نسخه چاپی
برگزيده‌های نشر


شایسته تقدیر چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397

سمت

معیار پذیری تفسیر قرآن کریم رهیافت ها و چالش ها

كد كتاب : 2113

اول ، 1396

دکتر علی فتحی

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397

سمت

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

The History of Sasanid Political Changes

كد كتاب : 2087

اول ، 1396

دکتر شهرام جلیلیان

978-600-02-0463-1

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397

سمت

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

Performance Evaluation of Government and Administration

كد كتاب : 2063

سوم ، 1397

دکتر علی‌ اصغر پور عزت ، میر یعقوب سید رضائی

978-600-02-0428-0

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397

سمت

ادبیات داستانی قدیم عربی ( گونه‌ شناسی و تحلیل عناصر داستانی )

Arabic Classical Fiction ( Typology and Elements Analysis )

كد كتاب : 2050

اول ، 1396

دکتر خلیل پروینی ، دکتر هومن ناظمیان

978-600-02-0404-4

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397

سمت

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

Monitoring and Evaluation in Higher Education

كد كتاب : 2047

دوم ، 1396

دکتر عباس بازرگان ، دکتر مقصود فراستخواه

978-600-02-0501-0

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397 و برگزیده چهارمین جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 1397

سمت

کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

E book : Development and Application

كد كتاب : 2041

دوم ، 1397

دکتر فاطمه فهیم‌ نیا ، دکتر سپیده فهیمی‌ فر

978-600-02-0385-6

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397

سمت

انقلاب اسلامی : زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

The Islamic Revolution : Areas , Repercussions & Results

كد كتاب : 2029

اول ، 1396

دکتر منوچهر محمدی

978-600-02-0356-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397 ، برگزیده سیزدهمین جشنواره شعر فجر در بخش درباره شعر ، 1397 و شایسته تقدیر سی و پنجمین دوره کتاب سال، 1396

سمت

تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

Persian Literary Influence on English Literature

كد كتاب : 2008

دوم ، 1397

دکتر حسن جوادی

978-600-02-0326-9

قيمت : 440000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سومین دوره جشنواره علمی نشان دهخدا ، 1396 و شایسته تقدیر نوزدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1396

سمت

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی جنگ ، اسارت و بردگی

Prisoner of War in Islam : A Historical-Legal Survey War Captivity Slavery

كد كتاب : 2005

اول ، 1395

سید علی میر شریفی

978-600-02-0322-1

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر چهارمین جشنواره اقتصاد اسلامی، 1396 ، شایسته تقدیر سی و پنجمین دوره جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1396

سمت

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

Tracing the Development of the Economic Thoughts of Muslim Thinkers

كد كتاب : 2000

اول ، 1395

دکتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط

978-600-02-0286-6

قيمت : 285000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی ، 1396

سمت

نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد 2 ) :‌ گذشته ، حال و آینده

Managerial Movements in Public Sector : Past , Present & Future ( Vol . II )

كد كتاب : 1986

دوم ، 1397

دکتر حسن دانایی‌ فرد

978-600-02-0284-2

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی ، 1396

سمت

نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد اول ) : گذشته ، حال و آینده

Managerial Movements in Public Sector : Past , Present & Future ( Vol . I )

كد كتاب : 1985

دوم ، 1397

دکتر حسن دانایی‌ فرد

978-600-02-0283-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سی و پنجمین دوره جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1396

سمت

دستنامه نسخه‌ شناسی نسخه‌ های به خط عربی

Manual de codicologie des manuscrits en écriture arabe

كد كتاب : 1975

اول ،‌ 1395

فرانسوا دروش

978-600-02-0273-6

قيمت : 235000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سی و پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1395 و برگزیده اول دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی، 1396

سمت

منطق تطبیقی

Comparative Logic

كد كتاب : 1969

اول ، 1395

اسدالله فلاحی

978-600-02-0267-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر هجدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1395

سمت

آشنایی با فلسفه علم معاصر

An Introduction to Contemporary Philosophy of Science

كد كتاب : 1927

دوم ، 1396

دکتر رضا صادقی

978-600-02-0204-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر دومین دوره جشنواره علمی نشان دهخدا ، 1395

سمت

ادیان و مذاهب در ایران باستان

The Religions of Ancient Iran

كد كتاب : 1889

دوم ، 1395

دکتر کتایون مزداپور و همکاران

978-600-02-0138-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده هجدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1395

سمت

قواعد تفسیر قرآن

The Principles of Interpretation of the Quran

كد كتاب : 1888

اول ، 1394

حجة الاسلام و المسلمین علی اکبر بابائی

978-600-298-073-1

قيمت : 123000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده هفدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1393

سمت

فلسفه نظری تاریخ ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها )

Speculative Philosophy of History

كد كتاب : 1882

اول ، 1393

دکتر مجید کافی

978-600-298-046-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و چهارمین دوره کتاب سال دانشگاهی ، 1394

سمت

تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

The Change of Discourse of the Report of Karbala

كد كتاب : 1877

اول ، 1393

دکتر سیده رقیه میر ابوالقاسمی

978-600-298-054-0

قيمت : 107000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده اولین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1394 ، شایسته تقدیر ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر ، 1395

سمت

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری)

Local Historiography in Iran During the Islamic Period (Until 7th Century)

كد كتاب : 1863

اول ، 1393

دکتر عبدالرحیم قنوات

978-600-298-047-2

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده اولین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1394

سمت

مرجئه ( پیدایش و اندیشه‌ ها )

Morjeeh (Mainfestation & Thoughts)

كد كتاب : 1850

دوم ، 1394

دکتر شهاب‌ الدین وحیدی مهرجردی

978-600-02-0095-4

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1394

سمت

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

Metaphor : A Practical Introduction

كد كتاب : 1838

اول ، 1393

زُلتن کوِچش

978-600-02-0080-0

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده اولین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1394

سمت

سکه های ایران در دوره اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان

The Islamic Coins of Iran : From the Beginning to the Rise of the Seljuqs

كد كتاب : 1826

اول ،‌1393

دکتر حسن رضائی باغ بیدی

978-600-02-0055-8

قيمت : 400000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و چهارمین دوره کتاب سال دانشگاهی ، 1394

سمت

مبانی علوم اعصاب‌ شناختی

Fundamentals of Cognitive Neuroscience

كد كتاب : 1802

چهارم ، 1396

برنارد بارس ، نیکول گیج

978-600-02-0028-2

قيمت : 480000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده بهترین کتاب سال در انجمن ناشران روسیه ، 2014 و برگزیده شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب آثار تفکری (نان فیکشن) روسیه ، 2014

سمت

Коранические науки

علوم قرآني

كد كتاب : 1793

-

Мухаммад Хади Марифат

-

قيمت : - ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده اولین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1394

سمت

روان‌ شناسی محیط

Environment Psychology

كد كتاب : 1786

دوم ، 1396

دکتر حسن شمس اسفندآباد

978-964-530-998-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده هفدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1393

سمت

شناخت کلیسای کاتولیک

An Introduction to the Catholic Church

كد كتاب : 1776

اول ، 1393

جواد باغبانی ، عباس رسول ‌زاده زیر نظر : حسین توفیقی

978-964-530-982-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و سومین دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1393

سمت

حسابداری مدیریت استراتژیک : از تئوری تا عمل (جلد 2)

Strategic Management Accounting : From Theory to Practice (Vol . 2)

كد كتاب : 1750

پنجم ، 1396

دکتر محمد نمازی با همکاری گروه علمی

978-964-530-964-8

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و سومین دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1393

سمت

حسابداری مدیریت استراتژیک : از تئوری تا عمل (جلد 1)

Strategic Management Accounting : From Theory to Practice ( Vol . 1)

كد كتاب : 1749

ششم ، 1396

دکتر محمد نمازی با همکاری گروه علمی

978-964-530-963-1

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سی و دومین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1392

سمت

روان شناسی یادگیری : از نظریه تا عمل

Psychology of Learning : From Theory to Practice

كد كتاب : 1742

پنجم ، 1397

دکتر پروین کدیور

978-964-530-955-6

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده بیست و یکمین دوره کتاب سال دانشجویی ، 1392

سمت

اصول فقه کاربردی ( جلد سوم ) : اصول عملیه و تعارض ادلّه

Applied "Principles of Islamic Juricprudence ( Fiqh )"

كد كتاب : 1734

هشتم ، 1397

حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی

978-600-5486-21-6

قيمت : 158000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1392

سمت

آمادگی جسمانی پیشرفته : ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی

Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription

كد كتاب : 1726

چهارم ، 1396

ویویان اچ. هیوارد

978-964-530-934-1

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و سومین دوره کتاب برتر دانشگاهی، 1393

سمت

دیپلماسی و رفتار بین ‌المللی در اسلام

Diplomacy and International Behavior in Islam

كد كتاب : 1722

دوم ، 1396

دکتر بهرام اخوان کاظمی

978-964-530-929-7

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1392

سمت

رده ‌شناسی زبانهای ایرانی (جلد دوم)

Typology of Iranian Languages (volume 2)

كد كتاب : 1691

سوم ، 1396

دکتر محمد دبیر مقدم

978-964-530-888-7

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1392

سمت

رده ‌شناسی زبانهای ایرانی ( جلد اول )

Typology of Iranian Languages ( Volume 1 )

كد كتاب : 1690

دوم ، 1393

دکتر محمد دبیرمقدم

978-964-530-887-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده بیست و سومین دوره كتاب برتر دانشگاهي ، 1393

سمت

اقتصاد کلان جدید ( منشأ ، سیر تحول و وضعیت فعلی )

Modern Macroeconomics ( Its Origins, Development and Current State )

كد كتاب : 1685

پنجم ، 1397

برایان اسنودان ، هوارد آر. وین

978-964-530-879-5

قيمت : 440000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده کتاب برتر دانشگاه تربیت‌‌مدرس ، 1392

سمت

الأدب المقارن ( دراسات نظریة و تطبیقیة )

Comparative Literature ( Theoretical and Practical Researches )

كد كتاب : 1664

چهارم ، 1397

الدکتور خلیل پروینی

978-964-530-853-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده اولین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1394

سمت

نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه)

Games Theory and It's Applications : Incomplete Information, Evolutionary and Cooperative Games

كد كتاب : 1652

چهارم ، 1396

دکتر قهرمان عبدلی

978-964-530-840-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و پنجمین دوره کتاب فصل، 1392

سمت

کتاب مرجع نوروسایکولوژی بالینی کودک

Handbook of Clinical Child Neuropsycology

كد كتاب : 1641

اول ، 1391

سسیل آر. رینالدز ، ایلین فلچر- جانزن

978-964-530-827-6

قيمت : 325000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده بیست و پنجمین دوره جایزه کتاب فصل ، 1392

سمت

بیوشیمی ورزشی و سوخت ‌و ‌ساز فعالیت ورزشی

Biochemistry for Sport and Exercise Metabolism

كد كتاب : 1634

چهارم ، 1397

دان مک‌لارن ، جیمز مورتون

978-964-530-817-7

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده اولین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1394

سمت

اقلیم ‌شناسی مناطق خشک

Climatology of Arid Regions

كد كتاب : 1606

دوم ، 1392

دکتر هوشنگ قائمی ، دکتر آذر زرین ، دکتر فرامرز خوش ‌اخلاق

978-964-530-781-1

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیستمین دوره کتاب سال دانشجو

سمت

ایران‌ شناسی

Iranology

كد كتاب : 1604

دوم ، 1396

دکتر محمد رضا سعیدی ، بهزاد بلمکی

978-964-530-778-1

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی ، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی ، 1393

سمت

آشنايي با علم‌ سنجي ( مباني ، مفاهيم ، روابط و ريشه ‌ها )

Introduction to Scientometric

كد كتاب : 1562

چهارم ، 1397

دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي

978-600-6121-10-9

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



رتبه سوم ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، 1391 و شایسته تقدیر سی‌امین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1391 ، شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1391و برگزیده اولین جشنواره بین‌المللی امام خمینی (ره) ، 1392

سمت

انديشه سياسي امام خميني (ره) : سياست به مثابه صراط

Political Thought of Imam Khomeini : Politics as Straight Path

كد كتاب : 1561

سوم ، 1393

دكتر ابراهيم برزگر

978-964-530-823-8

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



رتبه اول در سومین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، 1391

سمت

كتابخانه‌ هاي ديجيتال : مبادله اطلاعات

Digital Libraries : Interoperability

كد كتاب : 1506

اول ، 1390

دكتر مهدي عليپور حافظي

978-964-530-660-9

قيمت : 46000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده بیست و یکمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1391

سمت

منطق‌ الطير ( تصحيح و توضيح )

Mantiq-ut-Tayr

كد كتاب : 1500

پنجم ، 1397

دکتر محمود عابدي ، دکتر تقي پورنامداريان

978-964-530-640-1

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده چهاردهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1391

سمت

در پي فضيلت : تحقيقی در نظريه اخلاقی

After Virtue : A Study in Moral Theory

كد كتاب : 1494

دوم ، 1392

السدير مک اينتاير

978-964-530-642-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر چهاردهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1390

سمت

حقوق ديپلماتيک (رهيافت اسلامی)

القانون الدبلوماسی الاسلامی

كد كتاب : 1476

سوم ، 1396

دکتر احمد ابوالوفا

978-964-530-621-0

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر در سی‌امین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1391 و شایسته تقدیر هفدهمین دوره جایزه کتاب فصل ، 1390

سمت

پژوهشي در محكم و متشابه

An Inguiry in to The Problem Clear and Ambiguous Koranic Verses

كد كتاب : 1453

اول ، 1390

حجة الاسلام دكتر محمد اسعدي ، حجة الاسلام دكتر سيدمحمود طيب‌ حسيني

978-600-5486-44-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هشتمين جشنواره علمي – پژوهشي فردوسي ، 1390

سمت

مهارتهاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسلامي

Research Skills & Islamic Bibliography

كد كتاب : 1448

دوم ، 1392

دكتر حسين صابري

978-964-530-580-0

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير در بيست و نهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1390

سمت

متابوليسم فعاليتهای ورزشی

Exercise Metabolism

كد كتاب : 1430

ششم ، 1396

مارك هارگريوس ، لورنس اسپريت

978-964-530-561-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير در بيست و نهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1390

سمت

تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطا

History of Christian Philosophy in the Middle Ages

كد كتاب : 1417

دوم ، 1395

اتين ژيلسون

978-964-809-078-9

قيمت : 440000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1390 و برگزیده هفدهمین دوره کتاب فصل ، 1390

سمت

حکمت اشراق : جلد دوم ( گزارش ، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌ الدين سهروردي )

Hekmate-e Eshragh

كد كتاب : 1413

چهارم ، 1396

حجة الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور

978-600-5486-34-6

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1390 و برگزیده هفدهمین دوره کتاب فصل ، 1390

سمت

حکمت اشراق : جلد اول ( گزارش ، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌ الدين سهروردي )

Hekmat-e Eshragh

كد كتاب : 1412

چهارم ، 1396

حجة‌ الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور

978-600-5486-33-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده بيستمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1390

سمت

فيزيولوژي ورزشي كودكان

Childeren's Exercise Physiology

كد كتاب : 1395

هفتم ، 1396

توماس دبليو. رولند

978-964-530-516-9

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1390

سمت

بهداشت رواني با نگرش به منابع اسلامي

Mental Health in the Light of Islamic Resources

كد كتاب : 1387

سوم ، 1393

محمدرضا سالاري‌فر ، محمدصادق شجاعي ، سيدمهدي موسوي اصل ، محمد دولتخواه

978-600-5486-42-1

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1390 ، برگزیده بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال، 1390 و برگزیده شانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل ، 1390

سمت

حقوق قراردادها در فقه اماميه: جلد دوم (توافق اراده‌ ها، شرايط متعاقدان و مورد معامله)

Law of Contract According to Imamieh Jurisprudence : 2

كد كتاب : 1378

سوم ، 1393

دکتر سيدمصطفي محقق داماد و ديگران

978-600-5486-48-3

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده شانزدهمين دوره كتاب فصل ، 1392 و شايسته تقدير بيستمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1390

سمت

نگارگري ايران (پژوهشي در تاريخ نقاشي و نگارگري ايران): جلد دوم

A Research on Persian Painting and Miniature: Vol.2

كد كتاب : 1372

چهارم ، 1397

دكتر يعقوب آژند

978-964-530-479-7

قيمت : 1220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده شانزدهمين دوره كتاب فصل ، 1389و شايسته تقدير بيستمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1390

سمت

نگارگری ايران ( پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگری ايران ) : جلد اول

A Research on Persian Painting and Miniature: Vol.1

كد كتاب : 1371

چهارم ، 1397

دكتر يعقوب آژند

978-964-530-478-0

قيمت : 1400000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير شانزدهمين دوره كتاب فصل ، 1389 و شايسته تقدير بيست و نهمين دوره كتاب سال ، 1390

سمت

آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم

Twentieth Century Actor Traning

كد كتاب : 1345

پنجم ، 1397

آليسون هاج

978-964-530-446-9

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1390

سمت

كلام جديد

New Theology

كد كتاب : 1337

ششم ، 1397

دكتر حسن يوسفيان

978-964-530-432-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهارمين جشنواره بين‌المللي فارابي، 1389

سمت

زبان قرآن و مسائل آن

The Language of Quran and Its Issues

كد كتاب : 1333

اول ، 1389

دكتر محمدباقر سعيدی روشن

978-600-5486-32-2

قيمت : 41500 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده چهاردهمین دوره کتاب فصل ، 1389 شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه ، 1390

سمت

فلسفه تربيت اسلامي

Philosophy of Islamic Education

كد كتاب : 1321

دوم ، 1390

دكتر ماجد عرسان كيلاني

978-600-5486-01-8

قيمت : 80500 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده بيست و هشتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1389

سمت

فيزيولوژي ورزشي (2) : انرژي، تغذيه و حركات انساني

Exercise Physiology (2): Energy, Nutrition and Human Performance

كد كتاب : 1304

چهارم ، 1396

ويليام دي. مك آردل ، فرانك آي. كچ ، ويكتور ال كچ

978-964-530-393-6

قيمت : 470000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير نهمين دوره جايزه كتاب فصل ، تابستان 1388

سمت

وضع و نقد حديث

The Hadith Fabrication and Criticism

كد كتاب : 1284

پنجم ، 1396

عبدالهادي مسعودي

978-964-530-364-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نهمين دوره جايزه كتاب فصل ، تابستان 1388 و شايسته تقدير بيست و هشتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ، 1389

سمت

مكاتب زبان ‌شناسي نوين در غرب

Modern School of Linguistics in the West: A Part of Western Linguistics

كد كتاب : 1261

پنجم ، 1396

پيتر آ. ام. سورن

978-964-530-339-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نهمين دوره جايزه كتاب فصل ، تابستان 1388

سمت

مباني علوم و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

Fundamentals of Geographic Informations Systems and Scienes

كد كتاب : 1253

هشتم ، 1396

دكتر عباس علي‌ محمدي

978-964-530-329-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی ، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی ، 1393

سمت

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (با اضافات)

Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

كد كتاب : 1252

هشتم ، 1396

دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي

978-964-530-766-8

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير نهمين دوره جايزه كتاب فصل ، تابستان 1388

سمت

مديريت مالی نوين (جلد دوم)

Fundamentals of Corporate Finance (2)

كد كتاب : 1248

یازدهم ، 1397

استفان راس ، رندلف وسترفيلد ، بردفورد جردن

978-600-02-0014-5

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير بیست و هفتمین دوره كتاب سال ، 1388

سمت

چالشهاي مديريت دولتي در ايران

Challenges for Public Administration in Iran

كد كتاب : 1233

یازدهم ، 1396

دكتر حسن دانائي‌ فرد

978-964-530-311-0

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير شانزدهمین دوره کتاب سال دانشجو

سمت

جامعه‌ شناسي اثبات رياضي

A Sociology of Mathematical Proof

كد كتاب : 1222

اول ، 1387

غلامحسين مقدم حيدري

978-964-530-300-4

قيمت : 14500 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير هشتمين دوره جايزه كتاب فصل ، 1387 و شايسته تقدير بيست و هفتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1388

سمت

روش شناسی مطالعات برنامه درسی

Form of Curriculum Inquiry

كد كتاب : 1219

پنجم ، 1396

ادموند سی. شورت

978-964-530-905-1

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير هفتمين دوره كتاب فصل ، 1387

سمت

مباني دانش اداره دولت و حكومت ( مباني مديريت دولتي )

Fundamentals of Public Administration and Government Knowledge

كد كتاب : 1217

سوم ، 1396

دكتر علي‌ اصغر پورعزت

978-964-530-295-3

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير نهمين دوره كتاب فصل ، 1388

سمت

مديريت مالي نوين ( جلد اول )

Fundamentals of Corporate Finance Vol : 1

كد كتاب : 1210

یازدهم ، 1397

استفان راس ، رندلف وستر فيلد ، بردفورد جردن

978-600-02-0013-8

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هشتمين دوره جايزه كتاب فصل ، زمستان 1387

سمت

هيدرولوژي

Hydrology

كد كتاب : 1209

چهارم ، 1393

دكتر مجيد زاهدي ، دكتر مريم بياتي خطيبي

978-964-530-287-8

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب سال ، 1388

سمت

نظريه و روش شناسي تمرين (علم تمرين)

Periodization Theory and Methodology of Training

كد كتاب : 1208

هشتم ، 1397

تئودور ا. بومپا

978-964-530-286-1

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده هفدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1388

سمت

نامه باستان ، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسی ( جلد نهم ) : از پادشاهی خسرو پرويز تا پادشاهی يزدگرد

Ancient Book : The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi ( Vol 9 )

كد كتاب : 1205

ششم ، 1397

دكتر مير جلال‌ الدين كزازی

978-964-530-283-0

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير هفتمين دوره كتاب فصل ، 1387

سمت

شناخت - رفتار درمانگري سالمندان

Cognitive Behaviour Therapy With Older People

كد كتاب : 1203

دوم ، 1389

كن لايدلاو ، لاري دبليو. تامپسون ، لي ديك و ...

978-964-530-281-6

قيمت : 35500 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير هفتمين دوره كتاب فصل ، 1387 و برگزيده بيست و هفتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ، 1388

سمت

رودخانه ها و دشتهاي سيلابي (جلد اول) : ديناميك و فرايندها

Rivers and Floodplains (Volume 1): Dynamic and Processes

كد كتاب : 1196

دوم ، 1388

جان اس. بريج

978-964-530-274-8

قيمت : 51000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هفتمين دوره كتاب فصل ، 1387 و برگزيده بيست و هفتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1388

سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن (جلد5) : فيض كاشاني

Fayd Kashani's Educational Views

كد كتاب : 1194

چهارم ، 1394

محمد بهشتي

978-964-7788-67-0

قيمت : 195000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده هفدهمین دوره کتاب سال دانشجو

سمت

مسائل اخلاقي : متن آموزشي فلسفه اخلاق

Moral Problems

كد كتاب : 1174

چهارم ، 1396

مايكل پالمر

978-964-530-253-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده ششمين دوره كتاب فصل ، 1387

سمت

رهيافت و روش در علوم سياسي

Approach and Method Political Science

كد كتاب : 1169

هشتم ، 1396

دكتر عباس منوچهري

978-964-530-248-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده ششمين دوره كتاب فصل ، 1387 و برگزيده بيست و هفتمين دوره كتاب سال جمهوری اسلامی ايران، 1388

سمت

تاريخ زبان شناسی (بخشی از كتاب زبان شناسی در غرب)

A History of Linguistics

كد كتاب : 1168

ششم ، 1396

پيتر آ. ام. سورن

978-964-530-247-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1386

سمت

مددكاري اجتماعي : كار در جامعه

Community Work

كد كتاب : 1163

پنجم ، 1391

آلن توئلوتريز

978-964-530-242-7

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هشتمين دوره جايزه كتاب فصل ، 1387 برگزيده بيست و هفتمين دوره كتاب سال ، 1388

سمت

مباني رويكرد اجتماعي به حقوق : جستاري در نظريه‌ هاي جامعه‌ شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران

An Introduction to Sociological Approach to Law

كد كتاب : 1158

سوم ، 1394

دكتر عبدالرضا عليزاده

978-964-530-237-3

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386

سمت

راهنماي ميان‌ فرهنگي اجرا براي بازيگر

The Intercultural Performance Handbook

كد كتاب : 1155

دوم ، 1387

جان مارتين

978-964-530-232-8

قيمت : 20500 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده هشتمین دوره کتاب سال دانشجویی، 1380 (چاپ اول کتاب)

سمت

درآمدی بر فلسفه دين ( ويراست دوم )

An Introduction to the Philosophy of Religion

كد كتاب : 1139

هفتم ، 1394

برايان ديويس

978-964-530-215-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386

سمت

بازارهاي پولي و مالي بين‌ المللي

Monetary and Financial International Markets

كد كتاب : 1138

هشتم ، 1396

محمد شباني

978-964-530-214-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386

سمت

آموزش و پرورش ناشنوايان : روان‌ شناسي ، اصول و كاربردها

Educating the Deaf : Psychology Principles , and Practices

كد كتاب : 1136

سوم ، 1391

دانلد اف. مورس

987-964-530-212-0

قيمت : 44000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده چهارمین دوره کتاب فصل ، 1386

سمت

درآمدی به نظام حكمت صدرائی (جلد دوم)

An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

كد كتاب : 1134

ششم ، 1393

عبدالرسول عبوديت

978-964-530-210-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386

سمت

اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي

Principles and Fundations of Physical Education

كد كتاب : 1119

دهم ، 1397

دكتر حسن خلجي ، دكتر عباس بهرام ، دكتر سيدمهدي‌ آقا پور

978-964-530-191-8

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هفدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي ، 1387

سمت

حقوق ارتباط جمعي

Mass Communication Law

كد كتاب : 1107

نهم ، 1396

دكتر باقر انصاري

978-964-530-178-9

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده سومين دوره كتاب فصل ، 1386

سمت

توسعه پايدار

Sustainable Development

كد كتاب : 1096

هشتم ، 1393

دكتر شمس‌ السادات زاهدي

978-964-530-165-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دومين دوره كتاب فصل ، 1386

سمت

آشنايي با نسخ خطي و آثار كمياب ( فارسي و عربي )

An Introduction to Manuscripts and Rare Books ( Persian & Arabic )

كد كتاب : 1087

پنجم ، 1393

دكتر غلامرضا فدايي

978-964-530-154-3

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دومين دوره كتاب فصل، 1386

سمت

هنر و ادراك بصري : روان‌ شناسي چشم خلاق

Art and Visual Perception : A Psychology of the Creative Eye

كد كتاب : 1086

هشتم ، 1396

رودلف آرنهايم

978-964-530-153-6

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دومين دوره كتاب فصل ، 1386

سمت

روان‌ شناسی يادگيری

Psychology of Learning

كد كتاب : 1082

یازدهم ، 1397

دكتر پروين كديور

978-964-530-557-2

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده اولين دوره ًكتاب فصل، 1386

سمت

فرهنگ‌ نامه تاريخي مفاهيم فلسفه (جلد اول): گزيده‌ اي از مفاهيم در مابعدالطبيعه

Historisches Worterbuch der Philosophie

كد كتاب : 1081

چهارم ، 1396

يوآخيم ريتر ، كارلفريد گروندر ، گتفريد گابريل

978-964-530-148-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386

سمت

مكاتب تفسيری (جلد دوم)

The Exegetical schools (2)

كد كتاب : 1077

پنجم ، 1392

علی اكبر بابایی

964-778-854-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دومين دوره كتاب فصل، 1386 و شایسته تقدیر بیست و ششمین دوره کتاب سال ، 1387

سمت

اقتصاد رياضي : روشها و كاربردها

Mathematical Economics : Methods and Application

كد كتاب : 1076

ششم ، 1390

دكتر علي سوري

978-964-530-141-3

قيمت : 72000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دومين دوره كتاب فصل، 1386

سمت

جامعه مدينه در عصر نبوي

The Society of Al-Madina in The Prophet (p.b.u.h) Period

كد كتاب : 1067

سوم ، 1392

عبدالله عبدالعزيز بن ادريس

964-7788-46-9

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر چهاردهمین دوره کتاب سال دانشجو

سمت

درآمدی بر روان‌ شناسی دين

Introduction to Social Psychology of Religion

كد كتاب : 1042

سیزدهم ، 1396

مسعود آذربايجانی ، سيد مهدی موسوی اصل

978-964-7788-58-8

قيمت : 106000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده شانزدهمين كتاب برتر دانشگاهي، 1386

سمت

آشنايي با كتب رجالي شيعه

An Introduction to Shi‘i : Biography Books (Kutub Rijāl)

كد كتاب : 1035

ششم ، 1393

محمدكاظم رحمان ‌ستايش

978-964-530-088-1

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزیده چهارمین دوره کتاب فصل ، 1386

سمت

درآمدی بر نظام حكمت صدرائی (جلد اول)

An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System

كد كتاب : 1029

هشتم ، 1395

عبدالرسول عبوديت

978-964-530-080-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده بيست و پنجمين دوره كتاب سال ، 1386 و برگزيده شانزدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي ، 1386

سمت

فلسفه اخلاق در تفكر غرب از ديدگاه السدير مك اينتاير

Ethics in Western Thought: MacIntyre's Point of View

كد كتاب : 1018

سوم ، 1396

دكتر حميد شهرياري

978-964-530-067-6

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شايسته تقدير بيست و پنجمين دوره كتاب سال ، 1386

سمت

مباني تغذيه ورزشي

Essentials of Sports Nutrition

كد كتاب : 1007

دهم ، 1397

فرد برونس ، سر ستار ، كارگيل

978-964-530-053-9

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هشتمين دوره كتاب سال حوزه، 1385

سمت

مكتب‌ ها و گرايش‌ های تربيتی در تمدن اسلامی

Educational Schools and Attitudes in Islamic Civilization

كد كتاب : 994

چهارم ، 1391

دكتر سعيد اسماعيل علی ، دكتر محمدجواد رضا

978-964-530-039-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده بيست و چهارمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1385

سمت

نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام

Muslims` Administrative System in Early Islam

كد كتاب : 972

سوم ، 1391

عبدالحی كتانی

964-7788-45-2

قيمت : 82000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده بيست و چهارمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1385

سمت

صدا و بيان براي بازيگر ( 1 )

The Actor's Voice and Speech ( 1 )

كد كتاب : 965

هفتم ، 1397

داود دانشور

978-964-530-011-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده پانزدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1385

سمت

حسابداري صنعتي (2) : بودجه بندي و كنترل سيستمهاي استاندارد

Industrial Accounting (2) : Budgeting and Controlling the Standard Systems

كد كتاب : 905

چهارم ، 1392

دكتر محمد نمازي

978-964-530-907-5

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هشتمين دوره كتاب سال حوزه،1385

سمت

روش فهم حديث

The Way of Hadith Comprehension

كد كتاب : 901

دوازدهم ، 1397

عبدالهادي مسعودي

978-964-459-949-1

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده بيست و چهارمين دوره كتاب سال ، 1385

سمت

معرفت‌ شناسي اجتماعي ( طرح و نقد مكتب ادينبورا )

The Social Epistemology of the Edinburgh School

كد كتاب : 888

دوم ، 1389

دكتر سعيد زيباكلام

978-964-459-936-1

قيمت : 40500 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر دوازدهمین دوره کتاب سال دانشجویی

سمت

حقوق بين‌ المللی كيفری

International Criminal Law

كد كتاب : 855

ششم ، 1395

كريانگ ساك كيتی شيايزری

978-600-02-0008-4

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دوازدهمين دوره كتاب برتر دانشجويي،1384

سمت

ارسي، پنجره‌هاي رو به نور

Orsi, the Windows to the Light

كد كتاب : 836

چهارم ، 1396

مهدي امرايي، با مقدمه دكتر زهرا رهنورد

978-964-459-880-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهاردهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1384

سمت

نهضت امام حسين (ع) و قيام كربلا

The Movement of Imam Hussein and Karbala Uprising

كد كتاب : 821

پنجم ، 1397

دكتر غلامحسين زرگري‌ نژاد

978-600-02-0616-1

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهاردهمين دوره كتاب برتر دانشگاهی، 1384

سمت

تاريخ فرق اسلامی (2) : فرق شيعی و فرقه‌ های منسوب به شيعه

A History of the Islamic Sects (2) :The Shi'ite Denominations and the Sects Attributed to Shi'ism

كد كتاب : 814

یازدهم ، 1395

دكتر حسين صابری

978-600-02-0022-0

قيمت : 185000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهاردهمين دوره كتاب برتر دانشگاهی، 1384

سمت

تاريخ فرق اسلامی (1) : فرقه های نخستين ، مكتب اعتزال ، مكتب كلامی اهل سنت ، خوارج

A history of the Islamic Sects (1) : The Early Sects , Mu'tazilism , the Sunnit Theological School , and the Kharijites

كد كتاب : 805

یازدهم ، 1397

دكتر حسين صابری

978-964-459-844-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهاردهمين دوره ًكتاب برتر دانشگاهي،1384

سمت

درآمدي به نمايشنامه‌ شناسي

An Introduction to Drama

كد كتاب : 772

پنجم ، 1393

دكتر فرهاد ناظر زاده كرماني

978-964-459-809-8

قيمت : 225000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هجدهمین دوره کتاب سال ، 1379

سمت

زبانشناسي نظري : پيدايش و تكوين دستور زايشي ( ويراست سوم: با تجدید نظر اساسی)

Theoretical Linguistics : Emergence and Development of Generative Grammar (Third Edition : Extensively Revised)

كد كتاب : 771

نهم ، 1396

دكتر محمد دبيرمقدم

978-600-02-0353-5

قيمت : 370000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بيست و دومين دوره كتاب سال، 1383 برگزيده سيزدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهی، 1383

سمت

تاريخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس

Histoire de la Philosophie du Moyen Age et de la Renaissance

كد كتاب : 753

دهم ، 1396

دكتر محمد ايلخانی

978-600-02-0452-5

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



رتبه اول در ششمين جشنواره پژوهشگران برتر حوزه دين و فرهنگ ، 1383 و برگزيده يازدهمين دوره كتاب سال دانشجویی

سمت

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

Social Psychology in the Light of Islamic Resources

كد كتاب : 707

ششم ، 1396

جمعی از مؤلفان

964-7788-08-8

قيمت : 214000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و دومین دوره کتاب سال ، 1383

سمت

روشهای تحقيق كمی و كيفی در علوم تربيتی و روان‌ شناسی ( جلد اول )

Educational Research : An Introduction

كد كتاب : 670

دوازدهم ، 1396

مرديت گال ، والتر بورگ ، جويس گال

978-964-530-020-1

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده سيزدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي،1383

سمت

دستور آموزشی زبان روسي

YЧEБHAЯ ГPAMMATИKA PYCCKOГO ЯЗЬIKA

كد كتاب : 669

نهم ، 1397

دكتر سيدحسن زهرايي

978-964-459-707-7

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده سيزدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 138 ؛ رتبه اول ششمين جشنواره پژوهشگران برتر حوزه دين و فرهنگ، 1383

سمت

نظام سياسي و دولت در اسلام

Political System and State in Islam

كد كتاب : 664

سیزدهم ، 1395

داود فيرحي

978-600-02-0071-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره سال کتاب سال ، 1382

سمت

تاثير محيط بر فعاليتهاي ورزشي

Performing in Extreme Environments

كد كتاب : 650

پنجم ، 1394

لارنس آرمسترانگ

978-964-459-686-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



رتبه دوم پنجمين جشنواره كتاب پژوهشگران برتر حوزه دين و فرهنگ 1382 برگزیده چهارمین دوره کتاب فصل ، 1386

سمت

مكاتب تفسيری (1) : مفسران نخستين ، مكتب روایی محض ، تفاسير روایی محض

The Islamic Exegetical Schools (1) : Early Muslim Exegeses, Exegetical School of Pure Received Tradition, Exegeses Based on the Pure Received Tradition

كد كتاب : 647

نهم ، 1396

علی ‌اكبر بابایی

964-7788-00-2

قيمت : 224000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دوازدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي ، 1382 ؛ تشويقي بيست و يكمين دوره كتاب سال ، 1382

سمت

جغرافياي سياسي ايران

Political Geography of Iran

كد كتاب : 637

نهم ، 1397

دكتر محمد رضا حافظ نيا

978-964-530-889-4

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



رتبه دوم پنجمين جشنواره پژوهشگران برتر حوزه دين و فرهنگ 1382

سمت

مطالعات اسلامي در غرب انگليسي زبان

Islamic Studies in English Language Countries in West : From Beginning to the Second Vatican Council (1965)

كد كتاب : 623

اول ، 1381

دكتر مرتضي اسعدي

964-459-658-7

قيمت : 8000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره کتاب سال ، 1382

سمت

شيوه‌ هاي تغيير رفتار

Behavior Modification : Principles and Procedures

كد كتاب : 616

پانزدهم ، 1393

ريموند ميلتن برگر

978-964-459-650-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي بيست و يكمين دوره كتاب سال، 1382

سمت

اقتصاد منابع تجديد شونده

Renewable Resource Economics

كد كتاب : 591

چهارم ، 1392

دكتر مجيد احمديان

978-964-459-626-1

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي سال 1381

سمت

خليج فارس و مسائل آن

Persian Gulf Issues

كد كتاب : 589

هفتم ، 1393

بيژن اسدي

978-964-459-624-7

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده بیست و یکمین دوره کتاب سال ، 1382

سمت

آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ( جلد سوم ) : امام محمد غزالی

Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (3) : Imam Muhammad Ghazzali

كد كتاب : 570

چهارم ، 1392

بهروز رفيعي ، زير نظر حجت الاسلام اعرافی

964-459-602-1

قيمت : 92000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره کتاب سال ، 1382

سمت

فلسفه علم در قرن بيستم

Philosophy of Science in the Twentieth Century

كد كتاب : 563

ششم ، 1394

دانالد گليس

978-964-459-595-0

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده يازدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي ، 1381

سمت

ارزشيابي آموزشي : مفاهيم ، الگوها و فرايند عملياتي

Educational Evaluation

كد كتاب : 535

شانزدهم ، 1397

دكتر عباس بازرگان

978-600-02-0120-3

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي نهمين دوره كتاب برتر دانشجويي 1381

سمت

كتابشناسي گزيده توصيفي فلسفه و كلام اسلامي

Selected Descriptive Bibliography of Islamic Philosophy & Theology

كد كتاب : 529

اول ، 1380

كتابشناسي گزيده توصيفي فلسفه و كلام اسلامي ، دکتر مليحه صابري نجف ‌آبادي

964-459-552-1

قيمت : 4000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده چهارمين جشنواره پژوهشگران برتر حوزه دين و فرهنگ 1381

سمت

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

The Jurisprudential Foundations of Islamic Economics

كد كتاب : 527

شانزدهم ، 1397

محمد مهدی كرمی ، محمد پورمند (نبی زاده)

978-600-02-0319-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نخستين همايش تربيت بدنی و علوم ورزشی ، 1381

سمت

اصول حركت شناسی ساختاری

Manual of Structural Kinesiology

كد كتاب : 510

دوازدهم ، 1396

كليم دبليو. تامپسون ، ار. تی. فلويد

978-964-530-789-7

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي يازدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي 1381

سمت

جغرافياي تاريخي كشورهاي اسلامي ( 1 )

Historical Geography of the Islamic Countries (1)

كد كتاب : 508

هفتم ، 1392

دكتر حسين قرچانلو

978-964-459-529-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر بيستمين دوره كتاب سال ، 1381

سمت

ايدئولوژي و اتوپيا : مقدمه‌ اي بر جامعه‌ شناسي شناخت

Ideology and Utopia : An Introduction to the Sociology of Knowledge

كد كتاب : 506

سوم ، 1396

كارل مانهايم

978-600-02-0494-5

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي بيستمين دوره كتاب سال 1381

سمت

اقتصاد تكاملي

Lehrbuch der Wirtschaftsentwicklung

كد كتاب : 505

اول ، 1380

هلموت آرنت

964-459-526-2

قيمت : 14000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقی يازدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهی 1381

سمت

اقتصاد منطقه‌ای ( تئوری و مدلها )

Regional Economics ( Theory and Models )

كد كتاب : 503

پنجم ، 1397

دكتر مجيد صباغ كرمانی

978-600-02-0363-7

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده يازدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهی ، 1381

سمت

قواعد فقه ( 1 ) : بخش جزا

The Rules of Islamic Penal Jurisprudence

كد كتاب : 497

دهم ، 1397

خليل قبله‌ ای خویی

978-964-459-518-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقی يازدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهی 1381

سمت

اصول تهيه و تنظيم و كنترل بودجه

The Principle of Budget Preparation, Formulation and Control

كد كتاب : 489

شانزدهم ، 1396

دكتر مهدی ابراهيمی ‌نژاد ، اسفنديار فرج‌ وند

978-964-530-349-3

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده یستمین دوره کتاب سال ، 1381

سمت

روانشناسی فيزيولوژيك

Physiological Psychology

كد كتاب : 486

پانزدهم ، 1396

دكتر محمدكريم خداپناهی

978-964-530-598-5

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده يازدهمين دوره كتاب دانشگاهی ، 1381

سمت

بازار - دولت : كاميابی ها ، ناكامی ها

Market-Government : Successes and Failures

كد كتاب : 484

دوم ، 1391

دكتر احمد توكلی

978-964-459-504-2

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي سومين جشنواره كتاب برتر حوزه دين و فرهنگ، 1380

سمت

روش شناسي تفسير قرآن

Methodology for interpretation of Quran

كد كتاب : 480

هفتم ، 1397

علي اكبر بابايي ، غلامعلي عزيزي ‌كيا ، مجتبي روحاني راد؛ زير نظر محمود رجبي

964-459-498-3

قيمت : 216000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



كتاب برگزيده دانشگاهی، 1380

سمت

آيين دادرسی كيفری ( جلد دوم )

Criminal Procedure ( Volume 2 )

كد كتاب : 473

دوازدهم ، 1389

دكتر محمد آشوری

978-964-530-498-8

قيمت : 43000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نخستين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي 1381 و برگزيده بيست و هشتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران 1389

سمت

فيزيولوژي ورزشي ( 1 ) : انرژي و تغذيه

Exercise Physiology ( Energy , Nutrition and Human Performance )

كد كتاب : 471

سیزدهم ، 1397

ويليام دي. مک آردل ، فرانك آي. كچ ، ويكتور ال. كچ

978-600-02-0477-8

قيمت : 440000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر نوزدهمین دوره کتاب سال ، 1380

سمت

دو و ميداني ( 1 ) : دوها

Track and Field (Vol. 1) : Running Events

كد كتاب : 462

هفتم ، 1389

دكتر محمدرضا بيات ، علي کلهر ، بيژن شادمهر ، جواد صغادي ، دكتر احمد ابراهيمي عطري

978-964-459-480-9

قيمت : 44000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي در سومين همايش كتاب برگزيده حوزه ، 1379

سمت

فلسفه قدرت

Philosophy of Power

كد كتاب : 454

پنجم ، 1395

سيد عباس نبوي

978-964-459-472-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1380

سمت

علوم قرآني

Koranic Sciences

كد كتاب : 449

دوازدهم ، 1397

مرحوم آيت الله محمدهادي معرفت

978-600-02-0156-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



كتاب برگزيده هفته كتاب ، 1383

سمت

دو و ميداني ( 2 ) : پرشها و پرتابها

Track and Field (Vol. 2) : Jumping and Throwing Events

كد كتاب : 437

نهم ، 1393

بيژن شادمهر ، دكتر حميد رجبي ، نعيما خواجوي

978-964-459-454-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي دهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي ، 1380

سمت

اختلالهاي زبان ، روشهاي تشخيص و بازپروري ( روانشناسي مرضي تحولي ، جلد سوم )

Language Disorders Assessment and Treatment

كد كتاب : 436

دهم ، 1397

دكتر پريرخ دادستان

978-600-02-0345-0

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1379

سمت

مباني سازمان و مديريت

Fundamentals of Organization and Management

كد كتاب : 419

بیستم ، 1396

دكتر علي رضائيان

978-964-530-696-8

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي ، 1379

سمت

نظامهای همكاری بين كتابخانه‌ ای

Interlibrary Co-operation Systems

كد كتاب : 410

سوم ، 1390

نرگس نشاط

978-964-459-419-9

قيمت : 24000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقی نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهی ، 1379

سمت

هنر و معماری اسلامی ( 1 ) : 1250-650

The Art and Architecture of Islam (1) : 650-1250

كد كتاب : 403

دوازدهم ، 1396

ريچارد اتينگهاوزن ، الگ گرابر

978-964-459-412-0

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر نوزدهمین دوره كتاب سال، 1380

سمت

نگارش و ويرايش

Writing and Editing

كد كتاب : 379

هفدهم ، 1397

احمد سميعي ( گيلاني )

978-600-02-0309-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده هجدهمین دوره كتاب سال ، 1379

سمت

روان شناسي ژنتيك : تحول رواني از تولد تا پيري

Developmental Psychology From Birth to Senescence

كد كتاب : 370

هفدهم ، 1396

دكتر محمود منصور

978-964-459-371-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر ششمین دوره کتاب سال دانشجویی

سمت

روش تدريس زبان فارسی ( در دوره دبستان )

Persian Teaching Method in the Primary Schools (Education)

كد كتاب : 343

هفدهم ، 1396

دكتر بهمن زندی

978-600-02-0243-9

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر هجدهمين دوره كتاب سال، 1379

سمت

روانشناسي مرضي تحولي : از كودكي تا بزرگسالي ( جلد دوم )

Developmental Psychopathology From Infancy Through Adulthood (Vol 2)

كد كتاب : 342

دوازدهم ، 1393

دكتر پريرخ دادستان

978-964-530-795-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر ششمین دوره کتاب سال دانشجو

سمت

آمار و روشهاي كمي در كتابداري و اطلاع‌ رساني

Statistics and Quantitative Methods in Librarianship and Information Science

كد كتاب : 335

یازدهم ، 1396

عليرضا هويدا

978-600-02-0520-1

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقی نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهی، 1379

سمت

مقدمات نوروسايكولوژی

An Introduction to Neuropsychology

كد كتاب : 333

هفدهم ، 1396

دكتر داود معظمی

978-600-02-0469-3

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي هجدهمين دوره كتاب سال، 1379 و نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1379

سمت

تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت)

History of Islam

كد كتاب : 332

دوازدهم ، 1397

دكتر غلامحسين زرگري‌ نژاد

978-600-02-0323-8

قيمت : 410000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نخستين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1381 ؛ تشويقي هجدهمين دوره كتاب سال 1378

سمت

رشد و تکامل حرکتي در طول عمر

Life Span Motor Development

كد كتاب : 259

پانزدهم ، 1396

کاتلين ام. هي وود

978-964-530-397-4

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نخستين همايش تربيت بدنی و علوم ورزشی در سال 1381

سمت

يادگيری حركتی و اجرا : از اصول تا تمرين

Motor Learning and Performance From Principles to Practice

كد كتاب : 236

هجدهم ، 1395

ریچارد اِی. اشمیت

978-964-459-236-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده مديريتي سال 1377

سمت

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

Systems Analysis and Design

كد كتاب : 217

نوزدهم ، 1397

دكتر علي رضائيان

978-600-02-0104-3

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده نخستين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1381

سمت

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني (2)

Measurement for Evaluation in Physical Eduction and Exercise Science (2)

كد كتاب : 205

هشتم ، 1392

تد اي. بوام گارتنر ، آندرو اس. جکسون

978-964-459-205-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده مديريتي سال 1377

سمت

استقرار مديريت استراتژيك ( جلد اول )

Implanting Strategic Management ( Vol. 1 )

كد كتاب : 182

هشتم ، 1391

اچ. ايگورانسف ، ادوارد جي. مك‌ دانل

978-964-459-182-2

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده پانزدهمین دوره کتاب سال ، 1376

سمت

جغرافيا : تركيبي نو ( جلد دوم )

Geography : A Modern Synthesis ( Volume 2 )

كد كتاب : 180

دوازدهم ، 1393

پيتر هاگت

978-964-530-988-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي هفتمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1377

سمت

فرهنگ اصطلاحات علوم و معارف اسلامي ( فارسي - فرانسه )

Dictionnaire des termes techniques islamiques ( Persan - Français )

كد كتاب : 173

اول ، 1375

دكتر ابراهيم شكورزاده بلوري

978-964-459-173-0

قيمت : 16000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر چهاردهمین دوره کتاب سال ،‌1375

سمت

روانشناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي ( 1 )

Developmental Psychology with a View to Islamic Sources

كد كتاب : 148

اول ، 1374

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

964-459-148-8

قيمت : 8000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده سال 1376

سمت

اقتصادسنجی (1) : تك معادلات با فروض كلاسيك (جزء دوم)

Econometrics : ( Volume one ) Single Equations With Classical Assumptions : Part Two

كد كتاب : 143

یازدهم ، 1396

دكتر مسعود درخشان

978-964-459-143-3

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده سال 1376

سمت

اقتصادسنجی (1) : تك معادلات با فروض كلاسيك ( جزء اول )

Econometrics : ( Volume one ) Single Equations With Classical Assumptions : Part One

كد كتاب : 142

چهاردهم ، 1397

دكتر مسعود درخشان

978-964-530-427-8

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب سال ، 1374

سمت

مديريت مالي ( جلد اول )

Fundamentals of Managerial Finance ( Vol. 1 )

كد كتاب : 118

بیست و دوم ، 1397

ريموند پي. نوو

978-964-530-944-0

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده سیزدهمین دوره کتاب سال ، 1374

سمت

ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري ( جلد اول )

New Perspectives in Urban Geography ( Vol.1 )

كد كتاب : 117

هجدهم ، 1396

دكتر حسين شكوئي

978-600-02-0004-6

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده پانزدهمین دوره کتاب سال ، 1376

سمت

جغرافيا : تركيبي نو (جلد اول)

Geography : A Modern Synthesis (Volume 1)

كد كتاب : 93

دوازدهم ، 1392

پيتر هاگت

978-964-459-093-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي سال 1373

سمت

اقتصاد كار و نيروی انساني

Labor Economics and Humanforce

كد كتاب : 85

نهم ، 1397

دكتر حسن سبحانی

978-600-02-0518-8

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب سال ، 1374

سمت

بيولوژی فعاليت بدنی

The Biology of Physical Activity

كد كتاب : 74

دهم ، 1397

د. و. ادينگتون ، و. ر. ادگرتون

978-964-459-074-0

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده یازدهمین دوره کتاب سال ، 1372

سمت

مبانی آب و هواشناسی

The Foundations of Climatology

كد كتاب : 57

بیستم ، 1397

دكتر بهلول عليجانی ، دكتر محمدرضا كاويانی

978-964-530-999-0

قيمت : 410000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دهمین دوره کتاب سال ، 1371

سمت

ژئوپوليتيك

Geopolitics

كد كتاب : 51

دوازدهم ، 1396

دكتر عزت الله عزتي

978-964-459-051-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي چهارمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1372

سمت

متون برگزيده نثر ادبي

Literary Prose : A Selection

كد كتاب : 44

شانزدهم ، 1395

دكتر هوشنگ هنرور

978-964-459-044-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقی سال 1372

سمت

درآمدی بر روشها و فنون ميدانی جغرافيا

Introduction to Geographic Field Methods and Techniques

كد كتاب : 43

ششم ، 1392

جان اف. لونسبری ، فرانك تی. آلدريچ

978-964-530-937-2

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده دهمین دوره کتاب سال ، 1371

سمت

اصول سياست خارجی و سياست بين الملل

Principles of Foreign Policy and International Politics

كد كتاب : 32

بیست و سوم ، 1397

دكتر سید عبدالعلی قوام

978-964-530-702-6

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



برگزيده سال 1371

سمت

مباحثي در اقتصاد خرد : بازارها ، تعادل عمومي و اقتصاد رفاه

Debates in Microeconomics : Markets , General Equilibrium , Welfare Economics

كد كتاب : 31

دوازدهم ، 1396

دكتر جعفر عبادي

978-600-02-0282-8

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->



تشويقي چهارمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1372

سمت

انگلیسی عمومی

Reading Through Reading : General English for University Students

كد كتاب : 14

بيست‌ و‌ پنجم ، 1397

دكتر مينو ورزگر ، دكتر حسين فرهادی ، دكتر پرويز مفتون

978-964-459-014-6

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->