نسخه چاپی
تازه‌های پژوهش و نشر


سمت

تاریخ‌ نگاری عربی در دوره میانه ( مؤلف در مقام کنشگر )

Medieval Arabic Historiography : Authors as Actors

كد كتاب : 2038

اول ، 1395

کنراد هیرشلر

978-600-02-0380-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فیزیولوژی ورزشی غدد درون‌ ریز پیشرفته

Advanced Exercise Endocrinology

كد كتاب : 2037

اول ، 1395

کاتارینا تی. بورر

978-600-02-0377-1

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ امپراتوری عثمانی

Osmani Tarihi

كد كتاب : 2035

اول ، 1395

دکتر محمد تقی امامی خویی

978-600-02-0374-0

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بازار سرمایه

Capital Market Law

كد كتاب : 2033

اول ، 1395

دکتر محمد سلطانی

978-600-02-0372-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق ؛ جانمایه بقای اجتماع ( گفتارهای حقوقی در نکوداشت استاد دکتر سید عزت‌ الله عراقی )

Law ; The Essence of Social Survival Legal Essays in Honor of Professor Seyed Ezatollah Araghi

كد كتاب : 2031

اول ، 1395

جمعی از نویسندگان ، به کوشش امیر حسین رنجبریان

978-600-02-0368-9

قيمت : 370000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آب‌ و‌ هو اشناسی سینوپتیک ایران

Synoptic Climatology of Iran

كد كتاب : 2030

اول ، 1395

دکتر محمد سلیقه

978-600-02-0365-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش پژوهش در مدیریت : با تأکید بر مثال‌ های کاربردی و آماری

Research Methodology in Management ( An Applied and Statistical Approach )

كد كتاب : 2027

اول ، 1395

دکتر شهریار عزیزی

978-600-02-0350-4

قيمت : 205000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری ( جلد اول : نظریه سازمان به منزله علم )

Organization Theory : Meta-Theoretical Perspectives ( Vol . I : Organization Theory as Science )

كد كتاب : 2026

اول ، 1395

هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

978-600-02-0349-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با خیالی‌ نگاری

An Introduction to the Art of Khiali-Negari

كد كتاب : 2025

اول ، 1395

دکتر مهران هوشیار ، فاطمه افتخاری راد

978-600-02-0348-1

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (2)

Principles and Fundamentals of International Relations (2)

كد كتاب : 2024

اول ، 1395

دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی

978-600-02-0346-7

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد نامه‌ نگاری به زبان فرانسه

Règles de la correspondance française

كد كتاب : 2023

اول ، 1395

دکتر مهری بهرام بیگی

978-600-02-0344-3

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ ای‌‌ بر تاریخ‌ نگاری علم

An Introduction to the Historiography of Science

كد كتاب : 2021

اول ، 1395

هلگه کراگ

978-600-02-0342-9

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی : با تأکید بر جغرافیای فرهنگی ایران

Principles of Cultural Geography : With Emphasis on Cultural Geography of Iran

كد كتاب : 2020

اول ، 1395

دکتر احسان لشگری تفرشی ، دکتر سید عباس احمدی

978-600-02-0341-2

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور زبان مقایسه‌ ای فرانسه و فارسی

Grammaire Comparée Française et Persane

كد كتاب : 2015

اول ، 1395

دکتر محمد جواد کمالی

978-600-02-0333-7

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

أسس القطاع العام فی الاقتصاد الاسلامی

كد كتاب : 2012

اول ، 1395

حسن آقانظري

978-600-02-0330-6

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

المشاکل السیاسة و الاقتصادیة لبلدان العالم الثالث

كد كتاب : 2011

اول ، 1395

الدکتور احمد ساعي

978-600-02-0329-0

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الجغرافیا السیاسیة فی القرن الواحد و العشرین

كد كتاب : 2010

اول ، 1395

الدکتور عزت الله عزتی

978-600-02-0328-3

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قرارداد عدم رقابت

Non- Competition Agreement

كد كتاب : 2009

اول ، 1395

دکتر ابراهیم رهبری ، نجمه کاظمی آهوئی

978-600-02-0327-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ سازمانی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )

Organizational Culture ( Advanced Organizational Behavior Management )

كد كتاب : 2006

اول ، 1395

دکتر علی رضائیان

978-600-02-0324-5

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی جنگ ، اسارت و بردگی

Prisoner of War in Islam : A Historical-Legal Survey War Captivity Slavery

كد كتاب : 2005

اول ، 1395

سید علی میر شریفی

978-600-02-0322-1

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه‌ های نوین روان درمانگری و مشاوره (اصول ، فنون و مطابقت‌ های فرهنگی )

Modern Theories of Psychotherapy and Counseling : Principles , Techniques and Cultural Conformities

كد كتاب : 2004

اول ، 1395

دکتر مسعود جان‌ بزرگی ، آیت الله سید محمد غروی

978-600-298-061-9

قيمت : 215000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبیات انقلاب اسلامی

literature of the Islamic Revolution

كد كتاب : 2003

اول ، 1395

دکتر محمد رضا ترکی

978-600-02-0314-6

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مطالعات پویانمایی ( گزیده مقالات )

A Reader in Animation Studies

كد كتاب : 2002

اول ، 1395

جین پیلینگ

978-600-02-0313-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیرت نبوی

The Messenger of Grace

كد كتاب : 2001

اول ، 1395

سید علی میر شریفی

978-600-02-0310-8

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

Tracing the Development of the Economic Thoughts of Muslim Thinkers

كد كتاب : 2000

اول ، 1395

دکتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط

978-600-02-0286-6

قيمت : 285000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم : چالش هایی در حوزه معرفت دینی

Philosophical and Sociological Bases of Secularism and Modernism ( Challenges in Religious Knowledge )

كد كتاب : 1999

اول ، 1395

دکتر طیبه ماهروزاده

978-600-02-0305-4

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمای کتیبه‌ های فارسی میانه ( پهلوی ساسانی )

A Guide to Middle Persian Inscriptions ( Sasanian Pahlavi )

كد كتاب : 1998

اول ، 1395

دکتر محمود جعفری دهقی

978-600-02-0303-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق خانواده ( ازدواج ، طلاق و فرزندان )

family Law ( Marriage , Divorce and Children)

كد كتاب : 1997

دوم ، 1395

دکتر عبدالحسین شیروی

978-600-02-0302-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روسیه : جامعه، سیاست و حکومت

Russia : Society , Politics and Government

كد كتاب : 1996

دوم ، 1395

دکتر مهدی سنایی

978-600-02-0317-7

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

المهارات التعلیمیة « مناهج و طرائق التدریس »

كد كتاب : 1993

اول ، 1395

الدکتور حسن شعبانی

978-600-02-0298-9

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ ایران در دوره قاجاریه : عصر آقا محمد خان

The History of Iran in Qajar Dynasty (The Era of Aqa Mohammad Khan)

كد كتاب : 1992

اول ، 1395

دکتر غلام حسین زرگری‌ نژاد

978-600-02-0297-2

قيمت : 235000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی

Molecular Exercise Physiology : An Introduction

كد كتاب : 1991

اول ، 1395

هنینگ واکرهیج

978-600-02-0295-8

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی ایلات و عشایر ایران

Sociology of Ethnicities

كد كتاب : 1990

اول ، 1395

جواد صفی نژاد

978-600-02-0294-1

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با هرمنوتیک

An Introduction to Hermeneutics

كد كتاب : 1989

اول ، 1395

دکتر صفدر الهی‌ راد

978-600-02-0293-4

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارتباط نهج البلاغه با قرآن

The Relationship of Nahjolbalaghe with the Quran

كد كتاب : 1988

اول ، 1395

دکتر مجید معارف ، دکتر حامد شریعتی نیاسر

978-600-02-0291-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه سیاسی

Political Jurisprudence

كد كتاب : 1987

اول ، 1395

دکتر منصور میر احمدی

978-600-02-0285-9

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد 2 ) :‌ گذشته ، حال و آینده

Managerial Movements in Public Sector : Past , Present & Future ( Vol . II )

كد كتاب : 1986

اول ، 1395

دکتر حسن دانایی‌ فرد

978-600-02-0284-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد اول ) : گذشته ، حال و آینده

Managerial Movements in Public Sector : Past , Present & Future ( Vol . I )

كد كتاب : 1985

اول ، 1395

دکتر حسن دانایی‌ فرد

978-600-02-0283-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جذور المعرفة ( دراسة فی قضایا أساسیه لعلم المعرفة )

كد كتاب : 1983

اول ، 1395

الدکتور احمد احمدی

978-600-02-0277-4

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد الصحة

كد كتاب : 1982

اول ، 1395

الدکتور مجید صباغ کرمانی

978-600-02-0280-4

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

The Shia’s Political Thought in Ilkhanans’ Era

كد كتاب : 1978

اول ،‌ 1395

دکتر علی خالقی

978-600-02-0276-7

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا

The Rationality of Religious Belief in Externalist Epistemologies

كد كتاب : 1977

اول ، 1394

دکتر محمد علی مبینی

978-600-02-0275-0

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پیشگامان شعر فارسی

Pioneers of Persian Poetry

كد كتاب : 1976

اول ، 1394

دکتر محمد رضا ترکی

978-600-02-0274-3

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستنامه نسخه‌ شناسی نسخه‌ های به خط عربی

Manual de codicologie des manuscrits en écriture arabe

كد كتاب : 1975

اول ،‌ 1395

فرانسوا دروش

978-600-02-0273-6

قيمت : 235000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی

Principles of Climate Geomorphology

كد كتاب : 1974

اول ، 1394

دکتر ابوالقاسم امیر احمدی ، مجید ابراهیمی

978-600-02-0272-9

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت کلیسای پروتستان

An Introduction to the Protestant Church

كد كتاب : 1973

اول ، 1395

عباس رسول‌ زاده ، جواد باغبانی

978-600-02-0354-2

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تفسیر نهج‌ البلاغه

Interpretation of Nahj al - Balagha

كد كتاب : 1972

اول ، 1395

مصطفی دلشاد تهرانی

978-600-02-0271-2

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمای کامل تغذیه ورزشی

The Complete Guide to Sports Nutrition

كد كتاب : 1971

اول ، 1394

آنیتا بین

978-600-02-0269-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منطق تطبیقی

Comparative Logic

كد كتاب : 1969

اول ، 1395

اسدالله فلاحی

978-600-02-0267-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

باستان‌ شناسی آسیای مرکزی ( جلد دوم )

Archaeology of Central Asia ( Vol . II )

كد كتاب : 1968

اول ، 1395

دکتر سید منصور سید سجادی

978-600-02-0266-8

قيمت : 285000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

باستان‌ شناسی آسیای مرکزی ( جلد اول )

Archaeology of Central Asia ( Vol . I )

كد كتاب : 1967

اول ، 1395

دکتر سید منصور سید سجادی

978-600-02-0265-1

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره ( اصول ، فنون و مطابقت های فرهنگی )

Theories of Psychotherapy and Counseling

كد كتاب : 1966

اول ، 1394

دکتر محمود جان بزرگی ، ناهید نوری

978-600-298-051-9

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه پایدار کارآفرینی گردشگری با تأکید بر مناطق روستایی

Sustainable Development of Tourism Entrepreneurship With an Emphasis on Rural Areas

كد كتاب : 1965

اول ، 1395

دکتر حمدالله سجاسی قیداری ، دکتر عبدالرضا رکن‌ الدین افتخاری ، دکتر داوود مهدوی

978-600-02-0264-4

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (1)

Principles and Fundamentals of International Relations (1)

كد كتاب : 1964

اول ، 1394

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

978-600-02-0262-0

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سبک‌ شناسی نثر پارسی : از قرن چهارم تا قرن سیزدهم

Stylistics of Persian Prose from the 4th to 13th Century

كد كتاب : 1963

اول ، 1394

دکتر محمد غلامرضایی

978-600-02-0261-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا

Basic Mathematics for Geography

كد كتاب : 1962

اول ، 1394

دکتر حسین عساکره

978-600-02-0260-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بانکداری تطبیقی

Comparative Banking

كد كتاب : 1961

اول ، 1394

دکتر ابراهیم رضایی

978-600-02-0259-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ های علوم پایه ( زیست شناسی و زمین شناسی )

English for the Students of Science ( Biology & Geology )

كد كتاب : 1960

اول ، 1394

دکتر محمود رضا عطایی ، امید رضا رجبی ، مودت سعیدی ، ملیحة السادات موسوی ، محسن نیلی احمد آبادی

978-600-02-0252-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی جامعه‌ شناسی

Sociology : The Core

كد كتاب : 1959

اول ، 1395

مایکل هیوز ، کرولین جی. کرولر

978-600-02-0251-4

قيمت : 275000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برگزیده‌ ای از دیوان خاقانی

A Selection of Khaghani Poems

كد كتاب : 1958

اول ، 1394

دکتر عباس ماهیار

978-600-02-0250-7

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ تصوف ( جلد دوم ) : سیر تطور عرفان اسلامی از قرن هفتم تا دهم هجری

The Evolutionary Course of Islamic Mysticism from the 7th Century up to the 10th Century

كد كتاب : 1957

اول ، 1394

دکتر سید علی‌ اصغر میر باقری‌ فرد

978-600-02-0248-4

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تصمیم‌ گیری در مدیریت بر مبنای آموزه‌ های اسلامی

Decision - Making in Management Based on Islamic Teachings

كد كتاب : 1956

اول ، 1395

دکتر محسن منطقی

978-600-02-0247-7

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حمایتهای حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌ افزار

Legal Protection for Software Developers

كد كتاب : 1955

اول ، 1394

دکتر ستار زر کلام ، مهندس محمد حسن محوری

978-600-02-0246-0

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگاهی تحلیلی به علم بیان

Analytical Approach to Rhetoric

كد كتاب : 1954

اول ، 1394

دکتر حسین آقا حسینی ، دکتر محبوبه همتیان

978-600-02-0245-3

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته ( دوم )

ACSM̕s Advanced Exercise Physiology

كد كتاب : 1953

اول ، 1394

پیتر آ. فارل ، میکائیل جی. جوینر ، وینسنت جی. کایوزو

978-600-02-0242-2

قيمت : 335000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

النقد الادبی ( محاولة تأصیل )

Literary Criticism ( An Etymological Study )

كد كتاب : 1952

اول ، 1394

الدکتور محمد علی آذرشب ، زینب آذرشب

978-600-02-0240-8

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی عقد بیمه

Juridical Study of Insurance Contract

كد كتاب : 1951

اول ، 1394

ناصر نیکخو امیری

978-600-02-0239-2

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحلیل اقتصادی آموزش

Economic Analysis of Education

كد كتاب : 1950

اول ، 1394

دکتر وحید مهربانی

978-600-02-0238-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ تفکر باستان‌ شناختی

A History of Archaeological Thought

كد كتاب : 1944

اول ، 1394

بروس جی. تریگر

978-600-02-0236-1

قيمت : 215000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مفاهیم و نظریه‌ های جغرافیای سیاسی

Concepts and Theories of Political Geography

كد كتاب : 1943

اول ، 1394

دکتر هادی ویسی

978-600-02-0234-7

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت کلان ‌داده‌ ها در بخش‌ های خصوصی و عمومی

Big Data Management in Private and Public Sectors

كد كتاب : 1942

اول ، 1394

دکتر بابک سهرابی ، حمیده ایرج

978-600-02-0231-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی

English for the Students of Dentistry

كد كتاب : 1941

اول ، 1394

دکتر محمد حسن تحریریان ، الهام صدری ، دکتر دانا تحریریان

978-600-02-0230-9

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه‌ شناسی

English for the Students of Sociology

كد كتاب : 1940

اول ، 1394

دکتر محمد حسین کشاورز ، دکتر موسی نوشی کوچکسرایی

978-600-02-0227-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان مهندسی

English for the Students of Engineering

كد كتاب : 1939

اول ، 1394

دکتر محمود رضا عطایی ، علیرضا زارع آلانق ، مرتضی نصیری ، رضا طاهر خانی ، ابوطالب ایرانمهر

978-600-02-0226-2

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دانش خانواده و جمعیت

Knowledge of Family and Population

كد كتاب : 1938

اول ، 1395

دکتر محمد رضا سالاری‌ فر ، دکتر حسین محمودیان ، دکتر فیروزه غفاری

978-600-02-0225-5

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ مصور تئاتر

HISTOIRE DU THEATRE ( DESSINEE ) : de la préhistoire a nos jours, tous les temps et tous les pays

كد كتاب : 1937

اول ، 1395

آندره دوگن

978-600-02-0219-4

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق جزای عمومی ( بررسی فقهی - حقوقی واکنش علیه جرم )

General Criminal Law : Juridical - Legal Study of the Reaction Against Crime

كد كتاب : 1936

اول ، 1394

دکتر علی مراد حیدری

978-600-02-0218-7

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی آمایش سرزمین

Principals of Territorial Spatial Arrangement

كد كتاب : 1935

اول ، 1394

دکتر عیسی ابراهیم‌ زاده ، دکتر میر نجف موسوی

978-600-02-0217-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حمایت حقوقی از نوآوری‌ های زیست‌ فناوری

Legal Protection of Biotechnological Inventions

كد كتاب : 1934

اول ، 1394

دکتر سعید حبیبا ، مهدی معلی

978-600-02-0216-3

قيمت : 215000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون عرفانی به زبان فارسی : از ابتدا تا قرن ششم

Mystical Passages : From Early Persian Prose and Poetry

كد كتاب : 1933

اول ، 1394

دکتر حسین الهی قمشه‌ ای

978-600-02-0215-6

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت آموزشی ( نظریه ، تحقیق و کاربرد )

Educational Administration : Theory , Research and Practice

كد كتاب : 1932

دوم ، 1395

ویِن ک. هوی ، سیسیل ج. میسکِل

978-600-02-0214-9

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ ادبیات ایران (2) : از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول

The History of Persian Literature (2) : from the Seljuq Dynasty to the Mongolian Invasion

كد كتاب : 1931

اول ، 1394

دکتر سید علی‌ اصغر میر باقری فرد ، دکتر محمود براتی ، دکتر حسین آقا حسینی

978-600-02-0213-2

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الگوهای آموزشی در تربیت بدنی

Instructional Models for Physical Education

كد كتاب : 1930

اول ، 1394

مایکل دبلیو. متسلر

978-600-02-0207-1

قيمت : 245000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اجتماعی ( دانش ، روش ، آموزش )

Social History ( Knowledge , Method , Education )

كد كتاب : 1929

اول ، 1394

دکتر ابراهیم موسی‌ پور بشلی ، محمد ابراهیم باسط

978-600-02-0206-4

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه محض حقوق و دولت

The Pure Theory of Law & State

كد كتاب : 1928

اول ، 1394

هانس کلسن

978-600-02-0205-7

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با فلسفه علم معاصر

An Introduction to Contemporary Philosophy of Science

كد كتاب : 1927

اول ، 1394

دکتر رضا صادقی

978-600-02-0204-0

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

Jurisprudential Study of Obedience and Civil Disobedience

كد كتاب : 1926

اول ، 1394

سید جواد ورعی ( طباطبایی حسینی )

978-600-298-099-1

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ ای بر علم اطلاعات و دانش‌ شناسی

An Introduction to Knowledge and Information Science

كد كتاب : 1925

اول ، 1394

دکتر احمد شعبانی ، دکتر زهره میر حسینی

978-600-02-0201-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازاریابی خدمات بیمه

Insurance Service Marketing

كد كتاب : 1924

اول ، 1394

دکتر طهمورث حسنقلی‌ پور ، دکتر کیومرث شریفی

978-600-02-0200-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گوست لایت : راهنمای مقدماتی برای دراماتورژی

Ghost Light : An Introductory Handbook for Dramaturgy

كد كتاب : 1923

اول ، 1394

مایکل مارک چمرز

978-600-02-0197-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته ( جلد اول )

ACSM̕s Advanced Exercise Physiology

كد كتاب : 1922

دوم ، 1395

پیتر آ. فارل ، میکائیل جی. جوینر ، وینسنت جی. کایوزو

978-600-02-0196-8

قيمت : 410000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزیابی اقتصادی طرحها ( اقتصاد مهندسی )

Economic Evaluation of Projects ( Engineering Economics )

كد كتاب : 1921

اول ، 1394

دکتر امیر حسین مزیّنی

978-600-02-0195-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی

A Dictionary of Medical and Pharmacological Terms in Persian Literature

كد كتاب : 1920

اول ، 1394

دکتر مهدی محقق با همکاری حمیده حجازی

978-600-02-0192-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آب و هوا شناسی معماری و مدیریت انرژی ساختمان

Architectural Climatology & Building Energy Management

كد كتاب : 1919

اول ، 1394

دکتر حسن ذوالفقاری

978-600-02-0191-3

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شیوه‌ های تغییر رفتار

Behavior Modification

كد كتاب : 1918

اول ، 1394

ریموند میلتن‌ برگر

978-600-02-0190-6

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر نظریه انتقادی

The Routledge Companion to Critical Theory

كد كتاب : 1917

اول ، 1394

سایمن مَلپس ، پاول وِیک

978-600-02-0188-3

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری

Political Organizing and Planning of Urban Space

كد كتاب : 1916

دوم ، 1395

دکتر زهرا احمدی‌ پور ، دکتر مصطفی قادری حاجت

978-600-02-0187-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزیده مقامات حریری

A Selection of Maq̄amāt al- Hariri

كد كتاب : 1915

اول ، 1394

دکتر عبداللّه رادمرد ، دکتر مجتبی مجرّد ، زهرا غزالی‌ پور

978-600-02-0186-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تدریس عملی برای مدرسان زبان انگلیسی

Teaching Practice for English Language Teachers

كد كتاب : 1914

اول ، 1394

دکتر ساسان بالغی زاده

978-600-02-0184-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شاهنامه (2) : شاخ سرو سایه‌ فکن ( برگزیده داستان فرود ، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار )

Shâhnâme (vol . 2) : Branch of Shady Cypress (Choosen from Story of Forud , Biẑan and Maniẑe and Rostam and Esfandyậr)

كد كتاب : 1913

دوم ، 1395

دکتر سجاد آیدنلو

978-600-02-0183-8

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فن و هنر فلزکاری در ایران

Technique and Art of Metalwork in Iran

كد كتاب : 1912

اول ، 1394

فائق توحیدی

978-600-02-0182-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی به فلسفه عمل

Philosophy of Action : an Introduction

كد كتاب : 1911

دوم ، 1395

دکتر مهدی ذاکری

978-600-02-0181-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر معنی‌ شناسی در زبان عربی

الوجیز فی علم الدلالة

كد كتاب : 1910

اول ، 1394

دکتر علی حسن مزبان

978-600-02-0180-7

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی برنامه‌ ریزی شهری

Principles of Urban Planning

كد كتاب : 1909

اول ، 1394

دکتر رسول قربانی

978-600-02-0179-1

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کاربرد روان شناسی شناختی در طراحی صنعتی

The Application of Cognitive Psychology in Industrial Design

كد كتاب : 1908

اول ،‌ 1394

ابراهیم باقری طالقانی

978-600-02-0178-4

قيمت : 195000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان و ادبیات عامه ایران

Folk Language and Literature of Iran

كد كتاب : 1907

اول ، 1394

دکتر حسن ذوالفقاری

978-600-02-0177-7

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معرفت‌ شناسی فضیلت

Virtue Epistemology

كد كتاب : 1906

اول ، 1394

دکتر زهرا خزاعی

978-600-02-0175-3

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فیزیولوژی ورزشی عصبی ـ عضلانی پیشرفته

Advanced Neuromuscular Exercise Physiology

كد كتاب : 1905

اول ، 1394

فیلیپ اف. گاردینر

978-600-02-0171-5

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد مالی ( جلد دوم )

Financial Economics

كد كتاب : 1904

اول ، 1394

فرانک جِی. فابوزی ، ادوین اچ. نیو، گوفو زو

978-600-02-0170-8

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

استعدادیابی در ورزش

Talent Identification in Sport

كد كتاب : 1903

اول ، 1394

دکتر اسفندیار خسروی‌ زاده ، علی خسروی‌ زاده

978-600-02-0162-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

محیط و گردشگری

Environment and Tourism

كد كتاب : 1902

اول ، 1394

اندرو هولدن

978-600-02-0161-6

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد خرد ( 3 ) : تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامی

Microeconomics (3) : The Analysis of Economic Behaviors in Islamic Framework

كد كتاب : 1901

اول ، 1394

دکتر مرتضی عزتی

978-600-02-0159-3

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت کتابخانه‌ ها و مراکز اطلاع‌ رسانی

Libraries and Information Centers Management

كد كتاب : 1900

اول ، 1394

دکتر عبدالحسین فرج پهلو ، مژگان قاسمی

978-600-02-0158-6

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقایسه قرآن و عهدین

Comparative Study of the Quran and the Bible

كد كتاب : 1899

اول ، 1394

دکتر دل‌ آرا نعمتی پیر علی ، دکتر لیلا هوشنگی

978-600-02-0154-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فایتوتیراپی

كد كتاب : 1898

دوم ، 1395

پوهنوال محمدعثمان بابری

978-600-02-0153-1

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فزیک حرارت

كد كتاب : 1897

دوم ، 1395

پوهندوی میرمحمد ظاهر حیدری

978-600-02-0152-4

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی

كد كتاب : 1896

دوم ، 1395

دوکتور اسرارالدین گلزاد ، پوهنوال دوکتور نورمحمد زمانی

978-660-02-0151-7

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ریاضیات عالی

كد كتاب : 1895

دوم ، 1395

پوهنوال نورمحمد همتا

978-600-02-0150-0

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکملة المنهاج آیة الله العظمی خویی (ره) : دیات

ترجمة و تعلیق علی کتاب مبانی تکملة المنهاج لسماحه آیة الله العظمی السید الخویی (ره) : دیات

كد كتاب : 1894

اول ، 1394

استاد خلیل قبله‌ ای خویی

978-600-02-0148-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌ شناسی صنعتی/ سازمانی : رویکرد کاربردی (جلد دوم)

Industrial / Organizational Psychology : An Applied Approach

كد كتاب : 1893

اول ، 1394

مایکل جی. آموت

978-600-02-0146-3

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌ شناسی صنعتی/ سازمانی : رویکرد کاربردی (جلد اول)

Industrial‌ / Organizational Psychology : An Applied Approach

كد كتاب : 1892

اول ، 1394

مایکل جی. آموت

978-600-02-0145-6

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش تاریخ در دانشگاه : ارتقای سطح یادگیری و فهم

Teaching History at University ( Enhancing Learning and Understanding )

كد كتاب : 1891

اول ، 1394

آلن بوث

978-600-02-0144-9

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اجتماعی ( مسائل ، راهبردها و روش‌ ها )

Social History ( Problems , Strategies and Methods )

كد كتاب : 1890

اول ، 1394

مایلز فربرن

978-600-02-0142-5

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادیان و مذاهب در ایران باستان

The Religions of Ancient Iran

كد كتاب : 1889

دوم ، 1395

دکتر کتایون مزداپور و همکاران

978-600-02-0138-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قواعد تفسیر قرآن

The Principles of Interpretation of the Quran

كد كتاب : 1888

اول ، 1394

حجة الاسلام و المسلمین علی اکبر بابائی

978-600-298-073-1

قيمت : 123000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (جلد سوم)

An Introduction to the History of Islamic Philosophy (Vol.III)

كد كتاب : 1887

دوم ، 1395

جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری

978-600-02-0137-1

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد

Basic Dimensions in Ethics and Economics

كد كتاب : 1886

اول ، 1394

دکتر یداللّه دادگر

978-600-02-0136-4

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه درسی بین‌ رشته‌ ای در آموزش عالی ( مبانی ، اصول ، رویکردها و الگوها )

Interdisciplinary Curriculum in Higher Education ( Basics , Principles , Approaches and Patterns )

كد كتاب : 1885

اول ، 1394

دکتر حسن ملکی ، دکتر جمال سلیمی

978-600-02-0133-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جاودانگی انسان در حکمت متعالیه : با نگاهی به آراء فلاسفه پیشین

Human Eternity in Transcendent Theosophy ( Drawing on the Views of the Former Philosophers )

كد كتاب : 1884

اول ، 1394

دکتر ملیحه صابری نجف‌ آبادی

978-600-02-132-6

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آخرین جریان های نقد ادبی در فرانسه

Le renouveau de la critique littéraire en France

كد كتاب : 1883

اول ، 1394

دکتر نسرین خطاط ،‌دکتر ژاله کهنمویی‌ پور

978-600-02-0131-9

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه نظری تاریخ ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها )

Speculative Philosophy of History

كد كتاب : 1882

اول ، 1393

دکتر مجید کافی

978-600-298-046-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کلام (2)

Kalām (2) : Islamic Theology

كد كتاب : 1881

اول ، 1394

دکتر محمد سعیدی‌ مهر

978-600-02-0128-9

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

باستان‌ شناسی جوامع ایران باستان ( در هزاره سوم پیش از میلاد )

Archeologia dell’Iran Antico: Interazioni , integrazioni e discontinuità nell’Iran del III millennio a.C

كد كتاب : 1880

دوم ، 1395

انریکو اَسکالونه

978-600-02-0127-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول سیاست‌ گذاری عمومی

Basics and Principles of Public Policy Making

كد كتاب : 1879

دوم ، 1395

دکتر حمید رضا ملک محمدی

978-600-02-0126-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ‌ نگاری اسلامی ( به زبان چینی )

Islamic Historiography

كد كتاب : 1878

اول ، 1393

چیس اف. رابینسون

978-7-5482-2120-3

قيمت : ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

The Change of Discourse of the Report of Karbala

كد كتاب : 1877

اول ، 1393

دکتر سیده رقیه میر ابوالقاسمی

978-600-298-054-0

قيمت : 107000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر

Introduction to : Hadith Studies in Modern Era

كد كتاب : 1876

اول ، 1394

دکتر مجید معارف ، دکتر سعید شفیعی

978-600-02-0125-8

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شاهنامه (1) نامورنامه شهریار ( برگزیده دیباچه ، داستان هفت‌ خان رستم ، رستم و سهراب و سیاوش )

Shâhnâme (vol. 1) : Famous Book of King ( Choosen from Preface and Story of Haft Xân , Rostam and Sohrâb and Siyâvaš )

كد كتاب : 1875

سوم ، 1395

دکتر سجاد آیدنلو

978-600-02-0124-1

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت ( ویژه دانشجویان رشته‌ های علوم اقتصادی و بازرگانی )

Commercial Law ( for the Students of Economic and Commercial Sciences )

كد كتاب : 1874

سوم ، 1395

دکتر ربیعا اسکینی

978-600-02-0123-4

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیر تحول عرفان هندی

Hindu Mysticism

كد كتاب : 1873

دوم ، 1395

سورندراناته داسگوپتا

978-600-02-0122-7

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد مالی (جلد اول)

Financial Economics (Vol. 1)

كد كتاب : 1872

دوم ، 1395

فرانک جِی. فابوزی ، ادوین اچ. نیو ، گوفو زو

978-600-02-0121-0

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کیماتولوژی

كد كتاب : 1871

دوم ،‌ 1395

دوکتور اسرارالدین گلزاد

978-600-02-0118-0

قيمت : 90000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه شناسی محیط زیست

Environmental Sociology

كد كتاب : 1870

اول ، 1393

جان هانیگن

978-600-02-0116-6

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی ، فقهی ، حقوقی و اخلاقی

Essays on Therapeutic Abortion and Embryo Reduction from medical , Theological , legal and Ethical Approaches

كد كتاب : 1869

اول ، 1393

جمعی از نویسندگان

978-600-02-0115-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تخنیکهای نوین و کاربرد آن در تلویزیون

كد كتاب : 1868

دوم ، 1395

پوهندوی عبدالعظیم نوربخش

978-600-02-0114-2

قيمت : 130000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

داینوسورها

كد كتاب : 1867

دوم ، 1395

خیبر سیفی

978-600-02-0113-5

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

محاسبه دستگاه تصفیه اتموسفیری ـ خلائی نفت

كد كتاب : 1866

دوم ، 1395

پوهنمل اسرارالدین گلزاد ، پوهنوال دوکتور نورمحمد زمانی

978-600-02-0112-8

قيمت : 30000 (فروش خارج از ایران) ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ های برنامه‌ ریزی آموزشی و درسی

English for the Students of Educational Planning and Curriculum

كد كتاب : 1865

اول ، 1393

دکتر منصور کوشا

978-600-02-0111-1

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی حریم خصوصی ( بر اساس منابع اسلامی )

Foundations of Privacy in the Light of Islamic Resources

كد كتاب : 1864

اول ، 1393

محمد سروش

978-600-298-064-9

قيمت : 76000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری)

Local Historiography in Iran During the Islamic Period (Until 7th Century)

كد كتاب : 1863

اول ، 1393

دکتر عبدالرحیم قنوات

978-600-298-047-2

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گرافیک در خدمت یادگیری : دستورالعمل‌ هایی علمی برای برنامه‌ ریزی ، طراحی و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی

Graphics for Learning : Proven Guidelines for Planning , Designing , and Evaluating Visuals in Training Materials

كد كتاب : 1862

اول ، 1393

روت کالوین کلارک ، چاپتا لاینز

978-600-02-0109-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهندسی کانسی : نقش عواطف و احساسات در فرایند طراحی صنعتی

Kansei Engineering : The Role of Emotion and Feeling in Industrial Design Process

كد كتاب : 1861

اول ، 1393

دکتر ناصر کلینی ممقانی ، سارا ابراهیمی

978-600-02-0108-1

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و روش‌ های آموزش سواد اطلاعاتی

Basics & Methods of Information Literacy Education

كد كتاب : 1860

اول ، 1393

دکتر زهره میر حسینی ، دکتر احمد شعبانی

978-600-02-0107-4

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحقق تفکر سیستمی : دانش و کنش در علم مدیریت

Realising Systems Thinking : Knowledge and Action in Management Science

كد كتاب : 1859

اول ، 1393

جان مینجرز

978-600-02-0106-7

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان‌ نوازی

Human Resource Management in the Tourism and Hospitality Industries

كد كتاب : 1858

اول ، 1393

دکتر ابوالفضل تاج‌ زاده نمین

978-600-02-0105-0

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی و اصول عصب‌ شناختی یادگیری و تربیت

Neuroscience Bases of Learning and Education

كد كتاب : 1857

اول ، 1393

دکتر علی نوری

978-600-02-0102-9

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

چهار گوهر : گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق ( انوری ابیوردی ، ظهیر فاریابی و جمال الدین و کمال الدین اصفهانی )

Four Masters : An Anthology of Poems by the Poets of the Literary Territory of Iraq : Anvari Abivardi , Zahiroddin Faryabi and Jamaloddin & kamaloddin Isfahani

كد كتاب : 1856

اول ، 1393

دکتر کاظم دزفولیان

978-600-02-0101-2

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش والیبال ( مهارت ها و تاکتیک ها )

Volleyball Teaching : Skills and Tactics

كد كتاب : 1855

اول ، 1393

دکتر نادر شوندی ، دکتر اسفندیار خسروی زاده

978-600-02-0099-2

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقش قرآن در ایجاد انگیزه فراورده‌ های علمی بشر

كد كتاب : 1854

دوم ، 1395

محمد اعظم طارق

978-600-02-0100-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی ( رویکرد تطبیقی )

An Introduction to Philosophy of Islamic Education ( Comparative Approach )

كد كتاب : 1853

دوم ، 1395

دکتر ماجد عرسان کیلانی

978-600-54-860-18

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)

TRADUCTION DE TEXTES LITTERAIRES ( Français-Persan)

كد كتاب : 1852

اول ، 1393

دکتر محمد جواد کمالی

978-600-02-0098-5

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اسلام و حقوق دیپلماتیک

Islam & Diplomatic Law

كد كتاب : 1851

اول ، 1393

محمد حسین پورامینی

978-600-02-0097-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مرجئه ( پیدایش و اندیشه‌ ها )

Morjeeh (Mainfestation & Thoughts)

كد كتاب : 1850

دوم ، 1394

دکتر شهاب‌ الدین وحیدی مهرجردی

978-600-02-0095-4

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شرح الشواهد الشعریة فی کتاب جواهر البلاغة ( قسم البدیع )

The Explanation of Poetic Citations In Jawāhir Al-Balāghah (Figures of Speech)

كد كتاب : 1849

اول ،‌1393

محمد فاضلی ، سید محمد رضا ابن الرسول ،‌ امیر صالح معصومی

978-600-02-0094-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش های تربیتی در قرآن (2) : حکمت آموزی ، عفو و گذشت ، تکریم و احترام ، وفق و مدارا ، احسان

Educational Methods in Quran (Vol 2) : Teaching Wisdom , Forgiveness , Reverence , Tolerance , Beneficence

كد كتاب : 1848

اول ، 1393

سید علی حسینی‌ زاده ، شهاب الدین مشایخی

978-600-298-057-1

قيمت : 87000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نشانه‌ های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی

Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию

كد كتاب : 1847

اول ، 1393

د. ا. رزنتال ، ی. و. جانجاکووا ، ن. پ. کابانووا

978-600-02-0092-3

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق بین‌ الملل فضایی

International Space Law

كد كتاب : 1846

اول ، 1393

دکتر سیدهادی محمودی

978-600-02-0091-6

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جامعه‌ شناسی سلامت ، ثروت و عدالت

The Spirit Level : Why More Equal Societies Almost Always Do Better

كد كتاب : 1845

اول ، 1393

ریچارد ویلکینسون ، کِیت پیکت

978-600-02-0090-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ابزارهایی برای موفقیت در تدریس آنلاین

The Tools for Successful Online Teaching

كد كتاب : 1844

اول ، 1393

لیزا داولی

978-600-02-0087-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نمایه‌ های تخصصی الکترونیکی

Electronic Special Indexes

كد كتاب : 1843

اول ، 1393

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی ، لاله صمدی

978-600-02-0086-2

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی نظری ترجمه

Theoretical Principles of Translation

كد كتاب : 1842

اول ، 1393

دکتر طیبه موسوی میانگاه

978-600-02-0085-5

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمروایی روستایی ( مدیریت توسعه پایدار )

Rural Governance ( Sustainable Development Management )

كد كتاب : 1841

اول ، 1393

دکتر جلال عظیمی آملی ،‌ دکتر عبدالرضا رکن‌ الدین افتخاری

978-600-02-0083-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت آموزشی

English for the Students of Educational Administration

كد كتاب : 1840

اول ، 1393

دکتر منصور کوشا

978-600-02-0082-4

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر انشای ادبی و داستان نویسی

INITIATION A LA DISSERTATION LITTERAIRE ET A LA NARRATOLOGIE

كد كتاب : 1839

اول ، 1393

دکتر سعدی جعفری کاردگر

978-600-02-0081-7

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

Metaphor : A Practical Introduction

كد كتاب : 1838

اول ، 1393

زُلتن کوِچش

978-600-02-0080-0

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی

Strategic Planning in Educational Organizations

كد كتاب : 1837

اول ، 1393

دکتر محمدرضا کرامتی

978-600-02-0074-9

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ماهیت تصمیم‌ گیری : تشریح بحران موشکی کوبا

Essence of Decision : Explaining the Cuban missile Crisis

كد كتاب : 1836

اول ، 1393

گراهام الیسن ، فیلیپ زلیکو

978-600-02-0073-2

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد مدیریت

Managerial Economics

كد كتاب : 1835

اول ، 1393

دکتر مصطفی شریف

978-600-02-0072-5

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آواشناسی زبان روسی

фонетика русского языка

كد كتاب : 1833

اول ، 1393

دکتر علیرضا ولی پور

978-600-02-0068-8

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بداهه‌ پردازی در تئاتر ( بداهه شکل کوتاه، شکل بلند و طرح ـ بنیاد )

Theatrical Improvisation : Short form , Long form , and Sketch-based Improv

كد كتاب : 1832

اول ، 1393

جین لیپ

978-600-02-0065-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رسانه ها و محیطهای آموزشی - یادگیری

Media & Educational - Learning Situations

كد كتاب : 1831

دوم ،‌ 1394

محمد حسن امیر تیموری

978-600-02-0062-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی

Comparative literary Studies : An Introduction

كد كتاب : 1830

اول ،‌1393

زیگبرت سالمُن پراور

978-600-02-0061-9

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و روش تحقیق در زبان شناسی کاربردی

Understanding Research in Applied Linguistic

كد كتاب : 1829

اول ، 1393

دکتر سیدمحمدرضا هاشمی

978-600-02-0060-2

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

هنرهای کاربردی دوره اسلامی

Functional Arts of the Islamic Period

كد كتاب : 1828

اول ، 1393

دکتر سید رسول موسوی حاجی ، مازیار نیک بر

978-600-02-0059-6

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزیده متون تفسیری فارسی : با تأکید بر کشف الاسرار و روض الجنان

Persian Exegetic Texts : With a Focus on Kashf-al-Asrar and Rawzal Janan

كد كتاب : 1827

اول ، 1393

دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

978-600-02-0058-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سکه های ایران در دوره اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان

The Islamic Coins of Iran : From the Beginning to the Rise of the Seljuqs

كد كتاب : 1826

اول ،‌1393

دکتر حسن رضائی باغ بیدی

978-600-02-0055-8

قيمت : 400000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

صدا و بیان برای بازیگر (2)

The Actor`s Voice and Speech (2)

كد كتاب : 1825

اول ،‌1393

داود دانشور

978-600-02-0054-1

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزیده‌ای از بزرگ‌ ترین نظامهای روان شناسی تحولی

A Selection of Major Theories of Developmental Psychology

كد كتاب : 1824

دوم ، 1395

دکتر پریرخ دادستان

978-600-02-0053-4

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مددکاری اجتماعی ( کار با خانواده )

An Introduction to Family Social Work

كد كتاب : 1823

دوم ، 1395

دانلد کالینز ،‌ کتلین جردن ، هیتر کولمن

978-600-02-0052-7

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تکنولوژی یادگیری

Learning Technology

كد كتاب : 1822

اول ، 1393

دکتر محمدرضا افضل‌ نیا

978-600-02-0051-0

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

An Introduction to Databases

كد كتاب : 1821

اول ، 1393

دکتر حمزه‌ علی نورمحمدی

978-600-02-0049-7

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مطالعات و جغرافیای شهری معاصر ( مفاهیم و دیدگاههای بنیادی )

Contemporary Urban Studies and Geography ( Key Concepts and Views )

كد كتاب : 1820

اول ، 1393

دکتر زهره فنی

978-600-02-0047-3

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر فلسفه حق

An Introduction to the Philosophy of Rights

كد كتاب : 1819

اول ، 1393

دکتر محمدحسین طالبی

978-600-298-045-8

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )

Processes of Perception and Social Perception (Advanced Organizational Behavior Management)

كد كتاب : 1818

اول ، 1393

دکتر علی رضاییان

978-600-02-0046-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شهر باستانی بیشاپور

The Ancient City of Bishapur

كد كتاب : 1814

اول ، 1393

علی‌ اکبر سرفراز ، احمد چایچی امیرخیز ، محمدرضا سعیدی

978-600-02-0045-9

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با خطوط و زبانهای باستانی

An Introduction to the Ancient Inscriptions and Languages

كد كتاب : 1813

دوم ، 1395

رسول بشّاش کنزق

978-600-02-0044-2

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با علم حدیث

An Introduction to the Science of Hadith

كد كتاب : 1812

دوم ، 1395

دکتر مجید معارف ، دکتر سهیلا پیروزفر

978-600-02-0043-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درست نویسی

كد كتاب : 1811

اول ، 1393

پوهندوی صالح محمد دوراندیش

978-600-02-0042-8

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ادبیات شفاهی و فرهنگ ملی ما

كد كتاب : 1810

اول ، 1393

پوهیالی گل زمان (عامر)

978-600-02-0041-1

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

واجشناسی : فونولوژی زبان فارسی دری

كد كتاب : 1809

اول ، 1393

پوهیالی محمدکبیر (نبیل)

978-600-02-004-4

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

Research Methods in Information Science and Knowledge Studies

كد كتاب : 1808

دوم ، 1394

دکتر یزدان منصوریان

978-600-02-0039-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان عمومی

General English

كد كتاب : 1807

دوم ، 1395

دکتر حسین فرهادی

978-600-02-0036-7

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

کلیات حقوق اساسی

Constitutional Law

كد كتاب : 1806

سوم ، 1395

دکتر محمد رضا ویژه

978-600-02-0035-0

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهش و نگارش کتاب درسی

Textbook : Research and Writing

كد كتاب : 1805

دوم ، 1394

یان میک

978-600-02-0034-3

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خراج : از آغاز فتوحات اسلامی تا میانه قرن سوم هجری

الخراج منذ الفتح الاسلامی حتی اواسط القرن الثالث الهجری

كد كتاب : 1804

اول ، 1393

دکتر غیداء خزنة کاتبی

978-600-02-0033-6

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تأمین اجتماعی : با تأکید بر حوزه بیمه‌ ای

Social Security Law : With a Focus on Insurance Domain

كد كتاب : 1803

سوم ، 1395

دکتر عمران نعیمی ، دکتر حمیدرضا پرتو

978-600-02-0029-9

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی علوم اعصاب‌ شناختی

Fundamentals of Cognitive Neuroscience

كد كتاب : 1802

سوم ، 1395

برنارد بارس ، نیکول گیج

978-600-02-0028-2

قيمت : 470000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی

English for the Students of Historic Buildings Conservation and Restoration

كد كتاب : 1801

اول ، 1393

دکتر محمد عباس‌ نژاد ، منصور خواجه پور ، غلامرضا روحانی

978-600-02-0027-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آسیب‌ شناسی اجتماعی ( با نگاهی به ادیان )

Social Pathology ( With a Focus on Religion )

كد كتاب : 1800

اول ،‌1393

دکتر جواد اژه‌ ای

978-600-02-0026-8

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسی علم کلام : اصول استنباط و دفاع در عقاید

Methodology of Ilm-al-Kalam : Principles for Elicitation and Justification of Believes

كد كتاب : 1799

اول ، 1393

دکتر رضا برنجکار

978-600-02-0024-4

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جوانی

Youth

كد كتاب : 1798

اول ، 1393

گیل جونز

978-600-02-0023-7

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی حقوق عمومی

Principles of Public Law

كد كتاب : 1796

دوم ، 1393

دکتر خیرالله پروین

978-600-02-0018-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشها و تکنیکهای آمایش سرزمین

Methods & Techniques for Territorial Spatial Arrangement

كد كتاب : 1795

دوم ، 1395

دکتر عیسی ابراهیم زاده ، دکتر میرنجف موسوی

978-600-02-0017-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش

Art Curriculum and Teaching in Education

كد كتاب : 1794

دوم ، 1394

دکتر محمود مهر محمدی ، دکتر مرجان کیان

978-600-02-0016-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای روستایی ایران

The Rural Geography of Iran

كد كتاب : 1792

اول ، 1393

دکتر حسن افراخته

978-600-02-0012-1

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی راهنمایی و مشاوره

Foundations of Guidance and Counseling

كد كتاب : 1791

پنجم ، 1395

دکتر شکوه نوابی نژاد ، دکتر عبدالله شفیع آبادی و دیگران

978-600-02-0011-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهکارهای مسائل مدیریت در خدمات اطلاعاتی و علم‌ سنجی

Solving Management Problems in Information Services and Scientometrics

كد كتاب : 1790

اول ، 1393

کریستین ارکهارت

978-600-02-0009-1

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

Web Design and Management for Libraries and Information Centers

كد كتاب : 1787

اول ،‌1393

دکتر سعید اسدی

978-600-02-0000-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روان‌ شناسی محیط

Environment Psychology

كد كتاب : 1786

اول ، 1393

دکتر حسن شمس اسفندآباد

978-964-530-998-3

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

باستان‌‌ شناسی ماد

Median Archaeology

كد كتاب : 1785

دوم ، 1394

کاظم ملا زاده

978-964-530-997-6

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه‌ های مددکاری اجتماعی در عمل

Theories for Direct Social Work Practice

كد كتاب : 1784

اول ، 1393

جوزف والش

978-964-530-996-9

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شهرهای ساسانی

The Sasanid Cities

كد كتاب : 1783

اول ، 1393

دکتر رضا مهر آفرین

978-964-530-994-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فقه‌ الوفاق : دراسة فقهیة مقارنة بین‌ المذاهب الاسلامیة ( الجزء الثانی : الزکاة - الحجّ )

Fiqh Al - Wefāq : Fiqh Comparative Study Among the Islamic Schools of Thoughts ( Volume II )

كد كتاب : 1782

اول ، 1393

الدکتور الشیخ محمد مهدی نجف

978-964-530-992-1

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ریزی تعاملی کاربری زمین : راهنمای ایجاد اعتماد میان همسایگان ، پیمانکاران ، مقامات رسمی برنامه ریزی و دوستداران محیط زیست

Collaborative Land Use Planning : A Guide for Building Trust Among Neighbors , Developers Planning Officials and Environmental Groups

كد كتاب : 1781

اول ، 1393

کارل کد

978-964-530-991-4

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سلجوقیان : از آغاز تا فرجام

The Saljuqids : from Beginning to End

كد كتاب : 1780

دوم ، 1394

دکتر سید ابوالقاسم فروزانی

978-964-530-987-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مناهج النقد الادبی العربی المعاصر ( عملی - تطبیقی )

Approaches in Contemporary Arabic Literary Criticism

كد كتاب : 1779

اول ، 1393

الدکتور حمید احمدیان

978-600-110-090-1

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معارف کلامی شیعه : کلیات امامت

Theological Doctrines of Shi`a Islam : An Introduction to Imamate

كد كتاب : 1778

دوم ، 1395

جمعی از نویسندگان

978-964-530-985-3

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آشنایی با ویراستاری و نشر

An Introduction to Editing and Publication

كد كتاب : 1777

اول ، 1393

عبدالحسین آذرنگ

978-964-530-984-6

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت کلیسای کاتولیک

An Introduction to the Catholic Church

كد كتاب : 1776

اول ، 1393

جواد باغبانی ، عباس رسول ‌زاده زیر نظر : حسین توفیقی

978-964-530-982-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ‌ نگاری اسلامی

Islamic Historiography

كد كتاب : 1755

اول ، 1393

چیس اف. رابینسون

978-964-530-970-9

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه عکاسی : گزیده‌ ای از مهم ترین متون نظری عکاسی در قرن بیستم

The Photography Reader

كد كتاب : 1754

اول ، 1393

لیز ولز (ویراستار)

978-964-530-969-3

قيمت : 195000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ناراستایی قامت و اختلالات عضلانی اسکلتی : تشخیص ، پیگیری و درمان

Pstural Disorders and Musculoskeletal Dysfunction , Diagnosis Prevention and Treatmental

كد كتاب : 1752

اول ، 1393

گیل سولبرگ

978-964-530-966-2

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرهنگ‌ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ( جلد دوم : گزیده ای از مفاهیم در ما بعد الطبیعه )

Historisches Wöterbuch der Philosophie : Bd.II Übersetzung ausgewählter metaphysischer Begriffe

كد كتاب : 1731

اول ، 1393

یو آخیم ریتر ، کارلفرید گروندر ، گتفرید گابریل

978-964-530-945-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خواندن متون مطبوعاتی

Reading Journalistic English Texts

كد كتاب : 1712

اول ، 1395

ربابه پهلوان باقری ، ندا کاووسی

978-600-02-0312-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه

A Descriptive Introduction of Shiite Prominent Narrative Interpretations

كد كتاب : 1576

اول ، 1393

محمود ابوترابی

978-964-530-739-2

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->