نسخه چاپی

نخستین همایش دوسالانۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی

برگزارکننده: دانشگاه شهید بهشتی


محورهای همایش:

١-   تحقیق در زبان‌های باستانی ایران (اوستا، زبان‌فارسی باستان، فارسی میانه و زبان‌های باستانی دیگر ملل)
٢-   تحقیق در فرهنگ ایران باستان (کیش‌های زرتشتی، مانوی، مزدکی و …)
٣-   تحقیق در گویش‌های کهن ایران و تأثیر آنها بر زبان‌فارسی
٤-   تحقیق در تاریخ و ادبیات باستانی ایران و دیگر ملل

تاریخ‌های مهم:

تاریخ برگزاری: ١ و ٢ خرداد ١٣٩٦

آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: ٧ اردیبهشت ١٣٩٦

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: ٧ اردیبهشت ١٣٩٦

آخرین مهلت ثبت نام: ٧ اردیبهشت ١٣٩٦

 

وب‌ سایت: conf.sbu.ac.ir/index.php/zabanbastan

پست الکترونیک: zabanbastan@gmail.com