نسخه چاپی
كتابهاي زيرچاپ


درسنامه ی مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام

كد كتاب : 2156

اول ، 1396

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین اسکندری

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->روان شناسی تحول دینداری

كد كتاب : 2155

اول ، 1396

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین اسکندری

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->درآمدی بر فلسفه اقتصاد

An Introduction the Philosophy of Economics

كد كتاب : 2145

اول ، 1396

دکتر یداله دادگر

978-600-02-0540-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->ژئومورفولوژی (ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها)

(Geomorphology (Structure Process and Landforms)

كد كتاب : 2132

اول ، 1396

دکتر ایرج جباری

978-600-02-0521-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری

Theoretical Foundations of Tourism Sustainable Development

كد كتاب : 2131

اول ، 1396

دکتر داوود مهدوی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دکتر حمدالله سجاسی قیداری

978-600-02-0519-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->جغرافیای خاک ها (پیدایش، پراکنش، آسیب ها و راهکارها)

Soils Geography (Formation, Distribution, Damages and Solutions)

كد كتاب : 2128

اول ، 1396

دکتر غلامرضا براتی

978-600-02-0513-3

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن

Elements of Medical Genetics and Counseling

كد كتاب : 2125

اول ، 1396

دکتر داریوش فرهود، مرجان ظریف یگانه و همکاران

978-600-02-0510-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->معیار پذیری تفسیر قرآن کریم رهیافت ها و چالش ها

كد كتاب : 2113

اول ، 1396

دکتر علی فتحی

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->السیره التربویة للرسول ( صلی‌الله علیه و آل سلم ) و اهل البیت ( علیهم‌السلام )

كد كتاب : 1995

اول ، 1394

الدکتور محمد داوودی ، السید علی حسینی‌ زاده

978-600-02-0300-9

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->لغة القرآن و قضایاها

كد كتاب : 1994

اول ، 1394

الدکتور محمد باقر سعیدی روشن

978-600-02-0299-6

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->الأسرة من منظور الإسلام و علم النفس

x

كد كتاب : 1981

اول ، 1394

الدکتور محمد رضا سالاري‌ فر

978-600-02-0279-8

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->الدراسات الاسلامیة فی الغرب

كد كتاب : 1980

اول ، 1394

الدکتور محسن الویري

978-600-02-0281-1

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->فلسفة السلطة

X

كد كتاب : 1979

اول ، 1394

سید عباس نبوي

978-600-02-0278-1

قيمت : x ريال

اطلاعات بیشتر --->