نسخه چاپی
كتابهاي زيرچاپ


ترسیم نقشه های علمی: اصول، فنون و ابزارها

Projection of Scientific Maps: Principles, Techniques and Tools

كد كتاب : 2130

اول ، 1396

دکتر رسول زوارقی

978-600-02-0516-4

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->بانکداری اسلامی

Islamic Banking

كد كتاب : 2119

اول ، 1396

دکتر محمدنقی نظرپور، دکتر سیدعباس موسویان و دکتر ایوب خزائی

978-600-02-0503-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سیاست خارجی: نظریه ها، بازیگران و موارد مطالعاتی (جلد دوم)

Foreign Policy: Theories, Actors and Cases (Vol 2)

كد كتاب : 2118

اول ،‌ 1396

استیو اسمیت، امیلیا هدفیلد و تیم دان

978-600-02-0448-8

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->انگليسى براى دانشجويان رشته های علوم انسانى (ادبیات و زبان ها، هنر، معماری)

English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Arts, Architecture)

كد كتاب : 2117

اول ، 1396

دکتر هادی فرجامی

978-600-02-0482-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->معیار پذیری تفسیر قرآن کریم رهیافت ها و چالش ها

كد كتاب : 2113

اول ، 1396

دکتر علی فتحی

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->علل پیدایش و بقای کشور ایران

The Raison d'etrre of Iran

كد كتاب : 2103

اول ، 1396

دکتر محمدرضا حافظ نیا ، ابوالفضل کاوندی کاتب

978-600-02-0484-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->مبانی و اصول مدیریت آموزشی

Foundations and Principles of Educational Administration

كد كتاب : 2092

اول ،‌ 1396

دکتر غلامرضا شمس

978-600-02-0466-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->السیره التربویة للرسول ( صلی‌الله علیه و آل سلم ) و اهل البیت ( علیهم‌السلام )

كد كتاب : 1995

اول ، 1394

الدکتور محمد داوودی ، السید علی حسینی‌ زاده

978-600-02-0300-9

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->لغة القرآن و قضایاها

كد كتاب : 1994

اول ، 1394

الدکتور محمد باقر سعیدی روشن

978-600-02-0299-6

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->الأسرة من منظور الإسلام و علم النفس

x

كد كتاب : 1981

اول ، 1394

الدکتور محمد رضا سالاري‌ فر

978-600-02-0279-8

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->الدراسات الاسلامیة فی الغرب

كد كتاب : 1980

اول ، 1394

الدکتور محسن الویري

978-600-02-0281-1

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->فلسفة السلطة

X

كد كتاب : 1979

اول ، 1394

سید عباس نبوي

978-600-02-0278-1

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->