1394/02/27 - 12:1
مراسم رونمایی از کتاب مدیریت راهبردی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
روابط عمومی