معرفی رئیس


رئیس سازمان «سمت»: دکتر احمد احمدی

مرتبه علمی:  استاد پایه ٣٣

پست الكترونيك:  ahmadi@samt.ac.ir

تلفن:  ٤٤۲٤٦٠٩٠-٤٤۲٤٦٠٨٠

نمابر:  ٤٤۲٤٨٧٧٧

 

معرفی

احمد احمدي در سال ١٣١٢ ه.ش (1933 م) در يكي از روستاهاي ملاير به دنيا آمد، پس از فراگرفتن دروس مقدماتي به حوزه علمي بروجرد رفت و در مدت پنج سال دروس مقدماتي را تا اواخر سطح فرا گرفت و سپس به حوزه علميه قم رفت و دروس تفسير و فلسفه اسلامي را در سطوح عالي (اسفار و شفا) در محضر استاد علامه طباطبائي (ره)، بقیه دروس سطح و خارج فقه و اصول را در محضر آيات عظام بروجردي، سلطاني، مشكيني، محقق داماد، نجفي مرعشي و امام خميني رضوان‌‌الله عليهم فرا گرفت و هم‌زمان دكتراي فلسفه غرب را هم در دانشگاه تهران گذراند. احمدي از سال ١٣۵٢ عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بوده و فلسفه اسلامي و فلسفه غرب و نيز بيش از دو دهه است كه فلسفه تطبيقي را در مقطع دكتري تدريس كرده است.

دكتر احمدي يكي از معدود چهره‌هاي فرهيخته حوزه و دانشگاه است كه در هر دو نهاد علمي فرهنگي، هم درس خوانده و هم درس داده است. در كنار تربيت شمار فراواني طلبه فاضل و دانشجو و دانش‌پژوه، آثار ارزشمندي در قالب تألیف و ترجمه و حدود ۷٠ مقاله منتشر كرده است.

دکتر احمدی علاوه بر اینکه از بانیان اصلی و محوری دانشگاه تربیت مدرس است، چهارده سال هم رئیس دانشکده علوم انسانی آنجا بوده است. سازمان «سمت» را هم خود وی در سال ١٣٦٤ بنیاد نهاده و اکنون هم مسئول آنجا است.

دكتر احمدی از ٥ دي ١٣٦٠ تا هم اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.

 

وظایف و اختیارات

١ـ برنامه‌ريزي براي «سازمان»، هدايت و اداره امور آن و نظارت بر حسن اجراي همه فعاليتهاي آن در چارچوب اساس‌نامه، ضوابط و مقررات مربوط؛

٢ـ پيشنهاد نمودار سازماني و تشکيلات «سازمان» پس از تصويب هيأت امنا به «وزارت» براي تأييد و طي مراحل قانوني؛

٣ـ صدور احكام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفيع، ارتقا، مأموريت، و ... اعضاي هيأت علمي و كارمندان «سازمان» در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛

٤ـ انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران، و مسئولان «سازمان» بر اساس نمودار سازماني و تشكيلات مصوب «سازمان» و عزل آنان؛

٥- امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالي، اداري و مكاتبات «سازمان» در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

٦ـ افتتاح حسابهاي بانكي مورد نياز «سازمان» و معرفي دارندگان حق امضاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛

٧ـ تنظيم بودجه سالاانه و تفصيلي «سازمان» و پيشنهاد آن به «وزارت» براي تأييد و طي مراحل قانوني؛

٨ـ تنظيم آيين‌نامه‌هاي مالي ـ معاملاتي اداري، رفاهي و اجرايي «سازمان» و همچنين تغيير و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به‌هيأت امنا براي طي مراحل قانوني؛

٩ـ تنظيم آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد تصويب آنها به شوراي «سازمان»؛

١٠ـ ارائه گزارش عملكرد ساليانه «سازمان» به‌هيأت امنا و «وزارت»؛

١١ـ پيشنهاد تأسيس و انحلال گروههاي پژوهشي، مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌هاي مورد نياز به شوراي «سازمان»؛

١٢ـ استيفاي منافع و حفظ حقوق «سازمان» در مراجع قانوني (اعم از قضایي، اجرائي، اداري و ..) به نمايندگي از «سازمان»؛

١٣ـ اجراي مصوبات هيأت امنا و شوراي «سازمان» در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛

١٤ـ ارسال صورت‌جلسات هیأت امنای «سازمان» به مركز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه «وزارت».

تبصره: رئیس «سازمان» می تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت خویش و رعایت قوانین و مقررات مربوط، به معاونان «سازمان» تفویض نماید.


واحدهای تابعه

معاونت اجرایی

معاونت بین الملل

معاونت پژوهشی

مدیریت طرح و برنامه

مدیریت روابط عمومی

حراست

دفتر قم

 

آخرین به روز رسانی: 95/05/10