نسخه چاپی
كتابهاي زيرچاپ


کاربرد نظریه بازی ها در اقتصاد

Game Theory for Applied Economists

كد كتاب : 2174

اول ، 1397

رابرت گیبونز

978-600-02-0586-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->ساختار افق در شعر معاصر فرانسه

La structure d`horizon dans la poesie francaise contemporaine

كد كتاب : 2173

اول ، 1397

میشل کولو

978-600-02-0585-0

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->علوم انساني_ديجيتال

Digital_Humanities

كد كتاب : 2168

اول ، 1397

آن برديك ، يوهانا دراکر ، پيتر لوننفلد ، تاد پرزنر ، جفري اشناپ

978-600-02-0580-5

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->درسنامه ی مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام

كد كتاب : 2156

اول ، 1396

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین اسکندری

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->روان شناسی تحول دینداری

كد كتاب : 2155

اول ، 1396

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین اسکندری

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->معیار پذیری تفسیر قرآن کریم رهیافت ها و چالش ها

كد كتاب : 2113

اول ، 1396

دکتر علی فتحی

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->السیره التربویة للرسول ( صلی‌الله علیه و آل سلم ) و اهل البیت ( علیهم‌السلام )

كد كتاب : 1995

اول ، 1394

الدکتور محمد داوودی ، السید علی حسینی‌ زاده

978-600-02-0300-9

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->لغة القرآن و قضایاها

كد كتاب : 1994

اول ، 1394

الدکتور محمد باقر سعیدی روشن

978-600-02-0299-6

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->الأسرة من منظور الإسلام و علم النفس

x

كد كتاب : 1981

اول ، 1394

الدکتور محمد رضا سالاري‌ فر

978-600-02-0279-8

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->الدراسات الاسلامیة فی الغرب

كد كتاب : 1980

اول ، 1394

الدکتور محسن الویري

978-600-02-0281-1

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->فلسفة السلطة

X

كد كتاب : 1979

اول ، 1394

سید عباس نبوي

978-600-02-0278-1

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->