نسخه چاپی
تازه‌های پژوهش و نشر


سمت

مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی

Curriculum Alternative Approaches, Ongoing Issues

كد كتاب : 2161

اول ،‌ 1397

کالین جی. مارش - جرج ویلیس

978-600-02-0567-6

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمان فارابی، ابن سینا و ملاصدرا

Practical Wisdom of The Moslem Philosophers: Farabi, Ibn Sina & Moolla Sadra

كد كتاب : 2160

اول ، 1397

دکتر محمد ذبیحی

978-600-02-0566-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعتبار سنجی احادیث شیعه: زیرساخت ها، فرایندها، پیامدها

كد كتاب : 2158

اول ، 1397

سید علی رضا حسینی شیرازی

978-600-02-0563-8

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه: با تأکید بر مداخلات تحول محور

Rehabilitation of Children with Special Needs

كد كتاب : 2157

اول ، 1397

دکتر سعید حسن زاده

978-600-02-0564-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه تعلیم و تربیت (غربی و اسلامی)

The Philosophy of Education (Westerrn & Islamic)

كد كتاب : 2154

اول ، 1396

دکتر سید احمد رهنمایی

978-600-02-0552-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی ارزش ها

The Principles of Values

كد كتاب : 2153

اول ، 1396

دکتر سید احمد رهنمایی

978-600-02-0551-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه هنر در تمدن اسلامی : هنرهای صناعی

A Book of Art in Islamic Civilization

كد كتاب : 2152

اول ،‌ 1396

زیر نظر: دکتر عبدالکریم عطارزاده و دکتر مهران هوشیار

978-600-02-0545-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش ژیمناستیک هنری مردان (مقدماتی)

Teaching Men Artistic Gymnastics (Primary)

كد كتاب : 2148

اول ، 1396

دکتر فریبرز هوانلو، دکتر محمدهادی قاسمی و سیده شادی مرتضوی

978-600-02-0491-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ تطور نثر فارسی

The History of the Evolution of Persian Prose

كد كتاب : 2146

اول ، 1396

دکتر سیروس شمیسا

978-600-02-0536-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه اقتصاد

An Introduction the Philosophy of Economics

كد كتاب : 2145

اول ، 1396

دکتر یداله دادگر

978-600-02-0540-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نامه نگاری

Correspondence in English

كد كتاب : 2144

اول ، 1396

ضیاء تاج الدین، منصور ابطحی و علی رحیمی

978-600-02-0539-3

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش فوتسال

Teaching Futsal

كد كتاب : 2143

اول ، 1396

دکتر رضا نوری، دکتر عبدالحسن پرنو، کیوان مرادیان، دکتر صادق امانی شلمزاری و مهناز صادقی سالارآبادی

978-600-02-0532-4

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدل های پیشرفته رشد اقتصادی

Advanced Economic Growth Models

كد كتاب : 2142

اول ، 1396

دکتر کاظم یاوری

978-600-02-0530-0

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه پیشرفته (1)

Advanced Translation (1)

كد كتاب : 2141

اول ، 1396

زهره قرائی، شهرزاد پرورش، دکتر سعید کتابی

978-600-02-0537-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مذهب پروتستان: پیدایش و اندیشه ها

Protestantism: The Genesis and Thoughts

كد كتاب : 2139

اول ، 1396

دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی

978-600-02-0535-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آوا شناسی

An Introductory Course of English Phonetics and Phonology

كد كتاب : 2138

اول ، 1396

محمد حسین کشاورز

978-600-02-0534-8

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش فنون کشتی

Wresting Techniques

كد كتاب : 2137

اول ،‌ 1396

دکتر بهمن میرزایی و دکتر سید حسین مرعشیان

978-600-02-0533-1

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیاست جهانی (جلد اول)

Global Politics (Vol. I)

كد كتاب : 2136

اول ، 1396

اندرو هیوود

978-600-02-0502-7

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته دريانوردي و علوم دريايي

English for the Students of Maritime Studies

كد كتاب : 2135

اول ، 1396

دکتر هوشنگ خوش سیما، فاطمه معافیان، امرالله طلعتی باغسیاهی و دکتر سید جعفر سجادی پارسا

978-600-02-0531-7

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژی (ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها)

(Geomorphology (Structure Process and Landforms)

كد كتاب : 2132

اول ، 1396

دکتر ایرج جباری

978-600-02-0521-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری

Theoretical Foundations of Tourism Sustainable Development

كد كتاب : 2131

اول ، 1396

دکتر داوود مهدوی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دکتر حمدالله سجاسی قیداری

978-600-02-0519-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترسیم نقشه های علمی: اصول، فنون و ابزارها

Projection of Scientific Maps: Principles, Techniques and Tools

كد كتاب : 2130

اول ، 1396

دکتر رسول زوارقی

978-600-02-0516-4

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علم مواد در مرمت و حفاظت اشیاء تاریخی

Materials Science in Restoration and Conservation of Historical Objects

كد كتاب : 2129

اول ، 1396

دکتر هائیده خمسه و دکتر امیر ارشاد لنگرودی

978-600-02-0515-7

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای خاک ها (پیدایش، پراکنش، آسیب ها و راهکارها)

Soils Geography (Formation, Distribution, Damages and Solutions)

كد كتاب : 2128

اول ، 1396

دکتر غلامرضا براتی

978-600-02-0513-3

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

المنتخب من نظم العصر العباسی و نثره (2) ( 334 - 656 ق)

Select Works if Poetry and Prose of the Abbasid era (II) (334-656 H.)

كد كتاب : 2126

اول ، 1396

الدکتور مرضیه آباد

978-600-02-0511-9

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن

Elements of Medical Genetics and Counseling

كد كتاب : 2125

اول ، 1396

دکتر داریوش فرهود، مرجان ظریف یگانه و همکاران

978-600-02-0510-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)

A Book Series of Art in Islamic Civiliztion , Theoretical Foundation

كد كتاب : 2124

اول ، 1396

زیر نظر: دکتر هادی ربیعی

978-600-02-0509-6

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بانکداری اسلامی بین الملل

International Islamic Banking

كد كتاب : 2123

اول ، 1396

دکتر مهدی رضوی و دکترحسن گلمرادی آدینه وند

978-600-02-0507-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

البلاغة الجدیدة (تنظیر لبلاغة البیان و التبیین)

New Rhetorics (Theorization of Langue & Parole Rhetorics)

كد كتاب : 2122

اول ، 1396

دکتر محمد خاقانی اصفهانی

978-600-02-0506-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته انرژی

English for the Students of Energy Engineering

كد كتاب : 2121

اول ،‌ 1396

دکتر وحید محمدپور کاریزکی

978-600-02-0505-8

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای شهری ایران

Urban Geography of Iran

كد كتاب : 2120

اول ،‌ 1396

دکتر پروانه شاه حسینی

978-600-02-0504-1

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بانکداری اسلامی

Islamic Banking

كد كتاب : 2119

اول ، 1396

دکتر محمدنقی نظرپور، دکتر سیدعباس موسویان و دکتر ایوب خزائی

978-600-02-0503-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیاست خارجی: نظریه ها، بازیگران و موارد مطالعاتی (جلد دوم)

Foreign Policy: Theories, Actors and Cases (Vol 2)

كد كتاب : 2118

اول ،‌ 1396

استیو اسمیت، امیلیا هدفیلد و تیم دان

978-600-02-0448-8

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسى براى دانشجويان رشته های علوم انسانى (ادبیات و زبان ها، هنر، معماری)

English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Arts, Architecture)

كد كتاب : 2117

اول ، 1396

دکتر هادی فرجامی

978-600-02-0482-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

Cooperation Systems in Libraries and Information Centers

كد كتاب : 2116

اول ، 1396

دکتر نرگس نشاط

978-600-02-0498-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فطرت (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

Original Nature (Adopted from the Works of Ayatollah Javadi Amoli)

كد كتاب : 2115

اول ، 1396

دکتر حسن عبدی

978-600-02-0497-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

Resurrection (Adopted from the Works of Ayatollah Javadi Amoli)

كد كتاب : 2114

اول ، 1396

دکتر حمیدرضا شاکرین

978-600-02-0496-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طرح های آزمایشی در روان شناسی و علوم تربیتی

Experimental Design in Psychology and Education

كد كتاب : 2112

اول ، 1396

دکتر علی دلاور

978-600-02-0495-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی آن

Methodology of Islamic Economics with an Institutional Fact Approach

كد كتاب : 2110

اول ، 1396

حسن آقا نظری

978-600-298-166-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه

English forthe Students of Nutrition

كد كتاب : 2109

اول ،‌ 1396

دکتر ابوالقاسم جزایری و احمدرضا فرزانه نژاد

978-600-02-0439-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای

Fundamentals of Fluvial Geomorphology

كد كتاب : 2106

اول ،‌ 1396

رو چارلتون

978-600-02-0479-2

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزیابی اقتصادی طرح ها (موضوعات پیشرفته)

Economic Appraisal of Projects (Advanced Topics)

كد كتاب : 2105

اول ،‌ 1396

دکتر امیرحسین مزینی

978-600-02-0485-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علل پیدایش و بقای کشور ایران

The Raison d'etrre of Iran

كد كتاب : 2103

اول ، 1396

دکتر محمدرضا حافظ نیا ، ابوالفضل کاوندی کاتب

978-600-02-0484-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی

Explaining and Analyzing Foreign Policy: Theoretical Foundations

كد كتاب : 2102

اول ، 1396

دکتر حمیرا مشیرزاده

978-600-02-0462-4

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور زبان فرانسه: اسم و صفت (به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی)

La Grammaire Française: Nom et Adjectif(Une étude contrastive sur le nom et l'adjectif persan)

كد كتاب : 2101

اول ، 1396

دکتر مهری بهرام بیگی

978-600-02-0475-4

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

باستان‌ شناسی ایران ( برنامه‌ ریزی و مدیریت گردشگری )

Archaeology of Iran ( Tourism Planning and Management )

كد كتاب : 2100

اول ، 1396

دکتر کریم حاجی‌ زاده ، پرویز پورکریمی

978-600-02-0474-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی

New Information and Communication Technologies

كد كتاب : 2099

اول ، 1396

دکتر مسعود کوثری

978-600-02-0446-4

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادیان هند

Indian Religions

كد كتاب : 2098

اول ، 1396

دکتر محمد‌جواد شمس ، دکتر ابوالفضل محمودی ، دکتر محمدرضا عدلی ، دکتر سمانه تولیتی، دکتر پریا الیاسی، دکتر سیدمحمد روحانی ، دکتر محمدمهدی علیمردی

978-600-02-0473-0

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

Statistics in Scientometrics and Knowledge and Information Science

كد كتاب : 2097

اول ، 1396

دکتر پرویز نصیری ، امیر حاج سلمانی

978-600-02-0471-6

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه سازمان : نگاه‌ های فرا نظری ( جلد سوم : بحث‌ های فرا نظری در نظریه سازمان )

The Oxford Handbook of Organization Theory : Meta ( Vol 3 : Meta-Theoretical Controversies in Organization Theory )

كد كتاب : 2096

اول ، 1396

هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

978-600-02-0470-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معماری ایران: از عصر صفوی تا عصر حاضر

Iranian Architecture From Safavid Period to the Present

كد كتاب : 2095

اول ،‌ 1396

دکتر محمدابراهیم زارعی

978-600-02-0461-7

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

The Study of Educational Problems in Iran

كد كتاب : 2094

اول ، 1396

احمد صافی

978-600-02-0468-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روانشناسی سالمندان

Psychology of Aging

كد كتاب : 2093

اول ، 1396

دکتر عبدالله معتمدی

978-600-02-0467-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

Foundations and Principles of Educational Administration

كد كتاب : 2092

اول ،‌ 1396

دکتر غلامرضا شمس

978-600-02-0466-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته دامپزشکی

English for the Students of Veterinary Medicine

كد كتاب : 2091

اول ، 1396

دکتر علیرضا احمدی و دکتر عبدالله درخشنده

978-600-02-0441-9

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبادی فقه شافعی

Shafiʻi Jurisprudence Rudiments

كد كتاب : 2090

اول ، 1396

دکتر فرزاد پارسا

978-600-02-0465-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زمین در فضا

Earth in the Space

كد كتاب : 2089

چاپ اول ، 1396

دکتر عزت‌ الله قنواتی

978-600-02-0444-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر نمایش درمانی: شخص و آستانه

Introduction to Dramatherapy: Person and Threshold

كد كتاب : 2088

اول ، 1396

سالو و پیتروتسلا

978-600-02-0460-0

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

The History of Sasanid Political Changes

كد كتاب : 2087

اول ، 1396

دکتر شهرام جلیلیان

978-600-02-0463-1

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان‌ شناسی

English for the Students of Psychology

كد كتاب : 2086

اول ، 1396

دکتر رضا پیشقدم ، علی اکبر بوری

978-600-02-0440-2

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژی کارست

Karst Geomorphology

كد كتاب : 2085

اول ، 1396

دکتر محمد رضا نوجوان ، دکتر سمیه‌ سادات شاه‌ زیدی ، دکتر محمد حسین رامشت

978-600-02-0443-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ ای بر علوم و فناوری‌ های شناختی و کاربردهای آن

An Introduction to Cognitive Science and Technologies and its Applications

كد كتاب : 2084

اول ، 1396

دکتر سید کمال خرازی ، با همکاری جمعی از استادان

978-600-02-0447-1

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ابزارهای تدریس : روش‌ ها و رسانه‌ های جدید تدریس در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی

Tools for Teaching

كد كتاب : 2083

اول ، 1396

باربارا گراس دیویس

978-600-02-0449-5

قيمت : 370000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ نویسی در ایران : نقد و بررسی منابع برگزیده ( از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقاخان کرمانی )

Historiography in Iran : Review of Selected Resources ( From Abuali Balami to Mirza Aghakhan-e Kermani )

كد كتاب : 2082

اول ، 1396

دکتر عباس قدیمی قیداری

978-600-02-0455-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه : از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم

Введение в историю и культуру России : с древнейших времен до второй половины XIX века

كد كتاب : 2081

اول ، 1396

ناهیده کلاشی ، دکتر محمد رضا محمدی

978-600-02-0453-2

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

English for the Students of Economics

كد كتاب : 2079

اول ، 1396

دکتر الهه ستوده نما ، دکتر ماری ویرجینیا ری احمدی

978-600-02-0442-6

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

Historiography in the Twentieth Century : From Scientific Objectivity to the Postmodern

كد كتاب : 2077

اول ، 1396

‌گئورگ ایگرس

978-600-02-0454-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

Islamic Considerations in Muslim Business Relations

كد كتاب : 2076

اول ، 1396

دکتر هادی غفاری

978-600-02-0456-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رویارویی با منابع : راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

Going to the Sources : A Guide to Historical Research and Writing

كد كتاب : 2075

اول ، 1396

آنتونی براندیج

978-600-02-0451-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد شهری

Urban Economy

كد كتاب : 2072

اول ، 1396

دکتر نعمت‌ الله اکبری

978-600-02-0445-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان زنده : درآمدی بر انسان‌ شناسی زبان‌ شناختی

Living Language : An Introduction to Linguistic Anthropology

كد كتاب : 2071

اول ، 1396

لورا ام. اهرن

978-600-02-0425-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ‌ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ( جلد سوم : گزیده‌‌ ای از مفاهیم در مابعد‌الطبیعه )

Historisches Wӧrterbuch der Philosophie

كد كتاب : 2070

اول ، 1396

یوآخیم ریتر ، کارلفرید گروندِر ، گُتفرید گابریل

978-600-02-0438-9

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طراحی روستایی

Rural Design

كد كتاب : 2069

اول ، 1396

دکتر مهدی پورطاهری

978-600-02-0419-8

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اندلس ( از آغاز تا عصر ملوک‌ الطوایف )

History of Andalusia ( From the Beginning to the Age of Mulūk al-Ṭawāʼif )

كد كتاب : 2068

اول ، 1396

دکتر شهره روغنی

978-600-02-0424-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

Advanced Instructional Technology

كد كتاب : 2067

اول ، 1396

دکتر داریوش نوروزی ، دکتر الهه ولایتی ، دکتر محمد رضا وحدانی اسدی

978-600-02-0430-3

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

Fatigue in Sport and Exercise

كد كتاب : 2065

اول ، 1396

شان فیلیپس

978-600-02-0417-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبادی اصول فقه شافعی

The Principles of Islamic Jurisprudence (The Shafi ʻi School )

كد كتاب : 2064

اول ، 1396

دکتر سید نوید نقشبندی

978-600-02-0429-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تذهیب در ایران ( تاریخچه ، نقوش و اصطلاحات )

Illumination in Iran : A Short History , Designs and Terminology

كد كتاب : 2062

اول ، 1396

مریم کشمیری

978-600-02-0423-5

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بشر و محیط زیست ( دورنمای فلسفی ، نظری و حقوقی )

Human Rights and the Environment : Philosophical , Theoretical and Legal Perspectives

كد كتاب : 2061

اول ، 1396

لیندا حجّار لیب

978-600-02-0418-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درس‌ نامه تاریخ تفسیر قرآن : جلد اول ( از عصر نزول تا پایان غیبت صغرا )

A Textbook on the History of the Interpretation of the Quran ( Vol. 1 ) from the Time of Its Revelation to the End of the Minor Occultation ( Ghaybat al-Sughra )

كد كتاب : 2060

اول ، 1392

علی اکبر بابایی

978-964-411-734-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقد ادبی در روسیه

Literary Criticism in Russia

كد كتاب : 2058

اول ، 1396

دکتر زهرا محمدی

978-600-02-0412-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی موزه‌ داری

Principles of Museum Curatorship

كد كتاب : 2057

دوم ، 1396

دکتر یوسف منصورزاده ، ابوالقاسم حاتمی

978-600-02-0413-6

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق قراردادها : انعقاد ، آثار و انحلال

Contract Law ( Conclusion , Effects and Termination )

كد كتاب : 2056

دوم ، 1396

دکتر عبدالحسین شیروی

978-600-02-0416-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جایگاه روستا در برنامه‌ ریزی منطقه‌‌ ای

The Place of Village in Regional Planning

كد كتاب : 2054

اول ، 1396

دکتر حمید جلالیان

978-600-2-0409-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اندیشه سیاسی در ایران باستان

Political Thought in Ancient Iran

كد كتاب : 2053

اول ، 1396

دکتر شجاع احمدوند ، دکتر روح‌ الله اسلامی

978-600-02-0408-2

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبیات داستانی قدیم عربی ( گونه‌ شناسی و تحلیل عناصر داستانی )

Arabic Classical Fiction ( Typology and Elements Analysis )

كد كتاب : 2050

اول ، 1396

دکتر خلیل پروینی ، دکتر هومن ناظمیان

978-600-02-0404-4

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقش‌ برجسته‌ های ساسانی

Sassanian Rock Reliefs

كد كتاب : 2049

اول ، 1396

دکتر سید رسول موسوی حاجی ، علی‌ اکبر سرفراز

978-600-02-0403-7

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمای استفاده از رده‌ بندی کنگره

A Guide to the Use of the Library of Congress Classification

كد كتاب : 2048

اول ، 1396

فاطمه مرتضایی‌ فرد

978-600-02-0402-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

Monitoring and Evaluation in Higher Education

كد كتاب : 2047

دوم ، 1396

دکتر عباس بازرگان ، دکتر مقصود فراستخواه

978-600-02-0501-0

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

باستان‌ شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی

Persian Gulf Archaeology in Parthian & Sasanian Periods

كد كتاب : 2046

اول ، 1396

دکتر علیرضا خسرو زاده

978-600-02-0400-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازاریابی رابطه‌‌ مند در ورزش

Relationship Marketing in Sports

كد كتاب : 2045

اول ، 1396

آندره بولر ، گرد نوفر

978-600-02-0398-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزشیابی نظام‌ های کوچک آموزشی

Evaluation of Small-Scale Educational Systems

كد كتاب : 2044

دوم ، 1396

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ، دکتر حمید رضا مقامی

978-600-02-0397-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی کاربردی :‌ اصطلاحات ، مباحث ، ابزارهای تحلیل و تمرین‌ ها

Applied Sociology : Terms, Topics , Tools , and Tasks

كد كتاب : 2043

اول ، 1396

استفان اف. استیل ، جمی پرایس

978-600-02-0396-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی نظری حفاظت و مرمت در دوران معاصر

Contemporary Theory of Conservation

كد كتاب : 2042

اول ، 1396

سالوادور م. ویناس

978-600-02-0391-7

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

E book : Development and Application

كد كتاب : 2041

اول ، 1396

دکتر فاطمه فهیم‌ نیا ، دکتر سپیده فهیمی‌ فر

978-600-02-0385-6

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی متنی و سندی متون مقدّس یهودی - مسیحی

A Textual and Documentary Study of Judo-Christian Scriptures

كد كتاب : 2039

اول ، 1396

دکتر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

978-600-02-0383-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سبک‌ های بازیگری

Acting with Style

كد كتاب : 2034

اول ، 1396

جان هاروپ ، سابین آر. اپستاین

978-600-02-0373-3

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فضای عمومی : ابعاد مدیریتی

Public Space : The Management Dimension

كد كتاب : 2032

دوم ، 1396

متیو کارمونا ، کلودیو دی ماگالئس ، لئو هاموند

978-600-02-0370-2

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انقلاب اسلامی : زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

The Islamic Revolution : Areas , Repercussions & Results

كد كتاب : 2029

اول ، 1396

دکتر منوچهر محمدی

978-600-02-0356-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت فروش

Sales Management

كد كتاب : 2019

اول ، 1396

دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دکتر هرمز مهرانی

978-600-02-0340-5

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بین‌ الملل خصوصی هوایی

Private International Air Law

كد كتاب : 2018

دوم ، 1396

دکتر حمید کاظمی

978-600-02-0339-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اسلام در آفریقای سده‌ های میانی (1250 ـ 1800 میلادی )

Medieval Africa ( 1250- 1800 )

كد كتاب : 2016

چاپ اول ،‌ 1396

رولاند آلیور ، آنتونی اَتمور

978-600-02-0334-4

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

المشاکل السیاسة و الاقتصادیة لبلدان العالم الثالث

كد كتاب : 2011

اول ، 1396

الدکتور احمد ساعي

978-600-02-0329-0

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

Persian Literary Influence on English Literature

كد كتاب : 2008

اول ، 1396

دکتر حسن جوادی

978-600-02-0326-9

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تزئینات گچبری ساسانی

Sasanidischer Stuckdekor

كد كتاب : 2007

اول ، 1396

ینس کروگر

978-600-02-0325-2

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد الصحة

كد كتاب : 1982

اول ، 1396

الدکتور مجید صباغ کرمانی

978-600-02-0280-4

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ تکه‌ تکه ( از آنال تا تاریخ جدید )

Lʼhistoire en miettes : Des Annales à la ( nouvelle histoire)

كد كتاب : 1970

اول ، 1396

فرانسوا دوس

978-600-02-0268-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->