نسخه چاپی

كد كتاب : 2094/ گروه تخصصي : علوم تربيتي ,بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

The Study of Educational Problems in Iran

<#f:29/>

نويسنده : احمد صافی

Ahmad Safi

مترجم : <#f:16/>

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>

چاپ : اول ، 1396

تعداد صفحه : 236 ص

978-600-02-0468-6

قيمت : 110000 ريالمرحله تولید کتاب : جدید

شرح :

این كتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مسائل آموزش و پرورش ایران» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.

چكيده :

آموزش و پرورش سازماني گسترده، پیچیده، حساس و اثربخش است و با رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بسیاری از صاحبنظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اولویت سرمایهگذاری در زمینة تربیت و تأمین نیروی انسانی از طریق ایجاد و توسعه مراکز تعلیم و تربیت است.

مؤلف در اين كتاب كوشيده است عوامل برونی و درونی مؤثر بر مسائل آموزش و پرورش ایران و اسناد فرادستی مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دستاوردهای جدید آموزش و پرورش و در حد امکان مسائل کلان و خرد و راههای کاهش آنها را بررسی كند. اين كتاب براي دانشجويان تعليم و تربيت تدوين شده، ولي مطالعه آن به برنامهريزان، مديران، و دستاندركاران تعلم و تربيت نيز توصيه ميشود.

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

پيشگفتار
فصل اول: کلياتی درباره اهميت و ضرورت شناخت مسائل آموزش و پرورش و...
فصل دوم: چالش‌ها و مسائل آموزش و پرورش ايران
فصل سوم: طرح‌ها و اسناد مهم تغيير و تحول آموزش و پرورش
فصل چهارم: مبانی نظری و محیطی مؤثر بر آموزش و پرورش
فصل پنجم: شورای عالی آموزش و پرورش
فصل ششم: ساختار آموزشی نظام آموزش و پرورش ايران
فصل هفتم: وزارت آموزش و پرورش
فصل هشتم: پژوهش در آموزش و پرورش
فصل نهم: دانشگاه فرهنگيان
فصل دهم: نهضت سوادآموزی و مسائل آن
فصل یازدهم: آموزش و پرورش دوره پيش‌دبستانی
فصل دوازدهم: آموزش و پرورش دوره ابتدايی
فصل سیزدهم: آموزش و پرورش در دوره اول و دوم متوسطه
فصل چهاردهم: اهم مشکلات معلمان
فصل پانزدهم: امور تربیتی و فرهنگی در مدارس
فصل شانزدهم: راهنمايی و مشاوره در مدارس
فصل هفدهم: مشکلات دانش‌آموزان در مدارس
فصل هجدهم: کنکور در ايران
فصل نوزدهم: مسائل کمّی آموزش و پرورش
پيوست‌ها
منابع و مآخذ


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: