نسخه چاپی

كد كتاب : 1402/ گروه تخصصي : زبان و ادبيات فارسي ,بخش بين الملل ,شعر ساده فارسي

Persian Simple Poetry

<#f:29/>

نويسنده : دكتر محمد دانشگر

Mohammad Daneshgar , PhD

مترجم : <#f:16/>

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>

چاپ : سوم ، 1397

تعداد صفحه : 212 ص

978-964-530-526-8

قيمت : 100000 ريالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

شرح :

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. به همین منظور «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب‌نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

چكيده :

This book has been prepared for the purpose of teaching reading Persian poetry fluently and correctly. Thus the examples have been chosen from simple poems and at the end of each poem the definitions of difficult vocabularies and verses have been provided. At the end of each part students are provided with a number of poems to practice reading and comprehension. At the end of book, definitions of the vocabularies and idioms of these tasks and a short definition about the most important technical terms of the poems have been cited.

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

آغاز سخن
پيشگفتار
شعر را چگونه بخوانيم
بخش اول
   خداوندِ رنگين كمان
   پيغام دوستي و...
بخش دوم
   باران
   دوست و ...
بخش سوم
   خواب نوشين
   خشنوديِ دلها و ...
بخش چهارم
   روستايي و شير
   يكصدا و ...
بخش پنجم
   دنياي شعر
   لحظة شعر گفتن و ...
بخش ششم
   كيميا
   ايمان و ...
بخش هفتم
   حِكايتِ هِجران
   درسِ اُستاد و ...
بخش هشتم
   دلِ بي عِلم
   مادر و ...
بخش نهم
   سفر به خير
   نِگَه دار، فُرصت و ...
بخش دهم
   آيينة حق
   گُلِ خنده و ...
بخش يازدهم
   آوازِ عاشقانه
   دانش و مال و ...
بخش دوازدهم
   كَمينگَهِ عمر
   صفاي اشك و ...
بخش سيزدهم
   براي خواندن و تمرين
   درخت و ...
لغات و تركيبات تمرينها
آشنايي با برخي از اصطلاحات
فهرست نام شاعران
فهرست منابع
فهرست اعلام


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: