نسخه چاپی
همايش بررسي متون و منابع حوزه هاي فلسفه، کلام، اديان و عرفان (اسماء)

  محورهاي اصلي همايش:
 ● آسيب‌شناسي متون و منابع موجود
 ● ضرورت و اولويتهاي ترجمه نوين از متون و منابع
 ● مشكلات و راههاي بهبود آموزش و تدريس متون و منابع
 ● ضرورت و اولويتهاي تأليف، تدوين شرح و تنقيح متون و منابع

٣٠ و ٣١ فروردين ٨٤
تهران: مركز همايشهاي بين‌المللي صدا و سيما


اول ارديبهشت ٨٤
قم: مدرسه عالي دارالشفاءعلاقه‌مندان به ارائه مقاله مي‌توانند خلاصه و اصل مقاله خود را
به نشاني دبيرخانه همايش ارسال نمايند.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

با همكاري: پژوهشگاه فرهنگ و  انديشه اسلامي، دانشگاه علامه طباطبائي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، بنياد حكمت اسلامي صدرا ، دانشگاه‌ اصفهان مؤسسه آموزش عالي باقر‌العلوم (ع)، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه تبريز، مؤسسه آموزش پژوهشي امام خميني (ره)، مركز تحقيقات اديان و مذاهب، مركز جهاني علوم اسلامي، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام صادق (ع)، دانشگاه مفيد، دانشگاه شهيد بهشتي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (شبكه چهار سيما)، سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران، معاونت فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، دانشگاه قم، مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه


نشاني دبيرخانه: بزرگراه كردستان، خيابان شصت و چهارم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، طبقه اول، اتاق ١٢٠ ، كد پستي: ١٤٣٧٤ ، صندوق پستي: ٦٤١٩ ـ ١٤١٥٥ ، تلفاكس: ٨٠٥٣٢٢٢


hamayesh@ihcs.ac.ir         www.ihcs.ac.ir/hamayesh