نسخه چاپی
> بانک کتاب ها > مديريت

جامعه ‌شناسي سازمانها : رويكرد جامعه شناختي به سازمان و مديريت

Sociology of Organizations : A Sociological Approach to Organization and Management

كد كتاب : 546

چاپ پانزدهم ، 1395

چاپ اول : 1380

دکتر آرين قلي ‌پور

978-964-459-575-2

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتار سازماني

The Basic Philosophy & Theories of Leadership & Organizational Behaviour

كد كتاب : 532

چاپ نهم ، 1393

چاپ اول : 1380

دكتر سيد علي اكبر افجه

978-964-530-120-8

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


سازمانهاي مالي و پولي بين المللي

International Monetary & Financial Organisations

كد كتاب : 515

چاپ سیزدهم ، 1394

چاپ اول : 1380

دكتر مهدي ابراهيمي نژاد

978-964-530-069-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


برنامه ‌ريزي استراتژيك و بلندمدت

Strategic Planning

كد كتاب : 511

چاپ نهم ، 1393

چاپ اول : 1380

دكتر محمدرضا حميدي ‌زاده

978-964-530-351-6

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت توليد و عمليات

Production and Operations Management

كد كتاب : 490

چاپ هفتم ، 1396

چاپ اول : 1380

دكتر سيدعباس كاظمي ، دكتر مسعود كسايي

978-600-02-0525-6

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


اصول تهيه و تنظيم و كنترل بودجه

The Principle of Budget Preparation, Formulation and Control

كد كتاب : 489

چاپ شانزدهم ، 1396

چاپ اول : 1380

دكتر مهدی ابراهيمی ‌نژاد ، اسفنديار فرج‌ وند

978-964-530-349-3

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مباني مديريت رفتار سازماني

Organizational Behaviour Management

كد كتاب : 477

چاپ شانزدهم ، 1395

چاپ اول : 1379

دكتر علي رضائيان

978-964-459-496-0

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت فرامليتي و جهاني ( نگرش تطبيقي )

Global Management

كد كتاب : 451

چاپ هشتم ، 1388

چاپ اول : 1379

دكتر شمس السادات زاهدي

978-964-530-398-1

قيمت : 36000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري

Computer Application in Management and Accounting

كد كتاب : 446

چاپ یازدهم ، 1395

چاپ اول : 1379

حبيب‌ الله كشتكار ملكي

978-964-530-117-8

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


ارتباطات و فرهنگ ( 1 ) : نظريه ارتباطات سازماني

Communication and Culture (1)

كد كتاب : 428

چاپ سوم ، 1393

چاپ اول : 1379

آلفرد جي. اسميت

978-964-459-440-3

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت استراتژيك در بازرگاني و صنايع

Strategic Management in Business and Industries

كد كتاب : 425

چاپ پنجم ، 1393

چاپ اول : 1379

دكتر مهدي ابراهيمي‌ نژاد

978-964-459-437-3

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مباني سازمان و مديريت

Fundamentals of Organization and Management

كد كتاب : 419

چاپ بیستم ، 1396

چاپ اول : 1379

دكتر علي رضائيان

978-964-530-696-8

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


پول ، ارز و بانكداري

Money, Banking and Financial Markets

كد كتاب : 394

چاپ سیزدهم ، 1396

چاپ اول : 1378

فردريك ميشكين

978-600-02-0493-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


تحليل فرايندي خط مشي‌ گذاري و تصميم‌ گيري

Processual Analysis of Policy and Decision Making

كد كتاب : 390

چاپ ششم ، 1394

چاپ اول : 1378

دكتر محمدسعيد تسليمي

978-964-459-397-0

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


تحقيق در عمليات ( جلد اول )

Operations Research (1)

كد كتاب : 371

چاپ یازدهم ، 1395

چاپ اول : 1378

دكتر محمدرضا مهرگان ، دكتر بهروز دري و دكتر محمود صارمي

978-600-02-0254-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بازاريابي بين المللي

International Marketing

كد كتاب : 367

چاپ پانزدهم ، 1396

چاپ اول : 1378

دكتر محمد علي بابايي زكليكي

978-964-459-367-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


كنترل كيفيت آماري

Statistical Quality Control

كد كتاب : 293

چاپ اول ، 1377

چاپ اول : 1377

دكتر نظام‌ الدين فقيه

978-964-459-293-5

قيمت : 4000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


آمار و كاربرد آن در مديريت ( جلد دوم ) : تحليل آماري

Statistics and its Aplication in Management ( Vol. 2 ) : Stutistical Analysis

كد كتاب : 274

چاپ بیستم ، 1395

چاپ اول : 1377

دكتر عادل آذر ، دكتر منصور مؤمني

978-964-530-399-8

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت تحول سازماني

Management of Organizational Development

كد كتاب : 250

چاپ سیزدهم ، 1396

چاپ اول : 1376

دكتر محمدسعيد تسليمي

978-600-02-0089-3

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت

English for the Students of Management

كد كتاب : 239

چاپ هفدهم ، 1395

چاپ اول : 1376

دكتر فرهاد مشفقي

978-600-02-0003-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


 << صفحه قبلي   [2 3 4 5 6 7 8 ]   صفحه بعدی >>