هیأت امنا

اعضای هیأت امنا

•  وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس هيأت امنا)؛

•  معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (يا نماينده وي) يا معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (يا نماينده وي) حسب مورد؛

•  رئيس «سازمان» (دبير هيأت امنا)؛

•  چهار تا شش تن از شخصيتهاي علمي ـ فرهنگي كشور كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت «سازمان» داشته باشند.

   تبصره 1: حد اقل دو تن از شخصيتهاي مذكور در بند 4 بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور باشند.

   تبصره 2: اعضاي مذكور در بند 4 با تأييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال منصوب می‌شوند و در يك زمان حداكثر می‌توانند عضو دو هيأت امنا باشند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زماني كه افراد جديدي به جاي آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه می‌دهند.

اعضای حقوقی

1ـ دکتر محمد فرهادی، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا

2- دکتر احمد احمدی، رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها و دبیر هیأت امنا

3- دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای  امنا و هیأتهای ممیزه

4- دکتر حسین غریبی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

5- دکتر قره یاضی؛ نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

اعضای حقیقی

1ـ دکتر فتح الله مظطر زاده

2- دکتر محمد رضا سعیدی

3- دکتر محمود مهر محمدی

4- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

5- حجت الاسلام محمدیان

6- دکتر جعفر توفیقی

وظايف و اختيارات

1ـ تصويب آيين‏‌نامه داخلي هيأت امنا؛

2ـ تصويب نمودار سازماني و تشکيلات «سازمان» بر اساس ضوابط و مقررات مربوط كه پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا خواهد بود؛

3ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي ـ معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي «سازمان» (از جمله آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي) كه پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا خواهد بود؛

4ـ بررسي و تصويب بودجه ساليانه و تفصيلي «سازمان» كه توسط رئيس «سازمان» پس از تأييد شوراي «سازمان» پيشنهاد می‌شود.

5ـ تصويب حسابها و ترازنامه ساليانه «سازمان»؛

6ـ تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛

7ـ تصويب دريافت كمكهاي مالي و امکانات از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛

8ـ پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنسینهاي فني) «سازمان» به «وزارت» براي تأييد؛

9ـ تعيين ميزان آموزانه، پژوهانه، نويسانه، ترجمانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات «وزارت»؛

10ـ پيشنهاد توسعه يا انحلال گروههاي پژوهشي و پژوهشكده‌هاي «سازمان» به «وزارت» براي طي مراحل قانوني؛

11ـ بررسي گزارش عملكرد ساليانه «سازمان» كه توسط رئيس «سازمان» ارائه می‌شود و اظهار نظر نسبت به آن.

به روز رسانی 95/1/30

صورتجلسات و مصوبات هیأت امنا