاي مولوي
٤-٢ صور ابهام در داستانهاي مولوي
٥-٢ تحليل ساختاري داستانهاي مولوي
٦-٢ گفتگو در داستانهاي مولوي
٧-٢ زيبايي‌شناختي داستانهاي مولوي
٨-٢ زبان و بيان در داستانهاي مولوي
٩-٢ تيپ‌شناسي شخصيتهاي داستانهاي مولوي

نشست سوم: ويژگيهاي محتوايي داستانهاي مولوي
١-٣ بن‌مايه‌هاي داستانهاي مولوي
٢-٣ آموزه‌هاي عرفاني مولوي در داستانها
٣-٣ تجلي اسطوره‌ها در آثار مولوي
٤-٣ فرهنگ عامه و داستانهاي مولوي
٥-٣ نمادپردازي در داستانهاي مولوي
٦-٣ تأويلات مولوي از داستانهاي حيوانات

توضيح:
الف) مقاله‌هايي كه به موقع به دبيرخانه همايش ارسال شود و مورد تأييد هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشهاي «پژوهشهاي-ادبي» نيز قرار بگيرد. قبل از برگزاري همايش در ويژ‌ه‌نامه مجله مذكور چاپ مي‌شود.
ب) ساير مقالات تأييد شده، در منشورات ديگر همايش به چاپ خواهد رسيد.
ج) تاريخ برگزاري همايش چهارشنبه ١٤-١٥ شهريور ١٣٨٦
د) تاريخ ارسال خلاصه مقاله تا ١٥/٤/١٣٨٦
ه) تاريخ ارسال اصل مقاله تا ١/٥/١٣٨٦

٢. فراخوان ارسال پايان‌نامه
انتخاب برترين پايان‌نامه‌هاي مولوي‌شناسي
الف) كليه پايان‌نامه‌هاي چاپ نشده مولوي‌شناسي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را مي‌توان براي شركت در اين مسابقه ارسال كرد.
ب) مسابقه در دو بخش كارشناسي ارشد و دكترا و هريك از آنها نيز در دو بخش دانشجويان داخلي و خارجي برگزار مي‌شود.
ج) به برندگان اول تا سوم هر بخش (مجموعاً ١٢ نفر) جوايزي اهدا خواهد شد.
د) پايان‌نامه‌هاي برتر در صورت امكان از طرف دبيرخانه همايش چاپ خواهد شد.
هـ)‍ مهلت ارسال پايان‌نامه‌ها براي مسابقه تا پايان مرداد است.
و) برندگان مسابقه برترين پايان‌نامه‌ها، در كنگره بين‌المللي بزرگداشت مولانا كه از ٦ تا ٨ آبان ماه ١٣٨٤ برگزار مي‌شود معرفي خواهند شد.
ز) پايان‌نامه‌هايي كه مربوط به چند شاعر يا عارف است. در صورتي قابل ارسال براي شركت در اين مسابقه هستند، كه بخش عمده پايان‌نامه به مولوي اختصاص داشته باشد.

٣. فراخوان «تأليف كتابهاي علمي»
١. كميته علمي همايش در نظر دارد در صورت فراهم شدن امكانات، كتابهايي را با عنوان سلسله ٨، ٨٠ و ٨٠٠ به مناسبت هشتمين قرن، هشتادمين دهه و هشتصدمين سال تولد مولانا در باره مولوي و آثار او به چاپ برساند.
٢. چنانچه داوطلبان طرح علمي خاصي براي تدوين كتابهاي مذكور دارند، بايد طرح تفصيلي و شرح سوابق علمي خود را حداكثر تا پايان مردادماه به دبيرخانه همايش (دفتر انجمن) ارسال دارند. در ضمن صاحبان طرح براي حصول اطمينان از اينكه قبلاً طرحي با آن عنوان تصويب نشده باشد، موضوع را از دبيرخانه همايش استعلام كنند.
٣. زمان ارسال طرح حداكثر تا ١٥ تير ماه است.
٤. كتابهاي مورد نظر به مناسبت سال بزرگداشت مولانا چاپ خواهد شد.

٤. برنامه‌هاي جنبي
«مجمع عمومي سالانه انجمن»
الف) جلسه عمومي «انجمن علمي استادان زبان و ادبيات فارسي» در پايان برنامه‌هاي روز همايش برگزار خواهد شد. (دستور
جلسه، براي اعضا ارسال خواهد شد.
ب) اعضاي هيأت علمي رشته زبان و ادبيات فارسي كه به عضويت در انجمن تمايل دارند، مي‌توانند فرم ثبت‌نام را از طريق تلفن/ دورنگار/ پست الكترونيك از دبيرخانه انجمن دريافت كنند و همراه با مدارك لازم به دبيرخانه همايش (دفتر انجمن) ارسال دارند.
ج) اعضاي محترم انجمن پيشنهادهاي قابل طرح در مجمع عمومي را قبلاً به دبيرخانه همايش (دفتر انجمن) ارسال دارند.

٥. توضيحات
الف) همايش هزينه تهيه بليت و اسكان اعضاي انجمن و ساير شركت‌كنندگان را كه مقاله آنها در همايش پذيرفته مي‌شود، عهده‌دار خواهد شد.
ب) شركت‌كنندگان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند از طريق يكي از نشانه‌هاي زير كسب اطلاع كنند:
١. پايگاه اطلاع رساني دانشگاه تربيت مدرس: www.modares.ac.ir
٢. نشاني دبيرخانه همايش: تهران، كارگر شمالي، سيندخت شمالي، كوچه زرين، شماره ٣، طبقه همكف، انجمن زبان و ادبيات فارسي، صندوق پستي ٣٤٥-١٤١١٥، (همايش داستان‌پردازي مولوي)
٣. پست الكترونيك: anjoman_zvaf@yahoo.com
٤. دورنگار: ٨٨٠٠٩٠٥٦-٠٢١ تلفن: ٨٨٣٣٠١٥٩-٠٢١