نسخه چاپی
> بانک کتاب ها > مديريت

روش ‌سنجی و کار سنجی

Method and Time Study

كد كتاب : 1693

چاپ اول ، 1392

چاپ اول : 1392

دکتر جلال حقیقت‌ منفرد ، دکتر محمدرضا کاباران ‌زاد قدیم ، حسین رفوگر آستانه

978-964-530-893-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


پویایی‌ شناسی گروه برای تیمها

Group Dynamics for Teams

كد كتاب : 1677

چاپ اول ، 1392

چاپ اول : 1392

دانیل لوی

978-600-110-062-8

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مدیریت اسلامی : رویکردها

Islamic Management : Approaches

كد كتاب : 1669

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1392

دکتر علی‌ نقی امیری ، دکتر حسن عابدی جعفری

978-964-530-859-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


برنامه ‌ریزی نگهداری و تعمیرات

Maintenance Planning

كد كتاب : 1662

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

دکتر نظام ‌الدین فقیه ، دکتر مرتضی باقرپور ، سمانه حسنلی

978-964-530-850-4

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بازمهندسی فرایندهای کسب و کار

Business Processes Reengineering

كد كتاب : 1654

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

دکتر امین عمید

978-964-530-842-9

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی

Operations Research for Public Administration

كد كتاب : 1653

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

دکتر منصور مؤمنی ، دکتر علی مروتی شریف‌ آبادی

978-964-530-841-2

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان : روشها، چارچوبها و نقشه‌ های ذهنی ( رویکرد کیفی )

Entrepreneurial Decision Making Models : Methods , Frameworks and Mental Maps (Qualitative Approach)

كد كتاب : 1643

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1391

دکتر محمدحسن مبارکی ، امیرمحمد کلابی ، روزا مهرابی

978-964-530-829-0

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


حکمرانی مبتنی بر پایداری ( با تأکید بر حفاظت محیطی )

Governance on the Basis of Sustainability (With a Focus on Environmental Preservation)

كد كتاب : 1617

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

دکتر شمس ‌السادات زاهدی ، دکتر حبیب ابراهیم‌ پور

978-964-530-794-1

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


چیستی راهبرد : درآمدی بر الگوهای شکل‌ گیری راهبرد

What Is Strategy and Does It Matter?

كد كتاب : 1611

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

ریچارد ویتینگتون

978-964-530-788-0

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

Knowledge Management Tools and Techniques Manual

كد كتاب : 1594

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

رونالد یانگ

978-964-530-764-4

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مدیریت دانش کاربردی

The Knowledge Management

كد كتاب : 1590

چاپ سوم ، 1396

چاپ اول : 1391

وندی آر. بوکوویتز ، روث ال. ویلیامز

978-964-530-762-0

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


توسعه مهارتهای مدیران : مواردی که مدیران بزرگ می‌ دانند و به آن عمل می‌ کنند

Developing Management Skills : What Great Managers Know and Do

كد كتاب : 1587

چاپ پنجم ، 1396

چاپ اول : 1391

بالدوین ، بومر ، رویین

978-964-530-758-3

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


فرهنگ حسابداری آکسفورد ( جلد دوم )

A Dictionary of Accounting

كد كتاب : 1586

چاپ اول ، 1391

چاپ اول : 1391

گری اوئن ، جوناتان لاو

978-964-530-755-2

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بودجه‌ ريزي عمومي : نهادهاي بودجه‌ ريزي و بودجه محلي

Public Budgeting : Budgetary Institutions and Local Budget

كد كتاب : 1559

چاپ دوم ، 1391

چاپ اول : 1390

دكتر عادل آذر ، دكتر طيبه اميرخاني

978-964-530-723-1

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مباني و رويكردهاي مديريت خويشتن : مديريت رفتار سازماني پيشرفته

Self-Management ( Fundamentals and Approaches ) : Advanced Organizational Behavior Management

كد كتاب : 1550

چاپ سوم ، 1394

چاپ اول : 1390

دكتر علي رضائيان

978-964-530-712-5

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مباني مديريت دولتي

Essentials of Public Administration

كد كتاب : 1536

چاپ ششم ، 1396

چاپ اول : 1390

دكتر علي ‌اصغر پورعزت

978-964-530-695-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت راهبردي

Strategic Management

كد كتاب : 1522

چاپ دوم ، 1394

چاپ اول : 1390

دكتر ابراهيم حسن‌ بيگي

978-600-02-0147-0

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


بازاريابي راهبردي : برنامه‌ ريزي و نظارت

Strategic Marketing : Planning and Control

كد كتاب : 1516

چاپ اول ، 1390

چاپ اول : 1390

گرام دراموند ، جان انسور ، روث اشفورد

978-964-530-670-8

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت نگهداري و قابليت اطمينان

Reliability and Maintenance Management

كد كتاب : 1511

چاپ اول ، 1390

چاپ اول : 1390

دكتر احمد جعفرنژاد ، دكتر مجيد اسماعيليان

978-964-530-665-4

قيمت : 81000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مهندسي مجدد فرايندهاي كسب‌ و‌ كار : مفاهيم و مطالعات موردي

Business Process Reengineering : Text and Cases

كد كتاب : 1505

چاپ هفتم ، 1397

چاپ اول : 1390

ار. راداكريشنان ، اس. بالاسوبرامانيان

978-964-530-659-3

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 ]   صفحه بعدی >>