نسخه چاپی

معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی «سمت» : دکتر حسین هاجری

مرتبه علمی:  استادیار

پست الكترونيك:  hajari_npf@yahoo.com

تلفن:  ۴۴٢۴٦٢٦٦

نمابر:  ۴۴٢٦٣٣١٥

 


معرفی

معاونت پژوهشی مسئولیت تهیه و تدوین برنامه‌های دقیق پژوهشی (منظور هر نوع فعالیت فکری و علمی خلاق و منظم و با روش علمی که منجر به کشف حقایق، گسترش مرزهای دانش شناخت موضوعات اجتماعی، فرهنگی و حل مسائل آنها گردد) و کمک فکری به امور اجرائی در فراهم آوردن امکانات پژوهشی را بر عهده دارد.

 

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی

شورای نظارت و تأیید نهایی کتاب

مدیریت تدوین و آماده سازی منابع علمی

واحد مشارکت با مراکز پژوهشی

واحد ترجمه

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی


آخرین به روز رسانی: 95/05/04