نسخه چاپی
كتابهاي زيرچاپ


نقد ادبی در روسیه

Literary Criticism in Russia

كد كتاب : 2058

اول ، 1396

دکتر زهرا محمدی

978-600-02-0412-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->مقدمه‌ ای بر ژنتیک باستان‌ شناسی

An Introduction to Genetic Archaeology

كد كتاب : 2055

اول ، 1396

دکتر کمال‌ الدین نیکنامی ، دکتر مریم رمضانی

978-600-02-0411-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

E book : Development and Application

كد كتاب : 2041

اول ، 1396

دکتر فاطمه فهیم‌ نیا ، دکتر سپیده فهیمی‌ فر

978-600-02-0385-6

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سبک‌ های بازیگری

Acting with Style

كد كتاب : 2034

اول ، 1396

جان هاروپ ، سابین آر. اپستاین

978-600-02-0373-3

قيمت : 285000 ريال

اطلاعات بیشتر --->فضای عمومی : ابعاد مدیریتی

Public Space : The Management Dimension

كد كتاب : 2032

اول ، 1396

متیو کارمونا ، کلودیو دی ماگالئس ، لئو هاموند

978-600-02-0370-2

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->انقلاب اسلامی ایران : زمینه ها، پیامدها و دست آوردها

The Islamic Revolution : Areas , Repercussions & Results

كد كتاب : 2029

اول ، 1395

دکتر منوچهر محمدی

978-600-02-0356-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->مدیریت فروش

كد كتاب : 2019

اول ، 1396

دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دکتر هرمز مهرانی

978-600-02-0340-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->تاریخ نوین ترکیه

Turkey : A Modern History

كد كتاب : 2018

اول ، 1396

اریک جی. زورخر

978-600-02-0339-9

قيمت : 255000 ريال

اطلاعات بیشتر --->تاریخ اسلام در آفریقای سده‌ های میانی (1250 ـ 1800 میلادی )

Medieval Africa ( 1250- 1800 )

كد كتاب : 2016

چاپ اول ،‌ 1396

رولاند آلیور ، آنتونی اَتمور

978-600-02-0334-4

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

The Influence of Persian Literature in English Literature

كد كتاب : 2008

اول ، 1395

دکتر حسن جوادی

978-600-02-0326-9

قيمت : 265000 ريال

اطلاعات بیشتر --->گچبری ساسانی

Sasanidischer Stuckdekor

كد كتاب : 2007

اول ، 1395

ینس کروگر

978-600-02-0325-2

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->السیره التربویة للرسول ( صلی‌الله علیه و آل سلم ) و اهل البیت ( علیهم‌السلام )

كد كتاب : 1995

اول ، 1394

الدکتور محمد داوودی ، السید علی حسینی‌ زاده

978-600-02-0300-9

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->لغة القرآن و قضایاها

كد كتاب : 1994

اول ، 1394

الدکتور محمد باقر سعیدی روشن

978-600-02-0299-6

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->آموزش حکمت اشراق

An Introduction to Illuminationist Philosophy

كد كتاب : 1984

اول ، 1395

سید یدالله یزدان پناه ، علی امینی نژاد

978-600-02-0358-0

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->الأسرة من منظور الإسلام و علم النفس

x

كد كتاب : 1981

اول ، 1394

الدکتور محمد رضا سالاري‌ فر

978-600-02-0279-8

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->الدراسات الاسلامیة فی الغرب

كد كتاب : 1980

اول ، 1394

الدکتور محسن الویري

978-600-02-0281-1

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->فلسفة السلطة

X

كد كتاب : 1979

اول ، 1394

سید عباس نبوي

978-600-02-0278-1

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->تاریخ تکه‌ تکه ( از آنال تا تاریخ جدید )

L Histoire en miettes : Des Annale a la nouvelle histoire

كد كتاب : 1970

اول ، 1394

فرانسوا دوس

978-600-02-0268-2

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->