نسخه چاپی
> بانک کتاب ها > بخش بين الملل

پهلواني سپورتي

-

كد كتاب : 739

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 10 از سري كتابهاي افغانستان

پوهاند دكتور غلام قادر (غفوري)

978-964-459-777-0

قيمت : 120000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نظام ميراث

-

كد كتاب : 723

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 9 از سري كتابهاي افغانستان

پوهاند غلام محي‌الدين ((دريز))

978-964-459-760-2

قيمت : 50000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


هنر گرافيك

-

كد كتاب : 720

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 3 از سري كتابهاي افغانستان

پوهنمل سيد فاروق ((فرياد))

978-964-459-757-2

قيمت : 50000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بررسي وضع تياتر در افغانستان

-

كد كتاب : 717

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 7 از سري كتابهاي افغانستان

پوهنيار محمدعظيم حسين‌زاده

978-964-459-754-1

قيمت : 60000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


پرسپكتيف (دورنما)

-

كد كتاب : 716

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 6 از سري كتابهاي افغانستان

پوهيالي محمداشرف انحورگر ، پوهندوي عبدالرحيم كروخي

978-964-459-753-4

قيمت : 30000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نقش اعلان در وسايل ارتباط همگاني

-

كد كتاب : 713

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 5 از سري كتابهاي افغانستان

پوهيالي جاويده احمدي

978-964-459-750-3

قيمت : 50000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


امراض داخله ( اندوكرينولوژي و روماتولوژي )

-

كد كتاب : 703

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 4 از سري كتابهاي افغانستان

پوهندوي دكتور عبدالواسع (سلطاني) ، پوهنمل دكتور احمد وحيد (وائب)

978-964-459-739-8

قيمت : 60000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


وزن شعر دري

-

كد كتاب : 702

چاپ سوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 3 از سري كتابهاي افغانستان

دكتور محمد افضل بنووال

978-964-459-738-1

قيمت : 70000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق اسلام

-

كد كتاب : 698

چاپ دوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 2 از سري كتابهاي افغانستان

پوهاند غلام محي الدين ((دريز))

978-964-459-736-7

قيمت : 40000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مختصري از ادبيات عرفاني

-

كد كتاب : 693

چاپ سوم ، 1395

چاپ اول : 1382 شماره 1 از سري كتابهاي افغانستان

دكتور محمد افضل بنووال

978-964-459-731-2

قيمت : 40000 (فروش در خارج از کشور) ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]