نسخه چاپی
 

سمينار جامعه‌شناسي و توسعه

 ٩ تا ٢١ آذرماه ١٣٧٠
با همكاري: دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه تهران و شماري از مؤسسات ديگر

اين سمينار به منظور عرضه جديدترين دستاوردهاي علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي در زمينه توسعه، دستيابي به الگوي مناسب توسعه با توجه به فرهنگ و ويژگيهاي خاص جامعه اسلامي ايران و تأمين و تقويت منابع درسي دانشگاهها در رشته‌هاي مذكور برگزار شد. مجموعه مقاله‌ها و گزارشهاي علمي منتخب سمينار در دو جلد با عنوانِ: مجموعه مقاله‌هاي سمينار جامعه‌شناسي و توسعه توسط «سمت» منتشر شده است.