نسخه چاپی
تازه‌های پژوهش و نشر


سمت

مبانی ارتباط شناسی

The Foundations of Communicology

كد كتاب : 2221

اول ، 1397

دکتر محسن نوکاریزی، سیدمهدی نارمنجی

978-600-02-0651-2

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر جرم شناسی

An Introduction & Overview Criminology

كد كتاب : 2217

اول ، 1397

دکتر مهرداد رایجیان اصلی

978-600-02-0647-5

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

Child and Adolescent Psychopathology

كد كتاب : 2214

اول ، 1397

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

978-600-02-0642-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی منابع انسانی

Human Resources Planning

كد كتاب : 2213

اول ،‌ 1397

دکتر علی اصغر فانی، دکتر اردشیر شیری

978-600-02-0639-0

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مکاتب فکری حسابداری

Accounting Schools of Thought

كد كتاب : 2211

اول ، 1397

ریچارد چارلز لافلین

978-600-02-0636-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویان (با تاکید بر هویت فرهنگی)

History of Iranian Culture and Civilization in the Safavid Period (With an Emphasis on Cultural Identity)

كد كتاب : 2210

اول ، 1397

دکتر محسن بهرام نژاد

978-600-02-0635-2

قيمت : 430000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)

History of Law in Iran (the Medes and the Achaemenids)

كد كتاب : 2208

اول ، 1397

دکتر صفر بیگ زاده

978-600-02-0634-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نویسندگان بزرگ معاصر فرانسه (به زبان فرانسه)

Grands ecrivains contemporains de langue francaise

كد كتاب : 2207

اول ، 1397

دکتر علیرضا غفوری

978-600-02-0628-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی

Social Theory and Social History

كد كتاب : 2205

اول ، 1397

دانلد مک رایلد و آورام تیلور

978-600-02-0625-3

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهبردهای یادگیری

Les strategies d'apprentissage

كد كتاب : 2204

اول ، 1397

پل سیر

978-600-02-0623-9

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه دین

Philosophy of Religion

كد كتاب : 2203

اول ، 1397

دکتر مجتبی اعتمادی نیا، روح الله چاووشی زیر نظر دکتر محسن جوادی

978-600-02-0622-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سبک شیرین نو در ایران و ایتالیا : بررسی تطبیقی

Lo Stilnovismo far Persia e Italia:un،analisi comparativa

كد كتاب : 2202

اول ، 1397

دکتر ایمان منسوب بصیری

678-600-02-0620-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه و نقد ادبی : درسنامه ای میان رشته ای (جلد دوم)

critical Theory : An Interdisciplinary Coursebook (Volume II)

كد كتاب : 2201

اول ، 1397

حسین پاینده

978-600-02-0618-5

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه و نقد ادبی : درسنامه ای میان رشته ای (جلد اول)

critical Theory : An Interdisciplinary Coursebook (Volume I)

كد كتاب : 2200

اول ، 1397

حسین پاینده

978-600-02-0617-8

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه علم تامس کوهن : درآمدی انتقادی

Thomas Kuhn's Philosophy : A Critical Introduction

كد كتاب : 2199

اول ، 1397

دکتر رضا صادقی

978-600-02-0615-4

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیره تریبتی پیامبر (ص) و اهل بیت علیه السلام

كد كتاب : 2198

اول ، 1397

دکترسید علی حسینی زاده، دکتر محمد داوودی

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

Islamic Financial Contracts and Instruments Accounting

كد كتاب : 2197

اول ، 1397

دکتر ساسان مهرانی ، دکتر غلامرضا کرمی ، دکتر علیرضا رام روز

978-600-02-0614-7

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرش های پیش از اسلام و منسوجاتی از خاور زمین

Pre-Islamic Carpets and Textiles from Eastern Lands

كد كتاب : 2196

اول ، 1397

فردریش اشپولر

978-600-02-0610-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فراز و فرود عباسیان (132 تا 334 ه) : پژوهشی در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی

The Rise and Fall of the Abbasids (750-964 CE) : A Research on the Structure and Evolution of Ideology, Economy and Military Institution

كد كتاب : 2195

اول ، 1397

دکتر محمد احمدی منش

978-600-02-0612-3

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات

English for the Students of Power, Electronics, Control & Communications

كد كتاب : 2194

اول ، 1397

منوچهر حقانی

978-600-02-0611-6

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عوامل روانی-عصبی-هورمونی ورزش و فعالیت ورزشی (مبانی، شاخص ها و روندهای پژوهشی)

Psychoneuroendocrinology of Sport and Exercise (Foundations, Markers, Trends)

كد كتاب : 2193

اول ، 1397

فلیکس ارلن اشپیل و کاترینا اشترالر

978-600-02-0609-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ذخیره و بازیابی اطلاعات

Information Storage and Retrieval

كد كتاب : 2192

اول ،‌ 1397

دکتر محمد حسن زاده

978-600-02-0608-6

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عصر چهارم مدیریت بازاریابی : از سنتی تا دیجیتال

Marketing 4.0 : Moving from Traditional to Digital

كد كتاب : 2191

اول ، 1397

فیلیپ کاتلر ، هرماوان کارتاجایا ، ایوان ستیاوان

978-600-02-0607-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی : رویکردی کاهنده, موقعیتی پیچیده

Higher Education Development Planning : Reductionist Approach, Complex Situation

كد كتاب : 2190

اول ، 1397

محمد یمنی دوزی سرخابی

978-600-02-0606-2

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رویداد پژوهی در حسابداری و مالی

Event Study in Accounting Finance

كد كتاب : 2189

اول ، 1397

دکتر محمد حسین قائمی ، جواد معصومی

978-600-02-0605-5

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ

The Prosodic Structure of the Persian Language

كد كتاب : 2188

اول ، 1397

دکتر وحید صادقی

978-600-02-0604-8

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه ی اصول حقوقی

Theory Of Legal Principles

كد كتاب : 2187

اول ، 1397

اومبرتو آویلا

978-600-02-0603-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پایه های علم رجال

THE BASICS OF REJAL

كد كتاب : 2185

اول ، 1397

علامه شیخ عبدالهادی الفضلی

978-600-02-0601-7

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص

Exercise Physiology in Special Populations

كد كتاب : 2184

اول ، 1397

جان باکلی

978-600-02-0600-0

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

یادگیری ادبی ( آموزش و یادگیری ادبیات در دانشگاه )

Literary Learning

كد كتاب : 2181

اول ، 1397

شری لی لینکن

978-600-02-0597-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کارتوگرافی موضوعی (روش ها و تکنیک ها)

Thematic Cartography (Methods and Techniques)

كد كتاب : 2180

اول ، 1397

دکتر محمد شریفی پیچون

978-600-02-0596-6

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی ریاضی درشرایط عدم اطمینان : رویکردهای تصادفی، فازی و استوار

Mathematical Programming Under Uncertainty : Stochastic, Fuzzy and Robust Approaches

كد كتاب : 2179

اول ، 1397

دکتر عادل آذر ، دکتر مجتبی فرخ

978-600-02-0595-9

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بلاغت تطبیقی :‌ تحلیل و بررسی زیباشناسی سخن فارسی و عربی

Comparative Rhetoric : Aesthetic Analysis of Persian and Arabic Speeches

كد كتاب : 2178

اول ، 1397

دکتر غلامرضا کریمی فرد

978-600-02-0592-8

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مجموعه هنر در تمدن اسلامی : معماری 1

A Book Series of Art in Islamic Civilization : Architecture 1

كد كتاب : 2177

اول ، 1397

دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

978-600-02-0590-4

قيمت : 580000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اسلام درجنوب شرقی آسیا

History of Islam in Southeast Asia

كد كتاب : 2176

چاپ اول ، 1397

دکتر محمودرضا اسفندیار

978-600-02-0588-1

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه تحقیق در علوم اجتماعی

philosophy of Research in Social Sciences

كد كتاب : 2175

اول ، 1397

دکتر محمد تقی ایمان ، دکتر احمد کلاته ساداتی

978-600-02-0587-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کاربرد نظریه بازی ها در اقتصاد

Game Theory for Applied Economists

كد كتاب : 2174

دوم ، 1397

رابرت گیبونز

978-600-02-0586-7

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساختار افق در شعر معاصر فرانسه

La structure d`horizon dans la poesie francaise contemporaine

كد كتاب : 2173

اول ، 1397

میشل کولو

978-600-02-0585-0

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مشاوره کودک (جلد اول) :‌ مبانی، اصول و روش ها

Counseling Children

كد كتاب : 2172

اول ، 1397

دانا ای.هندرسون ، چارلز ال. تامپسون

978-600-02-0584-3

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیاست جهانی (جلد دوم)

Global Politics (vol.II)

كد كتاب : 2171

اول ، 1397

اندرو هیوود

978-600-02-0582-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق جزاي اختصاصي اسلام

Private Criminal Law of Islam

كد كتاب : 2169

اول ، 1397

دكتر عابدين مومني

978-600-02-0581-2

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علوم انساني_ديجيتال

Digital_Humanities

كد كتاب : 2168

اول ، 1397

آن برديك ، يوهانا دراکر ، پيتر لوننفلد ، تاد پرزنر ، جفري اشناپ

978-600-02-0580-5

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان

Thinking Education for Children and Adolescents

كد كتاب : 2167

دوم ، 1397

دكتر علي ستاري

978-600-02-0577-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساحل نيروانه شرح سوتره دل (متن بودایی مهابانه) بر اساس تفسیرهای هندی و تبتی

Shore of Nirvana A Commentary on the Heart Sutra According to Indian and Tibetan Commentaries

كد كتاب : 2166

اول ، 1397

عليرضا شجاعي

978-600-02-0576-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني شبكه و سخت افزار

Introduction to Computer Networking & Hardware

كد كتاب : 2165

اول ، 1397

دكتر رحيم شهبازي

978-600-02-0575-1

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار

English for the Students of Statistics

كد كتاب : 2164

چاپ اول ، 1397

دکتر پوریا بقائی مقدم و دکتر زهرا ظهوریان

978-600-02-0574-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای جمعیت ایران

Population Geography of Iran

كد كتاب : 2163

اول ، 1397

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

978-600-02-0572-0

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون اسلامی

Lecture de textes islamiques

كد كتاب : 2162

اول ، 1397

دکتر صفورا ترک لادانی

978-600-02-0570-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی

Curriculum Alternative Approaches, Ongoing Issues

كد كتاب : 2161

اول ،‌ 1397

کالین جی. مارش - جرج ویلیس

978-600-02-0567-6

قيمت : 330000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمان فارابی، ابن سینا و ملاصدرا

Practical Wisdom of The Moslem Philosophers: Farabi, Ibn Sina & Moolla Sadra

كد كتاب : 2160

اول ، 1397

دکتر محمد ذبیحی

978-600-02-0566-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعتبار سنجی احادیث شیعه: زیرساخت ها، فرایندها، پیامدها

كد كتاب : 2158

اول ، 1397

سید علیرضا حسینی شیرازی

978-600-02-0563-8

قيمت : 340000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه: با تأکید بر مداخلات تحول محور

Rehabilitation of Children with Special Needs

كد كتاب : 2157

دوم ، 1397

دکتر سعید حسن زاده

978-600-02-0564-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درسنامه ی مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام

Principles of Political Thought in Islam

كد كتاب : 2156

اول ، 1397

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین اسکندری

978-600-298-139-4

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان شناسی تحول دینداری

Psychology of Religious Development

كد كتاب : 2155

اول ، 1397

دکتر محمود نوذری

978-600-298-200-1

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->