نسخه چاپی

دومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری‌های

سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی


ستاد سلول‌های بنیادی از تمامی علاقمندان، متخصصین، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فرهیخته‌ای که در زمینه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی فعال هستند دعوت می‌نماید با حضور فعال در "دومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی" بر غنای علمی این رویداد بزرگ ملی و بین‌المللی بیفزایند و مشارکتی بسیار پربارتر از گذشته در ترویج این فناوری بسیار مهم و رو به رشد کشور داشته باشند.


برگزارکنندگان: ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تاریخ‌های مهم:

مهلت ارسال مقالات: از تاریخ ١ اسفند ماه ١٣٩٥ الی ١٥ اردیبهشت ماه ١٣٩٦

شروع ثبت نام در بخش‌های مختلف: ١ اسفند ١٣٩٥

تاریخ برگزاری: ٢٢و ٢٤ تیرماه ١٣٩٦

وب‌ سایت: www.icsc2017.ir