نسخه چاپی
> بانک کتاب ها > بخش بين الملل

История социальноц мысли в исламе

تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام

كد كتاب : 1765

چاپ مسكو

چاپ اول : 2011

Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета

-

قيمت : - ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : New


ИСТОРИЯ КОРАНА

تاريخ قرآن

كد كتاب : 1764

چاپ مسكو

چاپ اول : 2011

Мухаммад Хади Марифат

-

قيمت : - ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : New


Человек с точки зрения исламской доктрины

انسان از ديدگاه اسلام

كد كتاب : 1763

چاپ مسكو

چاپ اول : 2011

Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета

-

قيمت : - ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : New


Археология и искусство Ирана в I тысячелетии до н.э

باستانشناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد

كد كتاب : 1762

چاپ مسكو

چاپ اول : 2011

Хассан Талаи

-

قيمت : - ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : New


Глубинные слои познания

بن‌ لايه‌ هاي شناخت

كد كتاب : 1761

چاپ مسكو

چاپ اول : 2011

Ахмад Ахмади

-

قيمت : - ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : New


ВЕСТНИК МИЛОСТИ

پيام‌آور رحمت

كد كتاب : 1760

چاپ مسكو

چاپ اول : 2010

Сейед Али Миршарифи

-

قيمت : - ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : New


شعر انقلاب اسلامی

Poetry of the Islamic Revolution

كد كتاب : 1757

چاپ اول ، 1392

چاپ اول : 1392

دکتر صابر امامی

978-964-530-972-3

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی

An Introduction to Electronic and Printing Sources and References in Persian Literature

كد كتاب : 1694

چاپ اول ، 1392

چاپ اول : 1392

دکتر غلامحسین غلامحسین‌ زاده ، دکتر احمد رضی

978-964-530-894-8

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

The Persian Poetry from 6th to 9th Century (H)

كد كتاب : 1676

چاپ اول ، 1392

چاپ اول : 1392

دکتر ناصر نیکوبخت

978-964-530-867-2

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


تحلیل و ارزیابی مسائل عمده اقتصاد اسلامی

Analysis and Evaluation of the Major Islamic Economic Issues

كد كتاب : 1633

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

سرمحقق عبدالباری راشد

978-964-530-816-0

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حقوق ‌بین‌ الملل خصوصی

Private International Law

كد كتاب : 1630

چاپ دوم ، 1392

چاپ اول : 1391

عبدالواحد افضلی ، محمد اسحق رحیمی

978-964-530-812-2

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

The Persian Poetry From the Beginning to the 6th Century (H)

كد كتاب : 1629

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

دکتر ناصر نیکوبخت

978-964-530-811-5

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


آزمایشگاه زبان فارسی (1)

Persian Language Laboratory (1)

كد كتاب : 1615

چاپ دوم ، 1393

چاپ اول : 1391

دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه ، دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

978-964-530-791-0

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


آموزش مقدماتی زبان فارسی ( برای عرب‌ زبانها )

Persian Language Basic Training ( for Arabic Speakers )

كد كتاب : 1614

چاپ دوم ، 1393

چاپ اول : 1391

دکتر حسین هاجری

978-964-530-790-3

قيمت : 115000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


ایران‌ شناسی

Iranology

كد كتاب : 1604

چاپ دوم ، 1396

چاپ اول : 1391

دکتر محمد رضا سعیدی ، بهزاد بلمکی

978-964-530-778-1

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


ناظم هروي : سخن‌ پرداز معروف سده يازدهم

Nazem Herawi : The Famous Eloquent of the Eleventh Century

كد كتاب : 1564

چاپ اول ، 1390

چاپ اول : 1390

معاون سر محقق شاه‌ محمد مصلح

978-964-530-727-9

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


دستور زبان فارسي

Persian Grammar

كد كتاب : 1487

چاپ سوم ، 1391

چاپ اول : 1390

دکتر عباسعلي وفايي

978-964-530-634-0

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


شعر معاصر ايران (تا انقلاب اسلامي)

Iranian Contemporary Poetry (Up To Islamic Revolution)

كد كتاب : 1459

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1390

دکتر صابر امامي

978-964-530-596-1

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


فن ترجمه از عربي به فارسي

The Technique of Translation From Arabic to Persian

كد كتاب : 1456

چاپ سوم ، 1392

چاپ اول : 1390

دکتر رضا ناظميان

978-964-530-593-0

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


اصول نگارش ساده فارسي (براي عرب زبانها)

Principles of Persian Simple Writing: for Arabic Speakers

كد كتاب : 1434

چاپ دوم ، 1391

چاپ اول : 1389

دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده با همكاري فاطمه هادي بخيت

978-964-530-565-7

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>