نسخه چاپی
 

 سومين همايش ادبيات تطبيقی
(اسطوره و ادبيات)

 ٠١/٠٢/٨٣ ، دانشکده زبانهاي خارجی دانشگاه تهران
برگزار کننده:
دانشکده زبانهاي خارجی دانشگاه تهران
با همکاري : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني (سمت) ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
سومين همايش ادبيات تطبيقي با عنوان «اسطوره و ادبيات» در تاريخ ٢٣ و ٢٤ ارديبهشت ١٣٨٣ برگزار شد، درست زماني كه چند ماهي
از تأسيس پژوهشكده ادبيات تطبيقي در دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران مي‌گذشت.


   
كتاب اسطوره و ادبيات مجموعه ٢٥ مقاله برگزيده در همايش مذكور است كه با همكاري سازمان «سمت» منتشر شده است.
   
 
سازمان «سمت» در زمينه تهيه بروشور، ويرايش و چاپ مقالات همايش همکاری داشته است.