نسخه چاپی

معاونت اجرايی

معاون اجرایی «سمت»: دکتر محمدرضا سعیدی

مرتبه علمی:  استادیار

پست الكترونيك:  saeedi@samt.ac.ir

تلفن:  ۴۴٢۴٦٢٥٣

نمابر:  ۴۴٢۴٦١١٥

 


معرفی

معاونت اجرایی مسئول پیش‌بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ، رسیدگی به هدفهای اجرایی سازمان ، نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی سازمان ، قراردادهای امور ساختمانی و تأسیساتی و خدماتی است . همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا راه برای تحقق اهداف سازمان هموار گردد.

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

مدیریت امور مالی

مدیریت امور اداری

مدیریت چاپ و نشر

مدیریت بازاریابی و
فروش

مدیریت فناوری اطلاعات

مرکز نشر الکترونیک

دفتر حقوقی

شورای تجدید چاپ

 

آخرین به روز رسانی: 1395/10/28