نسخه چاپی

كد كتاب : 2097/ گروه تخصصي : علم اطلاعات و دانش‌شناسی ,آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

Statistics in Scientometrics and Knowledge and Information Science

<#f:29/>

نويسنده : دکتر پرویز نصیری ، امیر حاج سلمانی

Parviz Nasiri , Amir Hajsalmany

مترجم : <#f:16/>

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : <#f:25/>

طرف مشارکت خارجی : <#f:243/>

چاپ : اول ، 1396

تعداد صفحه : 480 ص

978-600-02-0471-6

قيمت : 230000 ريالمرحله تولید کتاب : جدید

شرح :

این کتاب برای دانشجویان درس های آمار در کلیه رشته/ گرایش های زیرمجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی در دوره کارشناسی ارشد و همچنین دوره کارشناسی این رشته تدوین شده است.

چكيده :

علم اطلاعات و دانششناسی با پدیدة اطلاعات، رفتار اطلاعاتی، ذخیره و بازیابی و جریان حاکم بر آنها سروکار دارد. تحلیل و پردازش این اطلاعات نیازمند استفاده از روشهای آماری است که بخش اعظم آنها در قالب تحلیل شاخصهای علمسنجی است؛ لذا ضرورت دارد دانشجویان و محققان رشتة علم اطلاعات و دانششناسی به تبحّر کافی در کاربرد روشهای آماری دست یابند.

آنچه کتاب حاضر را از منابع مشابه متمایز میکند، پرهیز از مطالب تئوری غیرضروری، پیوستگی آنها، بیان ساده همراه با مثالهای کاربردی و نرمافزاری است که امکان درک بهتری از مفاهیم را فراهم آورده است.

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

فصل اول: مفاهيم اوليه
فصل دوم: آمار توصيفي
فصل سوم: احتمالات
فصل چهارم: متغیر تصادفی و توزیع‌های آماری
فصل پنجم: برآورد
فصل ششم: استنباط آماری ـ آزمون فرض
فصل هفتم: آنالیز واریانس
فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون
فصل نهم: تجزیه و تحلیل عاملی و کاربردهای آن
فصل دهم: تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از قوانین و مفاهیم علم‌سنجی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: