نسخه چاپی
> بانک کتاب ها > مديريت

ريسک اعتباري : اندازه‌ گيري و مديريت

Credit Risk : Measurement and Management

كد كتاب : 1501

چاپ اول ، 1390

چاپ اول : 1390

دکتر محمد طالبي ، نازنين شيرزادي

978-964-530-641-8

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


درآمدی بر نظريه‌ های مديريت دولتی

An Introduction to the Public Administration Theories

كد كتاب : 1498

چاپ هفتم ، 1396

چاپ اول : 1390

دکتر رضا طهماسبی

978-964-530-646-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


رهبری فرهمند در سازمانها

Charismatic Leadership in Organizations

كد كتاب : 1492

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1390

جی اِی. کانگر ، رابيندرا ان. کانانگو

978-964-530-639-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


موردکاوی در مديريت مالی : با تأکيد بر مديريت ايجاد ارزش در شرکت

Case Studies in Finance : Managing for Corporate Value Creation

كد كتاب : 1489

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1390

رابرت اف. برانر

978-964-530-637-1

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


راهنمای مديران حرفه‌ای ريسک (راهنمای جامع نظريه و کاربرد) : جلد اول : نظريه مالی

The Professional Risk Managers' Handbook : A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices : Volume I : Finance Theory

كد كتاب : 1479

چاپ اول ، 1390

چاپ اول : 1390

کارول الکساندر ، اليزابت شيدی

978-964-530-625-8

قيمت : 45500 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


فرهنگ حسابداري آکسفورد (جلد اول)

Oxford Dictionary of Accounting: Vol. 1

كد كتاب : 1470

چاپ اول ، 1390

چاپ اول : 1390

گري اوئن ، جوناتان لاو

978-964-530-609-8

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت منابع انسانی ( مفاهيم ، تئوريها و كاربردها )

Human Resource Management Foundationas : Concepts , Theories and Applications

كد كتاب : 1454

چاپ یازدهم ، 1396

چاپ اول : 1390

دكتر آرين قلي‌ پور

978-964-530-591-6

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت منابع انسانی بين‌ المللی ( نظريه و عمل )

International Human Resource Management : Theory and Practice

كد كتاب : 1451

چاپ اول ، 1389

چاپ اول : 1389

دکتر علينقی اميری ، بلال پناهی

978-964-530-585-5

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت دولتی ( سير انديشه های نوين )

Public Administration : A Survey of New Thoughts

كد كتاب : 1436

چاپ ششم ، 1396

چاپ اول : 1389

دكتر نور محمد يعقوبی

978-600-02-0247-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بهره‌ وری و عملكرد در سازمانهای دولتی و غير انتفاعی

Performance and Productivity in Public and Nonprofit Organizations

كد كتاب : 1431

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1390

اوان ام. برمن

978-964-530-562-6

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


تحقيقات بازاريابی

Marketing Research

كد كتاب : 1418

چاپ ششم ، 1396

چاپ اول : 1389

دكتر زهره دهدشتی شاهرخ ، دكتر منيجه بحرينی ‌زاده

978-964-530-548-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نظريه‌ پردازی : مبانی و روش‌ شناسيها

Theory Bulding : Fundamentals and Methodologies

كد كتاب : 1410

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1389

دكتر حسن دانائی فرد

978-964-530-536-7

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت دانش ( با رويكرد MBA )

Knowledge Management : With MBA Approach

كد كتاب : 1408

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1389

دكتر بابك سهرابي ، هادي دارمي

978-964-530-534-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


روشهاي توليد و عمليات در كلاس جهانی

World - Class Production and Operations Methods

كد كتاب : 1385

چاپ سوم ، 1393

چاپ اول : 1389

دكتر حسن فارسيجاني

978-964-530-497-1

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


استراتژيهای نظريه‌ پردازی

Srategies of Theory Building

كد كتاب : 1356

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1389

دكتر حسن دانائی فرد

978-964-530-460-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


رويكردهای پيشرفته در بودجه‌ ريزی دولت

Advanced Approaches in the Government Budgeting

كد كتاب : 1334

چاپ سوم ، 1393

چاپ اول : 1389

دكتر ابراهيم عباسی

978-964-530-428-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


پويايی شناسی كسب و كار (جلد اول) : تفكر سيستمی و مدل‌ سازی برای جهانی پيچيده

Business Dynamics (Vol .1) : Systems Thinking and Modeling for a Complex World

كد كتاب : 1325

چاپ هشتم ، 1396

چاپ اول : 1388

جان د. استرمن

978-964-530-418-6

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بودجه ‌ريزی نوين در ايران

Modern Budjeting in Iran : Principles , Stages and Methods

كد كتاب : 1311

چاپ هشتم ، 1396

چاپ اول : 1388

دكتر ابراهيم عباسی

978-964-530-403-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت بحران و رسانه‌ ها

Crisis Management and Media

كد كتاب : 1305

چاپ پنجم ، 1396

چاپ اول : 1388

دكتر فريدون وردي‌ نژاد ، دكتر شهلا بهرامي رشتياني

978-964-530-394-3

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


روان‌ شناسي سياسي

Political Psychology

كد كتاب : 1300

چاپ ششم ، 1396

چاپ اول : 1388

دكتر ابراهيم برزگر

978-964-530-385-1

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 ]   صفحه بعدی >>