هیأت امنا

 

اعضای هیأت امنا

•  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس هیأت امنا)؛

•  معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (یا نماینده وی) یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (یا نماینده وی) حسب مورد؛

•  رئیس «سازمان» (دبیر هیأت امنا)؛

•  چهار تا شش تن از شخصیت‌های علمی ـ فرهنگی كشور كه نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت «سازمان» داشته باشند.

   تبصره 1: حداقل دو تن از شخصیت‌های مذكور در بند 4 باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور باشند.

   تبصره 2: اعضای مذكور در بند 4 با تأیید و حكم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و در یك زمان حداكثر می‌توانند عضو دو هیأت امنا باشند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی كه افراد جدیدی به جای آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می‌دهند.

 

اعضای حقوقی

1- دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا

2- دکتر محمد ذبیحی، سرپرست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و دبیر هیأت امنا

3- دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های  امنا و هیأت‌های ممیزه

4- دکتر حسین غریبی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

5- دکتر حسین الهامیان؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

6- دکتر حسین ابراهیم آبادی؛ رئیس مرکز نشر دانشگاهی

 

اعضای حقیقی

1- دکتر فتح‌الله مظطرزاده

2- دکتر محمدرضا سعیدی

3- دکتر محمود مهرمحمدی

4- دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

5- حجت الاسلام محمدیان

6- دکتر جعفر توفیقی

 

وظایف و اختیارات

1ـ تصویب آیین‏‌نامه داخلی هیأت امنا؛

2ـ تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات «سازمان» بر اساس ضوابط و مقررات مربوط كه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛

3ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی «سازمان» (از جمله آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی) كه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛

4ـ بررسی و تصویب بودجه سالیانه و تفصیلی «سازمان» كه توسط رئیس «سازمان» پس از تأیید شورای «سازمان» پیشنهاد می‌شود.

5ـ تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالیانه «سازمان»؛

6ـ تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

7ـ تصویب دریافت كمك‌های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

8ـ پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنسین‌های فنی) «سازمان» به «وزارت» برای تأیید؛

9ـ تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات «وزارت»؛

10ـ پیشنهاد توسعه یا انحلال گروه‌های پژوهشی و پژوهشكده‌های «سازمان» به «وزارت» برای طی مراحل قانونی؛

11ـ بررسی گزارش عملكرد سالیانه «سازمان» كه توسط رئیس «سازمان» ارائه می‌شود و اظهار نظر نسبت به آن.

به روز رسانی 97/09/11

صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا