نسخه چاپی

كد كتاب : 2095/ گروه تخصصي : باستان شناسي ,معماری ایران: از عصر صفوی تا عصر حاضر

Iranian Architecture From Safavid Period to the Present

<#f:29/>

نويسنده : دکتر محمدابراهیم زارعی

Mohammad Ebrahim Zarei, PhD

مترجم : <#f:16/>

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : <#f:25/>

طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>

چاپ : اول ،‌ 1396

تعداد صفحه : 676 ص

978-600-02-0461-7

قيمت : 330000 ريالمرحله تولید کتاب : جدید

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته های باستان شناسی در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد گرایش دوران اسلامی و رشته های معماری و پژوهش هنر به عنوان منبع درسهای هنر معماری اسلامی تدوین شده است.

چكيده :

صفویان در طراحی شهرها، بازارها، کاروانسراها، مساجد، مدارس، مسجدـ مدرسهها و احداث كاخ- ‌‌باغ‌‌ها به نوآوریها و ابتکارات تحسينبرانگيزي دست يافتند. آنان هنر ترکیب کاخ و باغ را ـ که ریشه در معماری پیش از اسلام دارد ـ به اوج زیبایی و شکوه رساندند. حتي گورکانیان هند در طراحی تاجمحل نيز متأثر از معماری دورۀ صفوی بودند. 
مؤلف در اين كتاب كوشيده است از زواياي گوناگون و موشكافانه به بيان ويژگيهاي هنر معماري عصر صفوي بپردازد و سير تحول آن را تا عصر حاضر بيان كند. از زمان شکلگیری دولت صفوی تا پایان دورۀ قاجار تحولات فراوانی در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رخ داده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معماری و آرایههای معماری ایران نقش بسزایی داشته است. مؤلف در حد توان و متناسب با موضوع به اين تحولات پرداخته است.

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

فصل اول: منابع پژوهش
فصل دوم: صفویان و مراحل شکل‌گیری معماری
فصل سوم: ساختار معماری و انواع بناهای دوره صفوی
فصل چهارم: تزیینات معماری دوره صفوی
فصل پنجم: نگاهی به شهرهای دوره صفوی
فصل ششم: معماری دوره افشاریه و گرایش به شرق
فصل هفتم: معماری دوره زندیه
فصل هشتم: معماری دورۀ قاجار: تداوم، شکوه و پایان آن
فصل نهم: تزیینات معماری دورۀ قاجار
فصل دهم: تهران پایتخت دویست‌ساله


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: