نسخه چاپی

كد كتاب : 881/ گروه تخصصي : افغانستان ,بخش بين الملل ,ترموديناميك تخنيكي و انتقال حرارت

<#f:33/>

<#f:29/>

نويسنده : پوهنوال شاه محمد بسمل

Afghani

مترجم : <#f:16/>

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : ندارد

طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>

چاپ : دوم ، 1395

تعداد صفحه : 314 ص

978-964-459-927-9

قيمت : 140000 (فروش در خارج از کشور) ريالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

شرح :

چاپ آثار پژوهشي استادان در گسترش فعاليتهاي علمي پوهنتونها نقشي در خور اهميت دارد ولي با تأسف بيش از يك دهه است كه با انهدام چاپخانه وزارت تحصيلات عالي، آثار تحقيقاتي دستنويس استادان بر روي دستشان مانده است. طبيعی است كه چنين پيشامدي تلخ، از اشتياق استادان در پرداختن به امور پژوهشي مي‌كاهد. براي رشد خلاقيت و ارتقاي كمي و كيفي فعاليتهاي علمي بايد زمينه چاپ و انتشار دستاوردهاي علمي فراهم شود. خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران در اين مرحله از بازسازي افغانستان، در كنار ساير همكاريها، وعده چاپ بيست عنوان اثر علمي استادان را داده است. برآورده شدن اين وعده از يك سو آغازي است براي تشويق استادان پژوهشگر و از ديگر سو كمكي است براي محصلين در استفاده بهتر از اندوخته‌هاي علمي استادان. وزارت تحصيلات عالي افغانستان در حالي كه از اين همكاري شايسته و به‌موقع جمهوري اسلامي ايران قدرداني مي‌كند، همكاريهايي از اين‌گونه را در توسعه هرچه بيشتر مناسبات فرهنگي دو كشور سودمند و ستايش‌انگيز مي‌داند! احمد ضيا رفعت رئيس نشرات وزارت تحصيلات عالي افغانستان 1/3/1382 كابل

چكيده :

<#f:34/>

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

پيشگفتار
مقدمه
بخش اول: ترموديناميك
فصل اول: مفاهيم اساسي
فصل دوم: خواص گازات خيالي (ايدئال)
فصل سوم: مخلوطهاي گازات خيالي
فصل چهارم: ظرفيت حرارتي گازات خيالي
فصل پنجم: قانون اول ترموديناميك
فصل ششم: قانون دوم ترموديناميك
فصل هفتم: آنتروپي
فصل هشتم: عمليه پوليتروپي
فصل نهم: كمپريسورها
فصل دهم: بخار آب
فصل يازدهم: جريان گازات و بخارات
فصل دوازدهم: سيكلهاي دستگاههاي سردكننده
بخش دوم: هدايت و انتقال حرارت
فصل سيزدهم: هدايت حرارت
فصل چهاردهم: تعويض حرارت كنوكشني و اساسات تيوري تشابه
فصل پانزدهم: تعويض حرارت شعاعي
فصل شانزدهم: انتقال حرارت
فصل هفدهم: اساسات محاسبه دستگاههاي تعويض‌دهنده حرارت
فصل هجدهم: حرارتدهي در صورت غليان و كندنسيشن (تراكم)
ضمايم
منابع و مآخذ


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: